ENG
A A A
 sierpień 2019 
fot. Paweł Wyszomirski, Hygin Delimat podczas wymiany rezydencyjnej w Luksemburgu

IMiT: Nabór do II edycji programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3”

3 kwietnia 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do drugiej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-LPROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców Luksemburga i Polski. Instytucjami realizującymi projekt od strony organizacyjnej i rezydencyjnej są: w Luksemburgu – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, w Polsce – Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.

 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu;

- wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;

- umożliwienie autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej.

 

Wymagania organizacyjne:

- do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany/a profesjonalny/a choreograf/ka zamieszkały/a na terenie Polski, wraz z maksymalnie dwuosobowym zespołem (minimalna liczba osób – 2, maksymalna liczba osób – 3);

- artysta/ka oraz zespół muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli od 21 października do 4 listopada 2019 roku włącznie;

- artyści-rezydenci zobowiązują się publicznie zaprezentować pokaz pracy-w-procesie w dniu 3 listopada 2019 roku w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/)

- wymagana jest umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach otwartej rezydencji;

- projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej.

 

Terminy rezydencji w Luksemburgu: 21 października – 3 listopada 2019 roku.

 

W ramach PROJECT 2/3 organizatorzy zapewniają:

- 5000 zł  na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium;

- zakwaterowanie wyposażone we własną kuchnię, ulokowane blisko Centrum TROIS C-L;

- dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L;

- pracę z reżyserem oświetlenia w dniach 2 i 3 listopada 2019 roku, przed realizacją prezentacji pracy;

- uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia  lekcji).

 

Aplikacja powinna zawierać:

- biografię choreografa-aplikanta/choreografki-aplikantki oraz skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek, artystów/artystek,

- list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji,

- zapotrzebowanie techniczne,

- linki wideo do prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu.

 

Wnioski w języku angielskim należy składać drogą elektroniczną na adres: karolina.zakowska@imit.org.pl  do 24 kwietnia 2019 roku. Komisja złożona z przedstawicieli IMiT i ekspertów niezależnych wybierze trzy projekty, które zostaną przekazane stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a wyniki zostaną podane do 6 maja 2019 roku.

 

 

 Luxembuorg_centre_logo (miniaturka)  Logo IMIT (miniaturka)

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia