ENG
A A A
 sierpień 2019 
Dąbrowa Górnicza: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira  Różyckiego w Bytomiu „Polska – moja Ojczyzna”

Dąbrowa Górnicza: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu „Polska – moja Ojczyzna”

9 listopada 2018 | godz. 11:00 | Dąbrowa Górnicza: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1

Pokaz spektaklu

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. W ramach realizacji projektu „Niepodległa” na Śląsku odbędzie się cykl koncertów związanych z polską kulturą, głównie taneczną, w formie spektaklu muzyczno-baletowego o charakterze edukacyjnym z narracją historyczno-literacką.

 

Organizatorami, pomysłodawcami i twórcacmi projektu są Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu w porozumieniu ze  Stowarzyszeniem Pro-arte, we współpracy z różnego typu śląskimi instytucjami kultury: Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK, Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Młodzieżowym Domem Kultury BATORY w Chorzowie, Teatrem Śląskim im. Staniasłwa Wyspiańskiego w Katowicach – Scena w Galerii oraz Regionalnym Instytutem Kultury. W ramach projektu odbędą się cztery prezentacje na scenach czterech miast Śląska, tj. Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Katowic.

 

Podczas spektaklu zostanie zaprezentowanych pięć tańców narodowych, wskazując, że taniec narodowy jest nośnikiem kultury polskiej na przestrzeni wieków, umożliwiającym przetrwanie polskości w okresie zaborów. Poprzez tańce śląskie ukazana zostanie także kultura regionu. Projekt ma na celu budowanie wśród odbiorców świadomości związanej z kultywowaniem polskości w czasach zaborów przez wielkich kompozytorów epoki romantyzmu, Fryderyka Chopina oraz Stanisława Moniuszki. Widowisko ma wspierać także funkcje tańca i muzyki jako nośników nie tylko kultury, ale także  historii i tradycji.

 

Spektakl składa się z III części:

I OBRAZ  to początki polskości.

 

Obok tańca i ruchu scenicznego, które maja wykreować wizję ojczyzny, w budowaniu klimatu koncertu wykorzystany zostanie film Tomasza Bagińskiego Historia Polski, poezja Marii Konopnickiej i Leopolda Staffa, utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki – m.in. interpretacja ruchowo-taneczna Prząśniczki w choreografii Zofii Czechlewskiej. W pieśniach patriotycznych Orląt Lwowskich zaprezentuje się szkolny chór, a zespół fletowy akompaniować będzie do tańców regionalnych w wykonaniu uczniów najmłodszych klas. 

 

II OBRAZ  to Polska szlachecka w tradycji tańców narodowych.

 

Inspiracją dla tego obrazu był pierwszy polski balet narodowy Wesele w Ojcowie Karola Kurpińskiego, który przedstawia polski folklor. Na scenie, niczym w sali balowej, z wykorzystaniem kolorowych strojów zaprezentowane zostaną wszystkie polskie tańce narodowe, w których prym będzie wiódł krakowiak.

III OBRAZ to nasza Polska tu i teraz.

 

Tradycyjny folklor polski został tu przeobrażony i dostosowany do współczesnych trendów. W wykonaniu najstarszej grupy uczniów zaprezentowane zostaną tańce do muzyki Witolda Lutosławskiego, Aleksandra Tansmana, Adama Kawy Jak mawiał niemiecki uczony Hermann Bausinger, zauważamy tu zjawisko „umyślnego, zamierzonego, celowego przenoszenia w odpowiednich sytuacjach wybranych elementów kultury ludowej z ich oryginalnego, naturalnego środowiska, aktualnego czy już historycznego, w inne, szersze, w obrębie całego społeczeństwa i jego kultury”. Przenoszenie to związane powinno być z odpowiednim dodatnim wartościowaniem, a w wolnej Polsce może przybierać różną postać.

 

 

Realizacja:

Scenariusz, choreografia , przygotowanie uczniów, reżyseria : Zofia Czechlewska i Katarzyna Dziok

Opracowanie wokalne i przygotowanie chóru : Edyta Szymańska

Opracowanie muzyczne i przygotowanie instrumentalne zespołu fletowego: Teresa Chołołowicz

Akompaniament: Klaudia Krause

Recytacja: Grzegorz Mazoń (aktor Wrocławskiego Teatru Lalek)

Kostiumy: Małgorzata Lobermajer, Anna Machowska

Opracowanie nagrań muzycznych: Małgorzata Pokryszko, Sebastian Tabor 

Realizacja świateł: Jacek Drozdowski

 

W spektaklu wykorzystano film Tomasza Bagińskiego Historia Polski

Wykonanie: uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

 

ludzie tańca

 

instytucje

 

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia