ENG
A A A
 listopad 2018 
ogłoszenia - stypendia | 1

Ateny: Nabór wniosków do programu ONASSIS AiR 2019/20

23 października 2018

stypendia

Trwa nabór wniosków do programu ONASIS AiR (Artist-in-Residence) organizowanego w Atenach. Misją programu jest wspieranie procesów artystycznych promujących ekosystem sztuki niezorientowanej na produkt końcowy. Miejscem promowania tej idei zostały (między)narodowe centrum badawcze i program rezydencyjny Onassis Foundation w Atenach, których uruchomienie zaplanowano na 2019 roku. W ramach działalności centrum Onassis Foundation przewidziała stworzenie (między)narodowego programu rezydencji badawczych dla artystów i artystek Onassis AiR – wnioski można składać do 26 listopada 2018.

Leitring bei Leibnitz/Austria: Stypendia dla osób uczestniczących w międzynarodowej konferencji i warsztatach teatru fizycznego „Teatr między tradycją i współczesnością”

18 października 2018

stypendia

Organizatorzy corocznej międzynarodowej konferencji i warsztatów IUGTE (13-17 / 17-21 grudnia 2018, Leitring bei Leibnitz, Austria) zachęcają osoby uczestniczące w tegorocznej edycji konferencji i warsztatów performatywnych pt. Teatr między tradycją i współczesnością do składania wniosków stypendialnych o grant konferencyjny, który zostanie przyznany wybranym uczestni(cz)kom konferencji i warsztatów.

 

Szczegółowe informacje: https://www.physicaltheatrescholarships.com/

„Młoda Polska” 2019 – nabór wniosków do XVI edycji programu stypendialnego

19 września 2018

stypendia

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XVI edycji programu stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2019. Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35. roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w uprawianej przez siebie dzie­dzi­nie sztu­ki. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK). Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

 

Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia