ENG
A A A
 luty 2019 
Fot. Katarzyna Machniewicz.

Kraków/VI Festiwal KRoki: Grupa Wokół Centrum/Marcin Janus/Jacek Kaliszuk „spectral layers of movement”

17 maja 2018 | godz. 20:00 | Kraków: Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12.

Pokaz spektaklu

VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki odbędzie się pod hasłem: Dialogujący.  Podczas festiwal Grupa Wokół Centrum pokaże spektakl, zrealizowany wpsólnie z Marcinnem Janusem i Grzegorzem Kaliszukiem. Jest to interdyscyplinarny projekt łączący świat tańca, multimediów i dźwięku w wielowarstwowej instalacji interaktywnej, w której każdy z elementów jest równoznaczny. To spojrzenie na ruch przez pryzmat technologii i zabiegów technologicznych z muzyką i projekcjami interaktywnymi na żywo. Projekt stanowi osobliwe laboratorium zmieniając scenę w przestrzeń badań artystycznych. Motywem przewodnim jest ukazanie jakości ruchowych w warstwach projekcyjnych wypełnionych przetworzeniami, nawiązującymi swoim charakterem do różnych epok technologicznych, a w szczególności do kultury retro lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

 

Pomysł: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk
Koncepcja: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk, Grupa Wokół Centrum – Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec
Choreografia/taniec: Grupa Wokół Centrum
Media design: Grzegorz Kaliszuk/Wojciech Miler
Muzyka: Marcin Janus

 

UWAGA! W spektaklu używany jest stroboskop.

 

Po spektaklu organizatorzy zapraszają  na rozmowę z artystami w Sali Ingardena

 

Więcej o projekcie

Projekt jest eksperymentalnym badaniem terytorium sztuki interaktywnej w formie przedstawienia. Opiera się na strategicznie rozmieszczonych obszarach ruchowych w przestrzeniach wydzielonych warstwowo przezroczystymi tkaninami, które są jednocześnie ekranami projekcji interaktywnej.  Kreacja ruchowa definiująca kształt i przebieg czasowy obrazu generowanego w czasie rzeczywistym, opiera się na jakości wynikającej z kontaktu ze światem cyfrowym lub przestrzenią medialną. Tworząca się symbolika ruchu i kształtu przestrzeni wizualno akustycznej jest wynikiem działań zmieniających perspektywę. Układ odbić i gra zależności pomiędzy poszczególnymi obrazami jest głównym rdzeniem estetyki całego przedstawienia. Istotnym czynnikiem w działaniach jest element opóźnienia wynikający z działania technologii czyli działania procesowego, ale w tym przypadku zostaje potraktowany jako atut i staje się katalizatorem działań scenicznych. Delay technologiczny niezaplanowany jak i delay zaplanowany oczekiwany w ruchu, obrazie i dźwięku i jego wielość zanikających płaszczyzn podkreśla efemeryczności dzieła. Fizyczne ukazanie przemijalności i jego przetworzenia w kolejnych etapach procesu poza budowaniem wartości estetycznej samej w sobie, również prowadzi do stworzenia na potrzeby wydarzenia, analogicznego do game design Mechanics-Dynamics-Aesthetics Framework systemu ocen i podjęcie próby odpowiedzi na problemy związane z  wielowarstwową ideą sztuki interaktywnej połączonej, wypełnionej lub kreowanej w środowisku tańca jak i w konfrontacji z ideą tańca.


Marcin Janus – artysta dźwiękowy, multimedialny, twórca muzyki elektronicznej i elektroakustycznej. W procesie twórczym koncentruje się na barwie dźwięku, bada jego podstawowe cechy, często szuka odzwierciedlenia w ruchu i obrazie, nadaje zdarzeniom nowych znaczeń łącząc je w przestrzeniach muzycznych.

Grzegorz Kaliszuk – z wykształcenia informatyk, z zamiłowania twórca i realizator interakcji multimedialnych. Kreatywnie łączy wizję artystyczną z możliwościami różnorodnych sprzętów i programów komputerowych, tworząc niepowtarzalne instalacje interaktywne.

Grupa Wokół Centrum – kolektyw artystyczny, działający w Krakowskim Centrum Choreograficznym, w którego skład wchodzą tancerki Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec. Kolektyw produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne we współpracy z artystami z Polski i zagranicy, sprawuje opiekę nad wydarzeniami KCC oraz prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego.

 

***

 

Bilety: normalny: 35 zł / ulgowy: 25 zł

 

O Festiwalu KRoki: http://teatrwkrakowie.pl/kroki-2018

 

Do pobrania:

PROGRAM

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MKiDN dofinansowanie (miniaturka)

 

ludzie tańca

 

instytucje

 

bibliografia

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia