ENG
A A A
 luty 2019 
IMiT: „Białe Plamy – muzyka i taniec”– nabór wniosków do 15 czerwca

IMiT: „Białe Plamy – muzyka i taniec”– nabór wniosków do 15 czerwca

11 maja 2018

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” Instytutu Muzyki i Tańca stanowi kontynuację programu  pn. „Muzyczne białe plamy” i adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy planujących prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

 

Badania w ramach programu mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i dotyczyć np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, recepcji muzyki lub tańca, zagadnień związanych z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego oraz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Oczekiwanym efektem wykonanych prac są opracowania w formie pisemnej, np. prace muzykologiczne, artykuły naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów lub opracowania źródłowo-krytyczne.

 

Program skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem i posiadających tytuł magistra, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób).

 

Realizacja ogłoszonej edycji programu na lata 2018/2019 trwa od 1 sierpnia 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 15 czerwca 2018 roku, zaś termin wyboru projektów 20 lipca 2018 roku. Budżet edycji wynosi 150 tys. złotych.

 

Ogłoszenie dyrektora Instytutu, regulamin i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie internetowej IMiT w zakładce „Programy”.

 

Efektem zakończonych sześciu edycji (2011-2017) programu „Muzyczne białe plamy” jest 47 dofinansowanych prac badawczych, w tym 7 prac badaczy zagranicznych. Są to zarówno prace naukowe, jak i katalogi twórczości, rekonstrukcje utworów czy przygotowania do wydań źródłowych. Prace, w całości lub we fragmentach, sukcesywnie publikowane są na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce „Materiały”. Część z tych prac została opublikowana również przez rozmaite wydawnictwa, także zagraniczne.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia