ENG
A A A
 styczeń 2019 
Lublin/XIV SOFT „Kontestacje”: „Ciało-Ruch-Przestrzeń. Wolność!” – konferencja naukowa

Lublin/XIV SOFT „Kontestacje”: „Ciało-Ruch-Przestrzeń. Wolność!” – konferencja naukowa

24 kwietnia 2018 - 25 kwietnia 2018 | godz. 09:30 | Lublin: Sala Widowiskowa, Inkubator Medialno-Artystyczny, ul. Radziszewskiego 16.

Konferencja naukowa

Fundacja tanTHEO oraz Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” zapraszają na XIIV Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, w  ramach którego odbędzie się konferencja naukowa Ciało–Ruch–Przestrzeń. Wolność!.  Konferencja poruszać będzie tematy związane z ciałem, ruchem, przestrzenią i wolnością w teatrze, w działaniach teatralnych i parateatralnych. Ma służyć jako przyczynek do analizy roli tych czterech elementów we współczesnej twórczości scenicznej. Konferencji towarzyszyć będzie promocja książki Refleksje (około)teatralne pod redakcją mgr Joanny Dominiki Belzyt i mgr Urszuli Motyki, stanowiącej zbiór artykułów wygłoszonych podczas konferencji naukowych organizowanych w ramach trzech poprzednich edycji Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje” w Lublinie.

 

Program konferencji

Wtorek, 24 kwietnia 2018

09.30-10.00 Rejestracja prelegentów

10.00-10.30 Paulina Zgliniecka (Akademia Muzyczna w Krakowie), Performatyka i opera. Sudden Rain Aleksandra Nowaka

10.30-11.00 Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), Performuj i rządź. Filozofia Antanasa Mockusa

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.00 Elżbieta Pawłowska (Uniwersytet Jagielloński), Dominique Bréda- humor i performance

12.00-12.30 Aleksandra Kazimierska (Uniwersytet Śląski), Niepodległy teatr? Wolny teatr?

12.30-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.30 prof. dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ciało w teatrze Meyerholda

14.30-15.00 Magdalena Juźwik (Uniwersytet Warszawski), Uwikłane ciało w reinterpretacji baletu „Giselle

15.00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-16.00 Wiktor Uhlig (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Czy zachowujemy ludzką twarz? Człowiek w zwierzęcej postaci w przedstawieniach teatralnych

16.00-16.30 Dyskusja

16.30 Promocja książki „Refleksje (około)teatralne” i zakończenie obrad

 

Środa, 25 kwietnia 2018

10.00-10.30 Mirosław Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Teatr ludowy w „teatrze wyobraźni” - sposoby ukazania widowisk obrzędowych w relacjach reporterskich (przykład Polskiego Radia Lublin)

10.30-11.00 Paulina Kubas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Zdemaskować teatr. Eksperymentalna przestrzeń Ireny Solskiej

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.00 dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przestrzenie teatru Ireny Ładosiówny

12.00-12.30 Joanna Dominika Belzyt (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Improwizacja ruchowa i symbolika ciała, kontakt improwizacja - wyjście poza ramy i utarte schematy

12.30-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Obiad

14.00-14.30 Patrycja Gas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), EduLARP jako narzędzie rozwijające kompetencje międzykulturowe oraz budujące więzi społeczne. Przykład Gimle EduLARP w Szwecji

14.30-15.00 Olga Daroch (Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego, Szkoła Muzyczna im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu), Dalcroze’owska plastique animee – między tańcem a teatrem

15.00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-16.00 Katarzyna Zioło (Uniwersytet Śląski), Performance art prawdą absolutną?

16.00-16.30 prof. dr hab. Grzegorz Ziółkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności

16.30-17.00 Dyskusja

17.00 Zakończenie obrad

 

 

Kontakt i szczegółowe informacje:

mgr Urszula Motyka – Sekretarz konferencji

mail: cialo.ruch.przestrzen.wolnosc@gmail.com

 

 

***

 

Po raz pierwszy Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” odbył się w 2005 roku. Kontestacje dojrzewały i rozwijały się w ciągu czternastu lat swojego istnienia w lubelskiej przestrzeni artystycznej. Festiwal nie posiadał nigdy formy konkursowej – to raczej spotkania, mające na celu zainteresowanie teatrem szerszej publiczności akademickiej i nie tylko.

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kontestacje.ack.lublin.pl

ludzie tańca

 

instytucje

 

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia