Wersja do druku

Udostępnij

Departament of Art, Music and Theatre Studies (Wydział Sztuki, Muzyki i Teatru) Uniwersytetu w Gandawie (Gent) ogłasza nabór na stanowisko doktoranta. Do jego obowiązków należeć będzie realizacja badań poświęconych analizie i notacji tańca, które stanowić ma część projektu Capturing Dance Movements, Intensities and Embodied Experiences: Research into New Possibilities of Digital Media for Dance Analysis and Notation based on Fase (1982) by Anne Teresa De Keersmaeker and ROSAS (Próbując uchwycić ruch, intensywności i ucieleśnione doświadczenia: ku poszukiwaniu nowych możliwości , jakie nowe media stwarzają dla analizy i zapisu, w oparciu o spektakl „Fase” Anny Teresy de Keersmaeker i ROSAS).

Opis projektu

Przedmiot: zapis/notacja tańca – symboliczna reprezentacja ruchu (tanecznego) . Jedynym z celów projektu jest opanowanie i przezwyciężenie efemerycznej natury tańca, poprzez transponowanie choreografii, form tańca lub ćwiczeń technicznych na znaki zapisane w dwuwymiarze, na papierze. Podczas procesu transpozycji ruchów tanecznych na znaki mogą zostać utracone ważne informacje o doświadczeniu tanecznym i ucieleśnionej ekspresji. MoCap (Motion Capture) jest techniką odzyskiwania ruchu , wyrażającą interakcję pomiędzy podstawowymi gestów a wzorami muzycznych.

Potencjał cyfrowych środków przekazu w odniesieniu do nowatorskich systemów zapisu kroków tanecznych jest oczywisty. Technika MoCap jest pomocna w uchwyceniu podstawowych gestów przy użyciu metody 3D, która skupia się przede wszystkim na ciele. W poszerzonej wersji metoda ta jest o wiele skuteczniejsza przy rejestrowaniu ruchów tanecznych, doświadczenia tańca i ucieleśnionej ekspresji, niż systemy zapisu tańca/kroków, oparte na tekście oraz rejestracjach video w 2D (dwuwymiarze). Jednym z celów projektu jest dążenie do znalezienia/wypracowania nowych możliwości mediów cyfrowych dla analizy i notacji tańca – w tym przypadku w oparciu o spektakl Fase – Four Movements to the Music of Steve Reich (1982) flamandzkiej choreografki Anny Teresy de Keersmaeker i jej zespołu ROSAS.

Zakres obowiązków


Oczekuje się, że kandydat przeprowadzi przedstawione powyżej badania. Jest również zobowiązany do publikacji ich rezultatu w recenzowanych czasopismach i napisania rozprawy doktorskiej. Projekt będzie prowadzony przez promotora – prof. dr Christel Stalpaert z ośrodka badawczego S:PAM (Studies in Perfforming Arts & Media), ze wsparciem współpromotorów – prof. dr Marca Lemana z IPEM (Institute for Psychoacoustics and Electronic Musi) i prof. dr Katharinę Pewny ze S:PAM.

Pełna oferta obejmuje objęcie stanowiska doktoranta na cztery lata, poczynając od roku 2012.

Profil


Kandydat musi posiadać stopień magistra, najlepiej związany z analizą tańca lub/i muzyki. Preferowane są również znakomite stopnie, przygotowanie do badań naukowych na polu archiwizacji tańca i nauki dokonywania nagrań metodą MoCap. Powinien być gotowy do wspólnej nauki tworzenia komentarzy za pomocą metod opierających się o techniki komputerowe, oraz chętny do współpracy z multidyscyplinarnym zespole. Wymagana jest także biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie.

Aplikacje


Aplikacja powinny zawierać szczegółowe CV oraz opis dotychczasowej pracy naukowej i przynależności do placówek badawczych.

Aplikacje należy wysyłać na adres:

Christel.Stalpaert@ UGent.be; David.Depestel@ UGent.be

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2012.

Rozmowy kwalifikacyjne odbęda się w lutym 2012.

Dodatkowe informacje o projekcie i dostępności stanowiska:

Christel.Stalpaert@UGent.be

Patrz również:

www.kunstwetenschappen.ugent.beS:PAM:

www.theaterwetenschappen.ugent.be/researchIPEM: www.ipem.ugent.be

http://vti.be/nl/tools/vacatures/open-call-phd-candidate-dance-analysisand-notation-project

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close