Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019, w dniu 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej opiniującej oferty zgłoszone do konkursu kuratorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli:

 

1. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca;
2. Roman Osadnik – Dyrektor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (w zastępstwie za Tomasza Platę, Zastępcę Dyrektora Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza);
3. Barbara Sier-Janik – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca;
4. Weronika Pelczyńska – ekspertka z ramienia Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza;
5. Janusz Marek – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca oraz Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza;
6. Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, bez prawa głosu;
7. Aleksandra Kleinrok – koordynatorka projektu Scena Tańca Studio, Instytut Muzyki i Tańca, protokolantka, bez prawa głosu.

 

Członkowie Komisji zostali poinformowani, iż Komisja została powołana przez Organizatorów (Instytut Muzyki i Tańca oraz Teatr Studio) w celu wyboru oferty kuratorskiej, która zostanie zrealizowana podczas Sceny Tańca Studio w Warszawie w siedzibie Teatru Studio w okresie od września do października 2019 roku. Jednocześnie Członkowie zostali poinformowani, iż nie mogą pozostawać w konflikcie interesów podczas wyboru spektakli do udziału w Scenie Tańca Studio.

 

Na początku spotkania P. Barbara Sier-Janik zaproponowała jako Przewodniczącą Komisji Artystycznej P. Aleksandrę Dziurosz. Zgodnie z zapisem Regulaminu, członkowie Komisji w głosowaniu w trybie jawnym wybrali większością głosów Przewodniczącą, którą została P. Aleksandra Dziurosz, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

 

Przewodnicząca Komisji Artystycznej podkreśliła wytyczne regulaminowe, które dotyczą oceny ofert kuratorskich. Wybór oferty oparty powinien być o następujące kryteriach oceny formalnej i merytorycznej:

a) Termin złożenia wniosku.

b) Poprawność oferty i jej zgodność z Regulaminem Konkursu.

c) Możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych.

d) Możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów artystycznych.

e) Prezentacja możliwie najszerzej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów.

f) Wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach Sceny Tańca Studio.

g) Spójność koncepcji programowej Sceny Tańca Studio.

h) Adekwatność koncepcji programowej Sceny Tańca Studio do grupy odbiorców danej sceny.

i) Perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych.

 

Do Instytutu Muzyki i Tańca w terminie zgodnym z ogłoszeniem konkursowym wpłynęły 2 (dwie) oferty kuratorskie (w kolejności alfabetycznej wg pierwszego nazwiska pary kuratorskiej):

 

1. Anna Królica i Adam Kamiński Obserwatorium sposobów prowadzenia ciała

2. Sonia Nieśpiałowska-Owczarek i Joanna Chitruszko Słowa przychodzą później

 

W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków – nie odnotowano błędów dyskwalifikujących za niezgodność regulaminową. Obydwa zgłoszenia skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej.

 

Przewodnicząca Komisji Artystycznej podkreśliła główne założenie projektu, przypominając o różnorodności i profesjonalizacji przedstawianych ofert.

 

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską Komisja Artystyczna wyłoniła projekt do realizacji. Z jednej strony wnioski oceniono pod względem formalnym – termin złożenia, zgodność zgłoszenia z Regulaminem, z drugiej natomiast wzięto pod uwagę kryteria oceny merytorycznej, takie jak: wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach projektu, spójność koncepcji programowej projektu, perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych, możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych, możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów, prezentacja możliwie najszerszej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów.

 

W wyniku prac Komisji w jawnym trybie głosowania do realizacji wybrano jednogłośnie ofertę: Słowa przychodzą później Soni Nieśpiałowskiej-Owczarek i Joanny Chitruszko.

 

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy także do wzięcia udziału w następnym konkursie na ofertę kuratorską w ramach programu Scena Tańca Studio.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close