ENG
A A A
 kwiecień 2019 
Centre Chorégraphique National (CCN) Montpellier: „Badania i praktyka choreografii” (MA exerce) – nabór na studia magisterskie 2019/2021

Centre Chorégraphique National (CCN) Montpellier: „Badania i praktyka choreografii” (MA exerce) – nabór na studia magisterskie 2019/2021

18 października 2018

Edukacja

Rozpoczął się nabór na studia magisterskie „Badania i praktyka choreografii [MA exerce] 2019/2021” w cenionym na świecie Centrum Choreograficznym Montpellier Languedoc-Roussillon (CCNMLR) we Francji. 

 

MA exerce to program studiów magisterskich poświęcony eksperymentom i badaniom teoretycznym związanym z procesem tworzenia choreografii. Studia wspierają rozwój artystyczny studentów dzięki eksploracji badań choreograficznych w rozmaitych elementach i formatach tworzenia, produkcji i prezentacji. Przygotowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie w eksperymentalnym nauczania choreografii, zapoczątkowanym przez Mathilde Monnier w 1998 roku.

 

Program studiów zintegrowany jest z działalnością Centre Chorégraphique National (CCN), co zapewnia dobry kontakt z międzynarodowym środowiskiem twórców współczesnej choreografii. Gdy Christian Rizzo obejmował kierownictwo w CCN, przemianowanym później na ICI, postanowił podtrzymywać i rozwijać praktykę eksperymentowania w choreografii i podkreślania jej aspektu badawczego. „MA exerce” zajmuje kluczowe miejsce w projekcie ICC–CCN, dlatego od października 2016 roku nabór na studia przeprowadzany jest co rok, a studenci pierwszego i drugiego roku uczą się równolegle. Mniejsza liczba studentów oznacza lepsze możliwości prowadzenia własnych badań oraz sprzyja współpracy, mobilności i wymianie doświadczeń między studentami pierwszego i drugiego roku. Dynamika zapewniona przez pojawianie się młodych artystów w każdym roku wzbogacać będzie badania, twórczość choreograficzną i wymianę doświadczeń w ramach ICI–CCN. Zajęcia prowadzone w ramach programu stymulują do badań, których końcowym rezultatem jest stworzenie własnego projektu choreograficznego.

 

Cel studiów

Program „MA exerce” skierowany jest do młodych artystów poszukujących możliwości rozwoju i doprecyzowania własnych badań w dziedzinie współczesnej twórczości choreograficznej i interakcji z innymi obszarami sztuki i refleksji. Nacisk kładzie się na samodzielność i wypracowanie własnych metod pracy, wyszukiwanie materiałów teoretycznych, definiowanie konkretnych form współpracy, prezentację sceniczną i konkretne umiejętności potrzebne do pracy. Ważnym elementem programu jest dzielenie się wynikami własnych badań z pozostałymi uczestnikami. Od studentów oczekuje się udziału we wspólnych projektach, doradzania i wspierania pracy innych oraz refleksji na temat form pracy indywidualnej i zespołowej stosowanych we współczesnej twórczości. Wysoko cenione jest rozumienie estetycznych, społecznych, ekonomicznych i politycznych aspektów rozmaitych kontekstów, z których wyrasta sztuka i jej praktyka.

 

Program zajęć przewiduje sesje łączące teorię i praktykę z udziałem artystów, badaczy i myślicieli, regularne zajęcia praktyczne i czas przeznaczony na samodzielne badania, z szerokimi możliwościami mentoringu.

 

Wybrane aspekty programu w latach 2019-2021

- sesje laboratoryjne łączące teorię z praktyką, prowadzone przez artystów/ki, badaczy/ki i teoretyków/czki, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz służą informacją zwrotną;

- regularny trening rozwijający umiejętności fizyczne oraz potencjał i wyobraźnię studentów/ek jako performerów, choreografów i badaczy;

- badania indywidualne powiązane z coachingiem (długoterminowe wsparcie coacha, systemy informacji zwrotnej w ramach grupy studenckiej Exerce, etc.);

- wsparcie mobilności poza obszarem Montpellier, umożliwiającej studentom/kom dostęp do źródeł niezbędnych w prowadzonych badaniach oraz poszerzającym rozumienie sztuki współczesnej poprzez kontekstualizację własnej twórczości.

 

Wymagania

Studia przeznaczone są dla osób od 22. roku życia posiadających dyplom wyższej szkoły artystycznej (licencjat lub odpowiednik), które już zajmują się twórczością choreograficzną lub inną dziedziną sztuki (sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film, technologia cyfrowa) i pracują z ciałem i/lub ruchem. Kandydaci powinni w momencie rozpoczęcia studiów wykazać się dobrą znajomością języków francuskiego i angielskiego oraz mieć możliwość uczestnictwa w studiach przez dwa lata.

 

Kadra pedagogiczna

Opiekunami naukowymi programu MA exerce są Christian Rizzo i Didier Plassard, profesor Université Paul Valéry-Montpellier.

Koncepcję i rozwój programu opracowali Christian Rizzo we współpracy z Anne Kerzerho – dyrektorką pedagogiczną – oraz DD Dorvillier, artystką-badaczką związaną z exerce.

Nad aspektami administracyjnymi czuwa Marion Pradier.

 

Didier Plassard, Alix de Morant, profesorowie Université Paul Valéry-Montpellier, oraz Myrto Katsiki, doktorantka wydziału tańca Université Paris 8, służą wsparciem teoretycznym i metodologicznym w zakresie pisemnych badań prowadzonych przez słuchaczy i słuchaczki programu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 października 2018 na adres: m.pradier@ici-cnn.com

 

Rejestracja online na stronie: www.ici-cnn.com

  

Więcej informacji o programie:

www.ici-cnn.com

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia