ENG
A A A
 luty 2018 

Maciej Kuźmiński

choreograf | tancerz | pedagog

Maciej Kuźmiński (ur. 1985) choreograf, tancerz i pedagog tańca współczesnego. Absolwent Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Konserwatorium Tańca i Muzyki Trinity Laban; dawne Laban Centre) w Londynie. W 2007 z wyróżnieniem ukończył 3-letnie studia z Teatru Tańca, a w 2012 (także z wyróżnieniem) 1,5 -roczne studia z choreografii na tej samej uczelni. Wykładowca Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (PWST w Krakowie) oraz Instytutu Tańca Współczesnego w Belgradzie.

 

Jako tancerz zadebiutował w 2007 roku, tańcząc Romeo w Romeo i Julii uznanej austriackiej choreograf Liz King. Wcześniej był członkiem grup Volt (udział w Opolu 2003) i V-2 (Mistrzostwo Europy Disco Dance w 2003 roku) prowadzonych przez Augustina Egurrolę. W latach 2007-2010 roku był tancerzem-freelancerem, współpracującym z wieloma polskimi i zagranicznymi twórcami. W latach 2010-2011 był solistą Polskiego Teatru Tańca. W 2013 roku, po studiach, powrócił jako tancerz, zdobywając angaż do projektu Zero angielskiej grupy Clod Ensemble. W latach 2013-2015 tancerz we własnych produkcjach m.in. improwizowanym 40-minutowym solo Maciej Kuźmiński. Jako wykonawca występował na prestiżowych scenach m.in. Teatru Wielkiego w Warszawie, Konzerthaus Vien w Wiedniu czy Sadler's Wells w Londynie, w pracach tak znakomitych choreografów jak Nigel Charnock czy Ohad Naharin.

 

Od 2009 roku realizuje własne choreografie. W swoich spektaklach artysta stara się pogodzić podejście konceptualne z estetyczno-ruchowym, odrzucając hermetyczność tańca współczesnego i pozostając otwartym na każdego widza. W 2014 roku magazyn „Dance Tabs” opisał spektakl Room 40 jako „doskonale łączący piękno i koncept”. Jego odważne i wymagające dla tancerzy przedstawienia operują otwartymi symbolami, tworząc luźną strukturę, na której widz może oprzeć własną interpretację, natomiast dynamiczny ruch nadaje choreografii charakterystyczną i rozpoznawalną formę. W pracy twórczej opiera się na rozwijanych przez siebie technikach ruchu (m.in. Dynamic Phrasing) oraz pracy z podłogą. Opracowuje również własne metody pracy z tancerzami, m.in. metodę pozyskiwania materiału ruchowego nazwaną „koszyk zadań”(ang. task basket).

 

W 2014 odbył pierwsze choreograficzne tourneé, prezentując prace Room 40, Maciej Kuźmiński oraz Powtarzaj za mną łącznie 22 razy m.in w Londynie, Belgradzie, Budapeszcie, Hanowerze, Krakowie, Warszawie i Lublinie, oraz zdobywając łącznie 4 nagrody za choreografię w tym jedną z najważniejszych nagród w kraju Nagrodę Publiczności przyznaną przez międzynarodową publiczność Polskiej Platformy Tańca.

 

Maciej rozwija i uczy trzech różnych technik ruchu autorskiej techniki Dynamic Phrasing, pracy z podłogą oraz improwizacji/natychmiastowej kompozycji (instant composition).

 

Dynamic Phrasing, rozwijane od 2009 roku, jest praktyczną eksploracją gałęzi eukinetyki o tej samej nazwie oraz teorii wysiłku i teorii CHUMM (ang. Choreotic Units and Manners of Materialisation). Lekcja Dynamic Phrasing skupia się głównie na jakościach i rytmie ruchu (w przeciwieństwie do zapamiętywania ustalonych schematów ruchowych), przez co uwalnia poszczególne akcje od ich organicznie przypisanej dynamiki i rytmu. Poprzez zakwestionowanie naturalnej organiczności uczniowie nie tylko poszerzają zakres swojego alfabetu ruchowego, ale przede wszystkim pracują nad złamaniem nabytych nawyków.

 

Praca z podłogą (Floor Work) jako lekcja jest rozwijana przez Macieja od 2012 roku. Punktem wyjścia było doświadczenie pracy z Davidem Zambrano i Witoldem Jurewiczem, pracy nad dwoma spektaklami – something simple i Room 40 oraz doświadczenia z break dance. Lekcja pracy z podłogą stawia nie tylko na rozwój konkretniego stylu czy techniki ruchu, Poprzez wykorzystanie metod stosowanych w fitnessie, jest jednym z podstawowych założeń lekcji jest wzmacnianie kondycji. Do charakterystycznych elementów należy również praca z sekwencjami na prawą i lewą stronę ciała oraz ruchem wykonywanym od tyłu.

 

Do nauki improwizacji/improwizacji kontaktowej/natychmiastowej kompozycji Kuźmiński wykorzystuje doświadczenie zdobyte przez lata uczestnictwa w warsztatach i projektach z takimi artystami jak m.in.: Yoshifumi Inao (GaGa), Nigel Charnock i Suzy Wilson (teatr fizyczny), Kirsty Simpson, Michael Schumacherem i Ray Chung (improwizacj kontaktowa), Rosalind Crisp, Yossi Berg/Oded Graf (własne systemy pracy), Tony Rizzi (technika Forsythe'a), David Zambrano (passing through). Bazując także na wiedzy choreologicznej i doświadczeniu choreograficznym podczas własnych zajęć z improwizacji artysta systematycznie tworzy grupy narzędzi pomocne w improwizacji.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

Nagroda Publiczności na Polskiej Platformie Tańca 2014 za spektakl Room 40

Podwójna nagroda Jury (yszard. Kalinowski i Edyta Kozak) w Konkursie Choreograficznym 3...2...1...Taniec!  (2014) za etiudę Powtarzaj za mną

III miejsce na konkursie choreograficznym Warszawskiej Platformy Tańca  2014 za etiudę Powtarzaj za mną

 

Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II poł 2014 rojy.

Prezentacja w ramach międzynarodowej konferencji Poznanie poprzez taniec projektu: Myśl, Ruch, Taniec! jako przykładu dobrych praktyk edukacyjnych.

 

 

Spektakle i etiudy autorskie:

 

Różnica i Powtórzenie, choreograf, tancerz, 2014, 60 min., prod. Lubelski Teatr Tańca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Room 40, choreograf, 2012/2014, 35 min., spektakl dyplomowy MA Choreography na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, wznowienie przy wsparciu WTT PWST oraz Serbskiego Teatru Narodowego

więcej, autor i wykonawca, 2013, 60 min., performans uliczny

Powtarzaj za mną, choreograf i tancerz, 2013, 12 min, prod. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i fundacja f.o.r.t.e., wsparcie MDK w Zduńskiej Woli

which will continue, choreograf, 2012, 40 min., zlecenie Shoreditch Youth Dance w Londynie, koprodukcja S.Y.D. oraz RichMix i TheSpace

to whom it may concern, reżyser i tancerz, 2012, 60 min., zlecenie londyńskiego festiwalu ulicznego New-X-ing

Engage, choreograf, 2012, 20 min., część MA Choreography na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance

something simple, choreograf i tancerz, 2007 i 2012, 4 min. prod. własna i londyńskiej platformy Free to Fall

YES! - pokaz coachingu, reżyser i tancerz, 2010, 60 min., prod. Polski Teatr Tańca i berlińska Mumuki Music & Dance Company

NIE ZBYT (praca w tłoku), choreograf, 2009, 45 min., prod. Mumuki Music & Dance Company, rezydencja Tanzfabrik Berlin i Dock11 Berlin

Women of Pleasure, choreograf , 2007, 12 min., etiuda dyplomowa BA Dance Theatre na Laban Centre

 

O spektaklach autorskich:

 

Maciej Kuźmiński

Powtarzaj za mną

Room 40

 

 

Recenzje:

 

Recenzje Room 40:

„DanceTabs” (ang):

http://dancetabs.com/2014/11/polish-dance-platform-lublin-2014/

 

„Kurier Lubelski” (pl):

 http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3375805,weekend-tanca-dwa-wieczory-pelne-wrazen-recenzja,id,t.html

„DansMagazine” ( nl ) - http://dansmagazine.nl/blog/eigentijdse-dans-polen-beweegt-tussen-traditie-en-toekomst-1

 

Recenzje Maciej Kuźmiński:

„Kurier Lubelski” (pl):  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3375805,weekend-tanca-dwa-wieczory-pelne-wrazen-recenzja,id,t.html

See Dance Chat Dance (ang):  http://seedancechatdance.com/free-fall/

 

Recenzja YES! http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/112062,druk.html

 

Recenzja NIE ZBYT: http://www.mmpoznan.pl/317991/2010/6/27/maltafestival-poznan-cztery-premiery-czyli-magiczna-noc-z-tancem?category=kultura

 

 

Tancerz:

 

Rekonstrukcja Mondain Rudolfa Labana prowadzonej przez dr. Valerie Preston-Dunlop dla BBC, 2013 (Londyn)

Zero, Clod Ensemble, 2013 (angielski tour)
Minus 2, chor. Ohada Naharin,Polski Teatr Tańca, 2011-12 (tourneé w Polsce, Węgry)

Happy, chor. Nigel Charnock, 2009-12 (Anglia, Niemcy, Czechy, Hiszpania, tourneé w Polsce)
Walk@ Karnawału z Postem, chor. Ewa Wycichowska, Polski Teatra Tańca , 2013 (Polska)
Alexanderplatz, chor. Paulina Wycichowskka, Polski Teatr Tańca, 2009-11  (tourneé w Polsce, Niemcy)

Ad Hoc, chor. Paulina Wycichowska, 2011 (Polska)
NIC, towarzystwo gimnastyczne, 2008 (Polska)
taniec zasraniec, chor. Witold Jurewicz, 2008 (Polska)

Orouboros, chor. Rose Breuss, 2008 (Austria)
Romeo i Julia, chor. Liz King, 2007 (Austria)

Palimpsest, chor. Carolyn Deby, 2007 (Anglia)

 

(a także w licznych choreografiach studenckich w latach 2004-2007 i w 2012 roku).

 

Tancerz we własnych produkcjach:

 

Różnica, 2014 (Polska)

Maciej Kuźmiński, 2014 (tourneé w Polsce, Anglia)

Powtarzaj za mną, 2013 (Polska, Węgry, Niemcy)

YES!, 2011 (Polska)

something simple, 2007/2012 (Anglia)

 

 

Pedagog:

 

Od 2015 roku współpracuje z Warszawskim Departamentem Tańca.

Od 2014 roku wykładowca bytomskiego Wydziału Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

W 2014 roku został pierwszym wykładowcą nowopowstałego Instytutu Tańca Współczesnego w Belgradzie, na którym prowadził i współtworzył przedmiot „taniec współczesny”.

Pomysłodawca i koordynator merytoryczny projektu Myśl, Ruch, Taniec! zrealizowanego w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Myśl w ruchu 2014. Odbędzie się kontynuacja projelyu pod nazwą Myśl, Ruch, Taniec! w ramach programu Myśl w ruchu 2015.

Pedagog dla Tanec Praha, Dancing Poznań, Polskiego Teatru Tańca, Tanzfabrik Berlin, Shoreditch Youth Dance, Dance Identity oraz Trinity Laban Student Union.

Organizator i pedagog 5 tanecznych obozów w Zduńskiej Woli.

 

Strona internetowa: www.maciejkuzminski.com

 

instytucje

 

bibliografia

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia