ENG
A A A
 lipiec 2019 
IMiT: Konkurs dla młodzieży „Pamięć"

IMiT: Konkurs dla młodzieży „Pamięć"

29 października 2018

Konkurs

Zbliża się dzień 1 listopada – Święto Zmarłych. To czas, kiedy przede wszystkim wspominamy zmarłych z naszych rodzin.

W tym okresie warto również wspomnieć zmarłych polskich muzyków – kompozytorów i wykonawców oraz polskich tancerzy i choreografów, szczególnie żyjących w poprzednich stuleciach,  którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca, niejednokrotnie odnosili wielkie sukcesy artystyczne, a obecnie zdarza się, że są niemal całkowicie zapomniani. Niektórzy z nich działali i zmarli w Państwa miejscowości i tam zostali pochowani.

 

Zależy nam na przywróceniu pamięci o nich, dlatego wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej ogłaszamy skierowany do młodzieży konkurs na opis i dokumentację grobu polskich artystów muzyków i artystów sztuki tańca.


Przedmiotem Konkursu jest:

1. Zidentyfikowanie grobu polskiego artysty (kompozytora, wykonawcy, tancerza lub choreografa).

2. Uporządkowanie grobu, udokumentowane zdjęciami.

3. Opisanie związku artysty z miejscowością, w której jest pochowany.

4. Opracowanie noty biograficznej artysty wraz z opisem jego twórczości (w przypadku kompozytorów i choreografów) lub działalności artystycznej (w przypadku pozostałych artystów).

 

Dla 6 najlepszych opracowań z dziedziny muzyki (3 nagrody) i z dziedziny tańca (3 nagrody) zostaną przyznane nagrody w postaci sfinansowania wyjazdu grupy na wybrany koncert (limit kosztu wraz z biletami 2 000 zł brutto w oparciu o przedstawione faktury).

Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.


W konkursie mogą wziąć udział klasy szkół muzycznych i baletowych, zgłoszone przez ich wychowawców lub nauczycieli muzyki lub tańca.


Zachęcamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w tej inicjatywie, bo przywrócenie pamięci postaci artystów, ważnych dla polskiej muzyki i polskiego tańca, będzie cennym wkładem w odkrywanie dorobku polskiej kultury.

 

Opracowania w postaci elektronicznej (pliki w formatach *.doc *.docx, *.pdf, *.ppt lub *.jpg) należy przesyłać do 30 listopada br. na adres: konkurs@imit.org.pl

 

Do zgłoszenia należy dodać klauzulę:
Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany, iż w związku z przesłaniem zgłoszenia grupy i pracy jej autorstwa do niniejszego konkursu, Administratorem jego danych jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o zakresie przetwarzania jego danych, umieszczoną na stronie imit.org.pl.


Szczegółowe informacje dot. konkursu pod nr. tel. 22 829 20 29 lub 790 395 228.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia