ENG
A A A
 kwiecień 2019 

Tarnów/ Scena Otwarta 2018: Karina Kocieniewska i Ilona Zachariasz – warsztaty choreoterapii

20 października 2018 - 21 października 2018 | godz. 09:00 | Tarnów: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1

Warsztaty

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie zaprasza pedagogów, psychologów, terapeutów i opiekunów osób z niepełnosprawnością z regionu tarnowskiego na warsztaty choreoterapii. Odbędą się one w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Prowadzące – Karina Kocieniewska i Ilona Zachariasz – są rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii. 

 

Zapisy: promocja@csm.tarnow.pl, tel. 14 633 46 27 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

 

Harmonogram:

 

20 października:

9.00 - 13.00 - zajęcia
13.00 - 14.00 - przerwa
14.00 - 18.00 - zajęcia

 

21 października:

9.00 - 13.00

 

Warsztaty przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, którzy pracują z lub opiekują się osobami z niepełnosprawnością (m.in. z osobami niesłyszącymi, niewidomymi, autystycznymi czy z zespołem Downa), rodzin osób z niepełnosprawnością.

 

Taniec doskonale zaspakaja potrzebę ruchu i twórczej aktywności. Pozwala kształtować świadomość psychofizyczną, usprawnia koordynację, orientację w przestrzeni, zwiększa umuzykalnienie, integruje. Wspólny taniec poprawia nastrój, wyzwala pozytywne emocje i przeżycia, likwiduje zmęczenie, stres, pozytywnie wpływa na układ ruchowy, krążenia, oddechowy, zwiększa elastyczność stawów. Wspólny taniec uczy również współpracy poprzez dzielenie przestrzeni z innymi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Program:

 

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i zgłębić praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat tańca terapeutycznego. W części teoretycznej poznają ideę tańca terapeutycznego i wykorzystanie go w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W części praktycznej zapoznają się z szeregiem ćwiczeń taneczno-ruchowych i muzyczno-rytmicznych. Poznają narzędzia wykorzystywane w tańcu terapeutycznym, zdobędą umiejętności i niezbędną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wzmocnią i rozwiną świadomość ciała, uważność i umiejętność współpracy w grupie. Dużą uwagę prowadzące zwrócą na elementy tańca integracyjnego, który ułatwia dobre, pełne ciepła przeżywanie ruchu we wspólnocie. Zwiększa poczucie przynależności do grupy i podnosi poziom energetyczny poszczególnych jej członków. Poznają oni też tańce i zabawy ludowe wykorzystywane w pracy z dziećmi, młodzieżą, a w szczególności z osobami starszymi. Poznają sposoby przekształcania ludowego wzorca do tworzenia własnych rozwiązań, zależnych od możliwości grupy oraz odkryją ciekawe rekwizyty, które uatrakcyjnią proponowane zajęcia taneczne. Wspólne pląsy, śpiewy i tradycyjne zabawy wyzwolą w nich pozytywne przeżycia, złagodzą zmęczenie, zrelaksują, pozwolą na chwilę wrócić do korzeni.

 

Ponadto w trakcie zajęć uczestnicy wykorzystają:

 
improwizację taneczno-ruchową (zawierzenie własnym zdolnościom improwizacji),
pracę z oddechem,
taniec kreatywny i rozwijanie kreatywności poprzez doświadczanie różnych aspektów ruchu,
tańce inspirowane folklorem,
poszerzanie swojego ruchu,
muzyczne zabawy z dźwiękiem, głosem i rytmem,
tańce z rekwizytami,
elementy ćwiczeń relaksacyjnych.

 

Jak przygotować się do warsztatu?

 

Uczestnicy warsztatu tańczą w wygodnym, niekrępującym swobodnych ruchów stroju, w obuwiu sportowym, baletkach lub skarpetkach. Zabierają ze sobą butelkę wody oraz zeszyt na notatki.

 

Prowadzące:

 

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowane, certyfikowane specjalistki z zakresu choreoterapii oraz psychoterapii tańcem i ruchem, rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii:

 

Karina Kocieniewska: dyplomowany i certyfikowany instruktor Tańca Terapeutycznego, ponadto: instruktor Edukacji Somatycznej BTP, pedagog rytmiki, arteterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, instruktor pływania osób niepełnosprawnych wg Koncepcji Halliwick, menadżer kadry kierowniczej oświaty. Zaadaptowała idee tańca terapeutycznego do ruchu w wodzie i w 2015 roku wprowadziła go jako nowy rodzaj aktywności ruchowo-tanecznej w wodzie, pod nazwą AQUA DANCE.

 

Ilona Zachariasz: certyfikowany i dyplomowany instruktor Tańca Terapeutycznego, certyfikowany muzykoterapeuta  dogłębny komórkowy metodą dr Barbary Romanowskiej, certyfikowany praktyk masażu dźwiękiem według metody Petera Hessa, instruktor Edukacji Somatycznej BTP, instruktor kulturalno-wychowawczy, instruktor form taneczno-gimnastycznych przy muzyce, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog tańca, rytmiki i muzyki.

ludzie tańca

 

instytucje

 

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia