ENG
A A A
 lipiec 2019 
Austria/Uniwersytet w Salzburgu: nabór na studia podyplomowe „Curation in the Performing Arts”

Austria/Uniwersytet w Salzburgu: nabór na studia podyplomowe „Curation in the Performing Arts”

12 grudnia 2018

Edukacja

Uniwersytet w Salzburgu zaprasza na studia podyplomowe połączone z modułami prowadzonymi na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Studia na kierunku „Curation in Performing Arts” stanowią pierwszy w Europie kurs uniwersytecki oferujący studentom dogłębne podstawy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne w zakresie działalności kuratorskiej na polu sztuk scenicznych. Oprócz zajęć, słuchacze wezmą udział w praktycznych zajęciach zawodowych, umożliwiających praktyczne zastosowanie nowo zdobytej wiedzy. Nabór prowadzony jest na rok akademicki 2019/20.

 

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku zapoczątkowały międzynarodowy boom na nowe festiwale i wielofunkcyjne obiekty widowiskowe. Fali tej nie towarzyszyły jednak dotychczas możliwości uzyskania kwalifikacji kuratorskich ułatwiających analizę, konceptualizację, planowanie i organizację wydarzeń teatralnych, tanecznych i muzyczno-teatralnych. Dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Salzburgu skierowane są do studentów pragnących studiować równolegle z prowadzeniem działalności zawodowej na ww. polach. Zajęcia w ramach modułów zagranicznych będą prowadzone w siedzibie Wydziału Studiów Teatralnych Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium przez grono uznanych na świecie kuratorów i kuratorek, którzy zaznajomią słuchaczy ze współczesnymi metodami oraz kompetencjami programowymi w zakresie sztuk scenicznych, a także złożonymi, coraz intensywniejszymi współzależnościami charakteryzującymi międzynarodowy rynek kuratorski.

 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników instytucji kulturalnych oraz freelancerów pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje kuratorskie: kierowników zespołów teatralnych, menadżerów kultury, dramaturgów i ich asystentów, osób zarządzających kulturą, pedagogów teatralnych i tanecznych, artystów, dziennikarzy kultury oraz pracowników naukowych, działających na ww. polach oraz współpracujących z teatrami, festiwalami, fundacjami, instytucjami kultury, uniwersytetami i uczelniami wyższymi. Językiem wykładowym jest niemiecki (częściowo również angielski) – kandydaci i kandydatki powinni dysponować bardzo dobrą, pasywną znajomością niemieckiego.

 

Lista dotychczasowych wykładowców programu „Curation in the Performing Arts”:

Christopher Balme (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium), Beatrice von Bismarck (profesorka w Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig), Stefanie Carp (Ruhrtriennale), Amelie Deuflhard (Kampnagel Hamburg), Johannes Ebert (Goethe Institut), Chris Dercon (Grand Palais Paris),Thomas Edlinger (donaufestival Krems), Sigrid Gareis (kuratorka, dyrektorka-założycielka Tanzquartier Wien), Christoph Gurk (Münchner Kammerspiele), Nicole Haitzinger (Uniwersytet w Salzburgu), Dorothea von Hantelmann (Bard College Berlin), Adrian Heathfield (University of Roehampton), Stefan Hilterhaus (PACT Zollverein), Stefan Kaegi (artysta, kurator), Veronica Kaup-Hasler (była współpracowniczka steirischer herbst), Xavier Le Roy (artysta, kurator), Ong Keng Sen (artysta, kurator), Florian Malzacher (kurator), Thomas Oberender (Berliner Festspiele), Bernd Scherer (Haus der Kulturen der Welt Berlin), Katja Schneider (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium), Andras Siebold (Internationales Sommerfestival Hamburg), Alistair Spalding (Sadler’s Wells Theatre London).

 

Lista potwierdzonych wykładowców w roku akademickim 2019/2020:
Christoph Gurk (Münchner Kammerspiele), Christophe Slagmuylder(Wiener Festwochen), Nora Sternfeld (Kunsthochschule Kassel), Annemie Vanackere (Hebbel am Ufer), Ong Keng Sen (artysta, kurator), Martin Fritz (Maerz Akademie Stuttgart)

 

Struktura i moduły programu
Program stanowi dodatkową kwalifikację dla osób aktywnych w sektorze sztuk scenicznych. Do zaliczenia niezbędna jest obecność podczas ośmiu dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota-niedziela), które odbywać się będą w Salzburgu i Monachium. Pod koniec kursu uczestnicy przygotują jako kuratorzy otwartą prezentację utworu (2020, Szene Salzburg). Absolwenci i absolwentki programu otrzymają dyplom uniwersytecki oraz 40 punktów ECTS.

 

Moduły:
- Teoria i metodologia kuratorska
- Kuratorstwo festiwalowe
- Kuratorstwo w zespołach tanecznych i teatralnych
- Krytyka instytucjonalna i nowy instytucjonalizm  
- Kuratorstwo w kontekstach międzykulturowych
- Kuratorstwo interdyscyplinarne oraz intermedialne
- Praktyki kuratorskie (proporcjonalnie w stosunku modułu)
- Projekt końcowy + egzamin

 

Informacje podstawowe

Początek kursu: październik 2019
Czas trwania kursu: 2 semestry, wymagana obecność na 8 zjazdach weekendowych
Moduły: 6 + praktyki w skali proporcjonalnej do modułu; 40 punktów ECTS
Liczba miejsc: maksymalnie 20 osób
Opłata: € 5500,00 (informacje o grantach dostępne na stronie internetowej)
Język wykładowy: niemiecki (częściowo angielski) – wymagana jest bardzo dobra, pasywna znajomość niemieckiego
Wymagania wstępne: dyplom studiów licencjackich w dziedzinie powiązanej z tematyką kursu (uniwersytet, uczelnia artystyczna) lub dyplom ukończenia studiów w akredytowanej instytucji edukacyjnej trzeciego stopnia w Austrii lub za granicą.

 

Rejestracja
Termin składania zgłoszeń: 1 maja 2019
Materiały zgłoszeniowe należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kuratieren@sbg.ac.at: formularz zgłoszeniowy (patrz strona internetowa), list motywacyjny (1-2 strony A4), CV (nie dłuższe niż 2 strony A4), opis planowanego lub zrealizowanego projektu kuratorskiego (do 7000 znaków ze spacjami), dyplomy szkolne i uniwersyteckie, referencje (opcjonalnie).

Kontakt
Kuratieren in den szenischen Künsten
Abteilung Musik- und Tanzwissenschaft
mit Auslandmodulen an der Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
Paris Lodron Universität Salzburg
Raum 2.435
Erzabt-Klotzstr. 1
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 8044 4674
Faks: +43 (0)662 8044 4660
E-Mail: kuratieren@sbg.ac.at
Strona internetowa: www.szenisches.kuratieren.sbg.ac.at

Organizatorzy kursu
Prof. Dr Christopher Balme, Sigrid Gareis, Prof. Dr Nicole Haitzinger, PD Dr Katja Schneider


Zorganizowano przy wsparciu Allianz Cultural Foundation, Kulturreferat der Landeshauptstadt Muenchen, Wissenschaft Und Kunst oraz Galerie Thaddaeus Ropac.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia