Wersja do druku

Udostępnij

Sześć lat minęło od powstania Centrum w Ruchu – kolektywu jedenastki choreografów. Z tej okazji artyści zapraszają w weekend 23-24 marca do świętowania podczas Show and Tell, czyli formatu, który pomieści pokazy dwudziestominutowych fragmentów prac rozmowy, praktyki i prezentacje. Twórcy zaprezentują zarówno fragmenty spektakli, które miały już swoją premierę i z powodzeniem wystawiane są na scenach polskich i europejskich festiwali, jak i pokazy w procesie, skupiające nowe pomysły, związane z obecnie realizowanymi projektami. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem kuratorskim i pełnym programem wydarzenia. 

 

Centrum w Ruchu tworzą: Izabela Chlewińska, Karolina Kraczkowska, Agnieszka Kryst, Ramona Nagabczyńska-de Barbaro, Aleksandra Osowicz, Weronika Pelczyńska, Renata Piotrowska-Auffret, Magda Ptasznik, Maria Stokłosa, Iza Szostak i Karol Tymiński.

 

Miejsce: Centrum w Ruchu
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Wawerska Strefa Kultury
ul. Żegańska 1a Warszawa – Wawer

 

Program Show and Tell:

 

Sobota, 23 marca

Godz. 15.00-19.00

 

Karol Tymiński Ogrodnik lecture-performance + instalacja

 

W świetle obecnej inwazyjnej ingerencji człowieka w ogólnie rozumianą ekologię Karol Tymiński poszukuje artystycznego języka, który mógłby poprzez potencjalne uwrażliwienie jednostki na byty nieludzkie (organiczne i nieorganiczne) zdestabilizować konsument-centryczną dynamikę relacji pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem. W procesie, o którym Tymiński opowie podczas wykładu, artysta posługuje się rozwijanym przez niego pojęciem między-materialnej erotyki, która mówiąc o „niewyobrażalnej miłości” pomiędzy człowiekiem a „rzeczą” stawia nowe pytania wobec przekonań o seksualności, ciele i tożsamości.

 

Koncept, choreografia, wykonanie: Karol Tymiński

 

Magda Ptasznik Climat fiction (cli-fi) lecture-performance

 

Climat fiction (cli-fi) to projekt badawczy, w którym artystka eksploruje spekulatywną moc choreografii. Przygląda się możliwościom wytwarzania fikcji, wirtualnych alternatyw przestrzeni i aktywowania nowych wyobrażeń przyszłości środowiska. Projekt obejmie działania performatywne, których nie można przypisać jednej dziedzinie. Osadzony w myśleniu choreograficznym eksplorować będzie zróżnicowane formaty wydarzeń jak spacer, oprowadzanie, instalacja czy intymny performance dla małej grupy (np. 3 osoby). 

 

Rozmowy, przerwa kawowa

 

Iza Szostak WannaBe – fragment performansu

 

Kobiety polskich gangsterów ucieleśniają wyobrażenia na temat kobiecej niezależności i luksusu lat 90-tych w Polsce. W spektaklu WannaBe to właśnie one będą nośnikiem transgresji ruchowej, obyczajowej i energetycznej. Performujące ciało posłuży tu do unaocznienia ciągu zmian, będzie punktem przecięcia jednostkowych pragnień i społecznych oczekiwań, a przede wszystkim zarzewiem procesu emancypacji. Podczas pokazu pracy w procesie Izy Szostak przedstawiony zostanie fragment choreografii zbudowany na pomyśle zamiany genderowej.

 

Koncept, choreografia: Iza Szostak

Koncept, scenografia, kostiumy: Karolina Mełnicka

Dramaturgia: Anka Herbut

Kreacja, wykonanie: Iza Szostak, Tatiana Kamieniecka

Muzyka: Kuba Słomkowski

 

Ola Osowicz Działania międzygatunkowe – fragment performansu

 

W tej przestrzeni każdy żywy organizm performuje. Za działania odpowiadają zwierzęta ludzkie i nieludzkie, hybrydy, zmiennokształtne organizmy, niewidzialne istoty oraz rośliny. Tworzą one sieć zależności, w ramach której najważniejsza jest wspólnota.

 

Koncept, choreografia: Ola Osowicz

Współpraca: Wojciech Grudziński

Dramaturgia: Joanna Ostrowska,

Muzyka: Jędrzej Borowski

Produkcja: Anna Kobierska – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Kuratorka: Anna Czaban

 

Izabela Chlewińskalecture-performance na podstawie spektaklu Cisza i pracy w procesie Obserwator

 

Sztuka jako szczególne miejsce odpoczynku, wytchnienia i samoobserwacji. Performans jako trening z jednej strony medytacyjny i introwertyczny, a z drugiej bezpośredni i konfrontacyjny – w  relacji i sprzężeniu energetycznym z otoczeniem – obiektami w przestrzeni oraz ludźmi i ich ciałami, wraz z tym, czego nie widać – ich uczuciami, myślami i fantazjami. Widz jako obserwator, który doświadcza sztuki.

 

Koncept, choreografia: Izabela Chlewińska

Wykonanie: Izabela Chlewińska; Agata Wiedro

 

Urodzinowy tort

 

Ask and tell, rozmowy z artystami

 

 

Niedziela, 24 marca

Godz. 12.00-15.00

 

Maria Stokłosa Zaproszenie Królowej Wody – fragment performansu Królowa Wody

 

Królowa Wody to ceremonia, w której spotykamy się z widzami, aby odkrywać i praktykować współczesną magię w intencji zmiany (w sobie, w innych, w relacjach z innymi, w tym kraju, na tej planecie). Staraniom tym, towarzyszy figura Królowej Wody, motywacją do działania jest cierpienie wynikające z bezsilności. Prosząc widzów o wsparcie podejmujemy próbę (ponownego) uwierzenia w sprawczą moc sztuki. Prezentacja będzie fragmentem pracy pt. Królowa Wody, która miała swój pokaz

w ramach wystawy Inne Tańce (CSW Zamek Ujazdowski) we wrześniu 2018 roku.

 

Koncepcja, choreografia, wykonanie: Maria Stokłosa, we współpracy z Katarzyną Sztarbałą, Mateuszem Kowalczykiem i Łukaszem Kosem

Produkcja: Fundacja Burdąg w ramach projektu Centrum w Procesie, współfinansowanego przez m. st. Warszawa

Koprodukcja: U-Jazdowski w ramach wystawy Inne Tańce

Wsparcie merytoryczne: Robert Steijn i Ricardo Rubio, Ponderosa Tanzland Festival 2018

 

Agnieszka Kryst Spirala – praktyka/lecture-performance

 

Punktem wyjścia do pracy z ruchem będzie abstrakcyjna forma spirali, która dla Louise Bourgeois jest nośnikiem najróżniejszych emocji: od lęku, przez napięcie czy gniew, aż po nadzieję i powodzenie. Elementem, który posłuży do budowania strategii choreograficznych będzie wypracowana przez Bourgeois kategoria spirali, będącej wcieleniem transformacji i nieskończoności, trwania w ciągłym ruchu, świadomego przybierania formy i jej porzucania.

 

Koncepcja, choreografia, wykonanie: Agnieszka Kryst
Wsparcie dramaturgiczne: Anka Herbut

 

Karolina Kraczkowska Sci-Fi Ceremonials – fragmenty spektaklu

 

Sci-fi Ceremonials (MTNXS) to inspirowana filmem Łowca Androidów wizja przyszłości spoglądająca na kondycję człowieka w świecie zaawansowanej technologii. W jaki sposób będzie on konstruować własną tożsamość? Czy nowy typ człowieka ewoluować będzie poza egocentryczny sposób myślenia, w kierunku mnogiej osobowości podyktowanej złożonością i zmiennością świata. Czy będzie utożsamiać się i integrować z ludzkością, naturą i wszechświatem. Spektakl bada zależność pomiędzy tym co organiczne i nieorganiczne, umysłem i ciałem, początkiem, trwaniem, wygaśnięciem, wyborem i iluzją. Czy istnieje skończona koncepcja człowieka, czy podlega on ciągłej ewolucji?

 

Koncept, choreografia, wykonanie: Karolina Kraczkowska

 

Rozmowy, lunch

 

Weronika Pelczyńska: Rozgrzewka i krótki taniec – praktyka

 

Podczas tego działania uwaga zebranych osób zostanie skierowana na odczucia i pamięć ciała. Celem rozgrzewki będzie celebracja ciała oraz jego ruch, jak również ucieleśnienie tego, co nazywamy wspólnotowością, wspólnym odczuciem czy byciem częścią wspólnoty. Do działania zaproszone będą wszystkie zebrane osoby, na zasadzie dowolności.

 

Ramona Nagabczyńska-de Barbaro O twarzy – fragment performansu w procesie

 

Przy okazji pracy nad spektaklem Nagabczyńska-de Barbaro zastanawia się, jak pojęcie neutralnej twarzy zmieniało się formalnie na przestrzeni lat i jak współtworzy się wrażenie silnej obecności scenicznej. Czy praca nad obecnością sceniczną zaczyna się od twarzy i rozpływa się dalej na ciało, czy może odwrotnie. Zaczyna się od reszty ciała i wylewa się na przestrzeń twarzy. Dlaczego twarz, a szczególnie oczy, są ontologicznie oddzielane od ciała? Ostatecznie, dlaczego twarz jest tak nieobecna w dyskursie zachodniego tańca, w tym w tańcu współczesnym? Czy bliższe przyjrzenie się twarzy jest jakimś kanałem, który pozwoli tańcu współczesnemu się rozwinąć? Wykorzysta również pracę twarzy wyabstrahowaną z gatunków tańca oraz momentów z historii tańca, gdzie praca z twarzą była formalnie rozbudowana.

 

Koncepcja, choreografia, wykonanie: Ramona Nagabczyńska-de Barbaro

Dramaturgia: Mateusz Szymanówka

Wsparcie: Buda Kortrijk i apap Network (w ramach Kreatywnej Europy)

 

Renata Piotrowska-Auffret Trylogia – rozmowa i praktyka

 

Upolitycznienie kobiecego ciała przez pryzmat relacji między śmiercią a życiem, między prywatnym a publicznym, między systemem a jednostką jest artystycznym zainteresowaniem Piotrowskiej-Auffret od kilku lat. W ramach niego powstały spektakle Śmierć. Ćwiczenia i wariacje, Wycieka ze mnie samo złoto. W sezonie 2019/2020 planuje premierę o roboczym tytule Święto!. Z perspektywy artystki jest to trylogia. Razem z gośćmi Show and Tell spróbuje ona odpowiedzieć na pytanie, dlaczego.

 

Ask and tell, rozmowy z artystami

 

 

Tekst kuratorski:

 

Już od sześciu lat artyści zrzeszeni w Centrum w Ruchu swoją twórczością zwiększają widoczność i obecność tańca i sztuk performatywnych w życiu kulturalnym miasta. To miejsce, tworzone i zarządzane przez samych artystów – budowane z potrzeby, pozbawione scentralizowanej władzy, oparte o horyzontalną, demokratyczną strukturę. Centrum w Ruchu było i jest naszą reakcją na zastaną sytuację: na brak ośrodków, w których można rozwijać swoją pracę, tworzyć spektakle, pogłębiać praktyki, prowadzić warsztaty. 6. urodziny Centrum w Ruchu są okazją do refleksji nad nowymi modelami współpracy, alternatywnymi wobec tradycyjnych instytucji. To moment na podsumowanie, jak działanie w kolektywie kształtuje indywidualne ścieżki twórcze.

 

Pomimo różnych zainteresowań i języków artystycznych oraz po to, by prowokować zmiany, zdecydowaliśmy się trzymać razem. Zrzeszeni w Centrum w Ruchu na co dzień dzielimy między sobą przestrzeń do pracy w Wawrze, udostępniamy salę na rezydencje oraz regularnie zapraszamy publiczność na pokazy work in progress. Powstają tu spektakle, zmieniające współczesną polską choreografię.

 

Show and Tell to praktyka pokazywania widzom obiektu i mówienia o nim. Show and Tell, na który Państwa zaprosimy, będzie pierwszym od momentu powstania Centrum w Ruchu, spotkaniem jedenastu twórców i ich języków twórczych. Pozwoli przyjrzeć się naszej pracy i praktykom choreograficznym. To format, który pomieści pokazy dwudziestominutowych fragmentów prac, rozmowy i prezentacje.

 

cały tekst kuratorski do pobrania tutaj.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close