ENG
A A A
 sierpień 2019 
Otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019

Otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019

19 grudnia 2018

Konkurs

Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria ogłaszają otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio odbywającego się w Warszawie, w okresie od maja do lipca 2019 roku w STUDIO teatrgaleria.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 15 lutego 2019 roku
o godz. 23:59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w par. IV pkt. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie)
(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem STS 2019 (decyduje data stempla pocztowego) oraz (b) pocztą elektroniczną na adres imit@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE STS 2019).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia OFERTY do oceny przez KOMISJĘ.

 

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 28 lutego 2019 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.imit.org.pl (w zakładce programy/departament tańca) oraz www.teatrstudio.pl do 1 marca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami dostępny jest na stronach:

www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Roman Osadnik – Dyrektor STUDIO teatrgaleria

Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: przemek.szulczewski@teatrstudio.pl

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia