ENG
A A A
 sierpień 2019 
Wesleyan University (USA): Nabór do programu studiów magisterskich „Master of Arts in Performance Curation”

Wesleyan University (USA): Nabór do programu studiów magisterskich „Master of Arts in Performance Curation”

20 grudnia 2018

Edukacja

Institute for Curatorial Practice in Performance (ICPP), afiliowany przy Wesleyan University w Middletown (Connecticut, USA) prowadzi obecnie nabór na studia magisterskie dla kuratorek i kuratorów sztuk performatywnych „Master of Arts in Performance Curation”.  Studia prowadzone są w cyklu 2-letnim, w systemie low-residency. ICPP oferuje słuchaczkom i słuchaczom:

- możliwość zdobycia dyplomu magisterskiego oraz kwalifikacji zawodowych

- innowacyjny program nauczania oraz zindywidualizowane środowisko edukacyjne z zajęciami w niewielkich grupach

- 3 rezydencje na kampusie Wesleyan University w Middletown w stanie Connecticut w każdym roku akademickim (po 2 tygodnie w trymestrach: letnim, jesiennym i wiosennym)

- modułowe ramy programowe, umożliwiające słuchaczkom i słuchaczom studiowanie i pracę w szerokiej społeczności kuratorskiej

- możliwość uzyskania pomocy socjalnej oraz grantu ICPP Leadership Fellowship

 

Institute for Curatorial Practice in Performance jest pierwszym centrum akademickim badającym prezentacje i konteksty współczesnego performansu. Oprócz programów magisterskich dla kuratorów (Curatorial Studies), administratorów sztuki (arts Administration), performerów (Performance Studies) oraz studiów na innych kierunkach humanistycznych, ICPP prowadzi edukacje na poziomie magisterskim w zakresie kuratorskich strategii rozwoju i prezentacji tańca, teatru, performansu i innych sztuk performatywnych.

 

Program Master of Arts in Performance Curation to dwuletnie studia magisterskie w systemie low-residency, przeznaczone dla osób pragnących zgłębiać i wzbogacać praktyki kuratorskie poprzez nakierowane na artyst(k)ę metodologie o wysokim rygorze intelektualnym. Studia obejmują zajęcia w formie konwersatoriów, prac pisemnych oraz pracy w terenie.  

ICPP współpracuje z wykładowc(zyni)ami, którzy aktywnie działają jako kuratorzy, artyści i badacze. Studenci i wykładowcy spotykają się trzy razy do roku na kampusie Wesleyan University, gdzie biorą udział w sympozjach i rezydencjach artystycznych oraz odwiedzają instytucje kultury w Nowym Jorku i regionie. Studenci i studentki współpracują ponadto z licznymi doradcami w ramach praktyk i projektów indywidualnych odbywających się poza Wesleyan University. Dzięki modelowi low-residency, słuchacze i słuchaczki z łatwością mogą przełożyć idee na sferę praktyczną w swoim życiu zawodowym, wypracowując dzięki temu najlepsze praktyki kuratorskie, odzwierciedlające interdyscyplinarną naturę współczesnego performansu.

 

Wykładowcy: Wykładowcami programu ICPP są osoby wykładające w Wesleyan University oraz innych instytucjach akademickich i artystycznych, w tym MoMA, Whitney Museum of Modern Art czy Danspace Project. Oprócz tego program współpracuje gościnnie z szeregiem artystów, kuratorów i badaczy pracujących w różnych kontekstach kuratorskich (m.in. Paul Bonin-Rodriguez, Katie Brewer Ball, Eric Charry, Elijah Huge, Judy Hussie-Taylor, Thomas Lax, Joshua Lubin-Levy, Noémie Solomon, Nicole Stanton, Steven Taylor).

 

Wykładowcy gościnni: w trakcie każdego okresu rezydencyjnego, ICPP i Wesleyan University zaprasza ją od jednego do kilkorga artystów-rezydentów do prowadzenia zajęć na kampusie. Oprócz prezentacji, spotkań z artystami i warsztatów ruchowych, wschodzący i zaawansowani artyści i kuratorzy prowadzący zajęcia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z słuchacz(k)ami kursu. Dotychczasowymi wykładowcami gościnnymi ICPP byli m.in. Becca Blackwell, Faye Driscoll, Brendan Fernandes, Marc Bamuthi Joseph, Ishmael Houston-Jones, Claudia La Rocco, Ralph Lemon, Liz Lerman, Okwui Okpokwasili, Eiko Otake i Kaneza Schaal.

 

Społeczność kuratorska ICPP: Studenci i studentki ICPP współpracują z licznymi doradcami w ramach praktyk i projektów indywidualnych odbywających się poza Wesleyan University, a także pracy dyplomowej. Doradcami są m.in. artyści, kuratorzy, liderzy kulturalni, dramaturdzy i badacze. Udział w programie umożliwia słuchaczom i słuchaczkom rozwijanie kontaktów z przedstawiciel(k)ami świata kultury zaangażowanymi w innowacyjne praktyki kuratorskie w zakresie sztuk per formatywnym. Dotychczasowymi doradcami ICPP byli m.in. Philip Bither, Kristy Edmunds, Cathy Edwards, Tim Griffin, Shannon Jackson, Ana Janevski, Colleen Jennings-Roggensack, Jackson Polys, Rebecca Schneider, Julie Tolentino, and Urban Bush Women.

 

Struktura low-residency pozwala uczestni(cz)kom na jednoczesne prowadzenie działalności artystycznej i udział w programie ICPP. Zajęcia odbywają się w toku trzech intensywnych sesji w każdym roku akademickim; oprócz tego studenci i studentki otrzymują listę lektur oraz zadań pisemnych, a także zadania zdalne, które należy wykonać pomiędzy poszczególnymi okresami zajęć stacjonarnych. Studia przeznaczone są dla wschodzących kuratorów i kuratorek, osób pracujących w sektorze kultury oraz artystów i artystek z całego świata. ICPP wspiera zgłoszenia, które otwierają program na nowe możliwości i poszerzają perspektywy badawcze w działalności kuratorskiej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń i podań stypendialnych: 15 stycznia 2019

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowych na stronie www.wesleyan.edu/icpp

Kontakt: rlennox@wesleyan.edu

 

Więcej informacji o zgłoszeniach:

Więcej informacji o programie, w tym ważne daty i program studiów na rok akademicki 2019/20, można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje o wymogach dla kandydatek i kandydatów oraz stypendiach można uzyskać tutaj.

 

Osoba kontaktowa:

Rosemary Lennox

Kierowniczka Programu ICPP

rlennox@wesleyan.edu.

 

Dane kontaktowe:

Wesleyan University

Institute for Curatorial Practice in Performance

Center for the Arts

283 Washington Terrace

Middletown, CT 06459, USA

+1 (860) 685 3283

icpp@wesleyan.edu

www.wesleyan.edu/icpp

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia