Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej taniecPOLSKA.pl.

Wersja do druku

Udostępnij

Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • materiały wideo nie są opatrzone napisami i tłumaczeniem na polski język migowy,
 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają opisów alternatywnych,
 • załączone na stronie dokumenty PDF są częściowo niezgodne z zasadami dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Rozwoju
 • E-mail: nimit@nimit.pl
 • Telefon: +48 22 829 20 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Redakcja taniecPOLSKA.pl mieści się w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

 1. Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu w strefie płatnego parkowania od ul. Aleksandra Fredry 8, dojazd komunikacją miejską:
 • przystanki autobusowe: Plac Teatralny, Plac Piłsudskiego;
 • przystanki tramwajowe: Plac Bankowy i Królewska;
 • przystanki metro: Ratusz Arsenał lub Świętokrzyska.
 1. Wejście do budynku: próg przed wejściem, schody. Możliwość skorzystania z dzwonka, poproszenia o pomoc.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie, zaraz przy wejściu do budynku.
 3. W budynku znajduje się winda, między poziomem 0 a 3 piętrem.
 4. Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się.
 5. Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.
 7. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close