ENG
A A A
 lipiec 2019 

Warszawa/Teatr Wielki – Opera Narodowa: Biały Teatr Tańca „Eurydyka w piekle” i „Fedra” – chor. Izadora Weiss

4 listopada 2018 | godz. 18:30 | Warszawa: Teatr Wielki - Opera Narodowa, pl. Teatralny 1

Pokaz spektaklu

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie zaprasza na gościnne spektakle Białego Teatru Tańca: Eurydyka w piekle oraz Fedra  – oba w choreografii Izadory Weiss. Choreogorafia do Eurydyki w piekle powstała na bazie kwartetów Karola Szymanowskiego i Dymitra Szostakowicza, oraz niezwykłej ballady skrzypcowej Eugene’a Ysaye’a. Choreografia Fedry ułożona została do muzyki Gustawa Mahlera w nagraniu Nowojorskiej Filharmonii pod dyrekcją Leonarda Bernsteina.

 

Eurydyka w piekle to najnowszy spektakl autorski Izadory Weiss w wykonaniu Białego Teatru Tańca. Opowiada o zawłaszczaniu wrażliwych i delikatnych osób przez fanatyczne grupy podległe demagogom i ich kłamliwym ideologiom. Artystka nie precyzuje, jakie ideologie chce piętnować. Celowo unika konkretu, chcąc pokazać uniwersalny model przemocy, jaką grupa stosuje wobec opornych jednostek, żeby je sobie całkowicie podporządkować i odebrać im samodzielność sądzenia. Orfeusz, który usiłuje wyprowadzić ukochaną z tego ideologicznego piekła, jest, jak w greckim micie, poetą i marzycielem – wierzy w miłość i w zwycięstwo dobra nad złem.

 

Jak zwykle w pracy Izadory Weiss fundamentalne znaczenie ma dobór muzyki. Jej choreografia jest ściśle związana z emocjami zawartymi w rytmie, melodii i barwie dźwięków. Biały Teatr Tańca należy do tych zespołów, dla których muzyka jest jednym z bohaterów dramatu. Również opowieść o konkretnych losach ludzkich jest dla Izadory Weiss szczególnie ważna, bo sam abstrakcyjny ruch jest dla niej w teatrze środkiem niewystarczającym. Dlatego używa w swoich spektaklach wybitnych dzieł wielkich kompozytorów, bo uważa, że to w nich odnaleźć można humanistyczne przesłanie i wiarę w piękno człowieka.

 

Muzyka: Karol Szymanowski w nagraniu kwartetu Meccore, Dymitr Szostakowicz w nagraniu kwartetu Kronos, Eugene Ysay w wykonaniu Weroniki Weiss (skrzypce)
Libretto, choreografia, scenografia: Izadora Weiss

 

Obsada:

Eurydyka: Ieva Ievina

Orfeusz: Beniamin Citkowski

Persefona: Nadja Simchen

Matka: Orfeusza Marta Barossi

Przyjaciel Matki: Peter Dzubera

Hades: Mateusz Sobczak

Wulkanus: Giuseppe Bencivenga

Aristajos: Joshua Feist

Erynia Łagodna: Maya Triay

Erynia Wściekła: Lena Paetsch

Lira Orfeusza: Weronika Weiss

 

Fedra to opowieść o tragicznej miłości macochy do młodego pasierba. Arcydzieło literatury francuskiej przetworzone przez Izadorę Weiss za pomocą sztuki tańca to przejmujący spektakl o miłości niemożliwej, o poczuciu winy i bezradności wobec namiętności rodzących się w nas z niepojętych źródeł, o kłamstwach i śmierci, która jest jedynym wyjściem z ich przeklętej pułapki. To także wysmakowany estetycznie spektakl o nieubłaganej hierarchii w sztuce i w życiu, która powoduje tyle niesprawiedliwości, ale jednocześnie jest potężną siłą napędową naszego przezwyciężania słabości i lęków.

 

Muzyka: Gustaw Mahler w nagraniu Nowojorskiej Filharmonii pod dyrekcją Leonarda Bernsteina
Libretto: według Racine’a
Choreografia, scenografia, światła: Izadora Weiss
Kostiumy: Hanna Szymczak

 

Obsada:

Fedra: Nadja Simchen

Hipolit: Beniamin Citkowski

Arycja: Lena Paetsch

Enona: Ieva Ievina

Tezeusz: Adam Kozal

Teramenes: Tomasz Nerkowski

Demos: Marta Barossi, Maya Triay, Peter Dzubera, Giuseppe Bencivenga, Joshua Feist, Mateusz Sobczak

 

Biały Teatr Tańca Izadory Weiss powstał jesienią 2016 roku jako kontynuacja działalności Bałtyckiego Teatru Tańca stworzonego i prowadzonego przez osiem lat przez wybitną polską choreografkę. Jej choreografie czerpią z wielu źródeł, w tym z dorobku Jiříego Kyliana, u którego pobierała nauki, i którego uważa za swojego mistrza. Język tańca, jakim się posługuje Izadora Weiss w swoich teatralnych spektaklach opartych przeważnie na wielkiej literaturze, jest oryginalny, stworzony przez nią samą w trakcie wieloletnich poszukiwań wyrażania prawdy o człowieku i jego emocjach.

ludzie tańca

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia