ENG
A A A
 maj 2019 
fot. materiały a.pass

Bruksela: a.pass – nabór projektów badawczych do programu studiów podyplomowych oraz na stanowisko asystenta naukowego

5 lutego 2019

Edukacja

Program a.pass (zaawansowane studia w zakresie performansu i scenografii) przeznaczony jest dla artystów i artystek sztuk performatywnych, badaczy, pisarzy, kuratorów i teoretyków, którzy chcieliby rozpocząć badania artystyczne w profesjonalnym środowisku badawczym. Powstał z myślą o tych, którzy planują poszerzyć swoje umiejętności i warsztat o metodologię badawczą uwzględniającą perspektywę performatywną. To także okazja dla artystów i teoretyków uczęszczających na studia doktoranckie w zakresie sztuki do opracowania własnych, niezależnych i transdyscyplinarnych projektów oraz do uzyskania statusu asystenta naukowego. Asystent naukowy otrzymuje możliwość pracy w charakterze oficjalnego partnera Instytutu.

 

Termin składania wniosków: 24 lutego 2019  na studia podyplomowe / 24 lutego 2019 oraz maj i październik 2019 (dokładne terminy do ustalenia)  na stanowisko asystenta naukowego 

 

Data rozpoczęcia studiów / cyklu: maj 2019 studia podyplomowe / styczeń 2020  asystent naukowy

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 14-15 marca 2019 

 

Program a.pass przeznaczony jest także dla tych, którzy idee performatywności i/lub scenografii znają stosunkowo słabo, lecz pragną je zgłębić w odniesieniu do własnej praktyki. Podczas studiów a.pass słuchacze pracują nad własnymi projektami badawczymi. Program został zaprojektowany tak, by dać możliwość rozwinięcia umiejętności niezależnym i krytycznym badaczom; dostarcza również kontekstu i narzędzi do uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i potrzeby. Studenci a.pass sami zarządzają swoimi badaniami, będąc w ciągłym kontakcie z innymi uczestnikami programu - poprzez warsztaty, indywidualny mentoring i rozmowy. W ten sposób stają się współtwórcami wspólnego programu nauczania.

 

Program a.pass to platforma przeznaczona dla zawodowych artystów i teoretyków. Zadaniem Instytutu jest zdefiniowanie zakresu badań oraz ich uruchomienie poprzez akumulację procesów praktyki artystycznej i krytycznej. Mimo że badania artystyczne stały się oddzielną kategorią kulturalną, Instytut nie wyznacza, sztywnych ram oraz metodologii, jakim miałyby one podlegać. Instytut nie określa konkretnego kształtu badań artystycznych, ale jedynie zestawia istniejące już wyobrażenia na temat tego, czym jest „badanie artystyczne” - wychodząc z założenia, że pozorny brak definicji jest w tym przypadku zaletą, a nie wadą.

 

Ośrodek badawczy prowadzony przez Instytut przeznaczony jest dla osób, które mogą pochwalić się wynikami osiągniętymi w profesjonalnym środowisku badawczym. Instytut zapewnia możliwość pracy nad konkretnym programem artystycznym w kontekście większego projektu badawczego. Asystent naukowy może brać udział w projektach realizowanych na studiach podyplomowych, otrzymuje bezpłatne wsparcie techniczne, własne miejsce pracy, a także dostęp do publikacji performatywnych. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie dla projektów badawczych lub możliwość dostępu do badań akademickich, Instytut ma możliwość wsparcia w charakterze partnera instytucjonalnego. Asystent naukowy podpisuje umowę, zawierającą szczegóły kolejnych etapów jego pracy badawczej dla Instytutu oraz przewiduje możliwość jej zastosowania w szerszym kontekście.

 

Kandydaci na stanowisko asystenta naukowego składają oddzielne podania na każdy kolejny cykl naukowy (trzy w ciągu roku). Przed złożeniem podania, zaleca się konsultację z kuratorem. Najbliższy cykl naukowy rozpoczyna się w styczniu 2020 roku.

 

Więcej informacji: www.apass.be

Więcej o rekrutacji na studia podyplomowe: https://apass.be/apply/post-master/

Więcej o rekrutacji na stanowisko asystenta naukowegohttps://apass.be/apply/apply-phd/

 

Kontakt:

a.pass – Posthogeschool voor podiumkunsten vzw.

p/a de Bottelarij
Delaunoystraat 58-60
p.o. box 17
1080 Brussels / Belgium

tel: +32 (0)2 411.49.16

office@apass.be
www.apass.be

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia