ENG
A A A
 grudzień 2018 
Wyniki naboru referatów na ogólnopolską konferencję naukową „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”

Wyniki naboru referatów na ogólnopolską konferencję naukową „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”

12 lutego 2018

3 lutego 2018 odbyło się spotkanie kuratorek ogólnopolskiej konferencji naukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca, Hanny Raszewskiej-Kursy i dr Aleksandry Kleinrok,  mające na celu ułożenie programu. Propozycje tematów były wysyłane przez zainteresowanych wraz z abstraktami referatów i biogramami na adres konferencja@centrumsztukitanca.eu na odpowiednim formularzu. Podczas wyboru propozycji referatów w przypadku jednej z kuratorek zastosowano zasadę anonimowości. Hanna Raszewska-Kursa obsługiwała skrzynkę mailową, znała więc nazwiska i biogramy osób zgłaszających tematy. Dr Aleksandra Kleinrok otrzymała do rozważenia jedynie listę tematów (wraz z abstraktami), bez nazwisk (ani biogramów) osób zgłaszających. Zasada anonimowości obowiązywała do momentu zakończenia pracy nad wyborem tematów.

 

Wpłynęło 12 zgłoszeń. Wszystkie wnikliwie rozpatrzono, kierując się poziomem merytorycznym (wysokim w przypadku wszystkich zgłoszeń) i potrzebą ułożenia spójnego, całościowego programu Konferencji.

 

Do prezentacji wybrano 9 zgłoszeń:

1. Balet jest kobietą. Rola płci w edukacji tanecznej i na rynku tańca. Warszawa w kontekście ogólnopolskim – Emilia Cholewicka
2. Działania site-specific jako forma edukacji amatorów w Warszawie – Paulina Święcańska
3. Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność – Zuzanna Kupidura
4. Kinetografia w Warszawie. Edukacja i zastosowania – zarys historii – Anna Opłocka
5. Międzynarodowe projekty edukacyjne w Warszawie – szansa rozwoju dla profesjonalistów – Marta Seredyńska
6. Oczekiwane kompetencje nauczycielskie w kontekście specyfiki pracy z tancerzem – Warszawa na tle ogólnopolskim – Olga Ziopaja
7. Proces stawania się transnarodowym profesjonalistą. Biografie warszawskich tancerzy tańca współczesnego – Katarzyna Milczewska
8. Taniec w warszawskich bibliotekach – Małgorzata Matuszewska
9. Tańcząc poznaję świat. Taniec jako element edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i ofertach komercyjnych na terenie m.st. Warszawy – Justyna Stanisławska

 

Osobom, których propozycji nie zdecydowano się włączyć do programu, doradzono zgłoszenie się do udziału w innych, znanych kuratorkom, ogólnopolskich konferencjach naukowych na temat tańca lub zgłoszenie na konferencję CST w 2019 roku.

 

Program ułożony na podstawie zgłoszonych propozycji zdecydowano się uzupełnić o referaty, do wygłoszenia których kuratorki zaproszą badaczy/czki specjalizujących/ce się w istotnej dla profilu konferencji tematyce, której zdaniem kuratorek zabrakło wśród zgłoszonych propozycji. Pełen program konferencji zostanie przedstawiony w drugiej połowie lutego.

 

Konferencja odbędzie ssię w dniach 22-24 kwietnia (22 kwietnia – część praktyczna, 23-24 kwietnia – część naukowa oraz spektakle)

 

Ewentualne pytania należy kierować na adres: konferencja@centrumsztukitanca.eu

 

.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia