Wersja do druku

Udostępnij

Informujemy, że 10 września 2019 roku uruchomiony został nabór wniosków do programu Scena dla tańca na rok 2020 (X edycja).

 

Cele Programu:

 

1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.

2. Budowanie publiczności spektakli tańca.

3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli.

4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.

5. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

 

Opis Programu:

 

Program Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

 

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2020:

 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 250 000 zł.

 

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 15 października 2019 roku.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 15 października 2019 roku do godziny 15.59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjnąnależy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Scena dla tańca 2020” w terminie do 15 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 8 listopada 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

 

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu Scena dla tańca w systemie Witkac.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynatorka Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Kontakt: tel. 22 829 20 05,  e-mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór umowy o współpracy [do pobrania]

 

Instrukcja – jak znaleźć Program Scena dla tańca po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”.

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Scena dla tańca”.

 

Informacje o programie, wraz z tekstem ogłoszenia i dokumentami do pobrania, znajdują się także na stronie www.imit.org.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close