Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 19-21 września 2019 roku Centrum Sztuki Tańca w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję pod hasłem Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów trzecich urodzin projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

 

Live streaming: https://www.youtube.com/watch?v=Bnfz4o87CWQ

 

Opcja dostępna w dniach 19-21 września, w godz. 10.00-17.00.

 

Po raz drugi Centrum Sztuki Tańca w Warszawie ma przyjemność organizować wydarzenie, które porusza zarówno praktyków, jak i teoretyków, amatorów i zawodowców, pasjonatów teatru tańca, jak i nowej choreografii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” wyróżnia się różnorodnością na płaszczyźnie działań teoretycznych, praktycznych i artystycznych. Jej głównym atutem jest jednak jakość i wartościowy materiał merytoryczny.

 

Jeden ze współczesnych filozofów w dobie komunikacji internetowej Jordan B. Peterson widzi potrzebę mówienia młodym pokoleniom, aby podążali za tym, co wartościowe, a nie za tym, co wygodne. Jestem przekonana, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez CST w Warszawie w 2019 r. jest podobnym działaniem. W naszym przypadku działaniem w kierunku świadomego myślenia o tańcu w kontekście rozwoju osobistego, a tym samym uwrażliwiania społeczeństwa.

 

Młode pokolenie jest dzisiaj bombardowane przez wiele jednowymiarowych i płytkich informacji pozbawionych szerszego kontekstu i wartości, co już skutkuje konformistyczną postawą chociażby w życiu publicznym. Dlatego jako animatorzy kultury, kuratorzy, pedagodzy i artyści mamy obowiązek poprzez naszą pracę uczyć abstrakcyjnego myślenia, postawy krytycznej, a także wrażliwości na drugiego człowieka. Konferencja jest małym/dużym krokiem naszej pracy w budowaniu dialogu z drugim człowiekiem.

Paulina Święcańska, Dyrektorka Centrum Sztuki Tańca w Warszawie     

 

 

W 2019 roku w Centrum Sztuki Tańca kluczowym zagadnieniem jest tematyka społeczna. Taniec i performans to dziedziny sztuki, które poprzez formę mogą prezentować różne wizje teraźniejszości i przyszłości, poprzez wymianę myśli, ale także jako współczesną choreografię w mocnym kontraście do przeszłości. 

 

W ramach Konferencji CST zapraszam do świata warszawskich artystek i artystów, gdzie poprzez ich indywidualne wypowiedzi mocno powiązane z pytaniami o drugiego człowieka, zostaje zobrazowany stan społeczeństwa w drodze. Powiązania tworzące grupy społeczne, pojawiają się na wielu poziomach – od miejsca zamieszkania i tworzenia: Warszawa, poprzez wyznawane wartości, wykonywany zawód, sposób porozumiewania się, wreszcie płeć.

 

Czy „choreografia jest kobietą”? To pytanie, być może dla niektórych kontrowersyjne, ma na celu wywołać dyskusję na temat kondycji tańca współczesnego w Warszawie, który w dużej mierze tworzony i reprezentowany jest przez kobiety: choreografki, tancerki i performerki. Ich artystyczne wypowiedzi zahaczają o etos, jako obowiązujący w danej grupie społecznej zbiór idealnych wzorców kulturowych, które tworzą styl życia. Etos ulega jednak transformacjom ze względu na zmiany społeczne. Także ze względu na status kobiet, które mają szansę indywidualnego rozwoju. Jaki wpływ ma to na taniec współczesny w stolicy w XXI wieku? Konferencja i dopełniające ją spektakle mają na celu dialog i dyskusję na temat kondycji społeczeństwa w kontekście tańca.

Agata Życzkowska, Dyrektorka Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

 

 

Trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku to okazja do spotkania się w jednym miejscu badaczy tańca, krytyków, producentów czy artystów, którzy wspólnie dokonają podsumowania, dotyczącego rozwoju tańca i choreografii w Warszawie od początku XX wieku aż do czasów współczesnych. Na konferencję składają się trzy części: naukowa, praktyczna i artystyczna.

 

Część naukowa konferencji podzielona została na dwa obszary: społeczny (19 września) oraz naukowy (20–21 września). Część społeczna to prezentacje czterech tematów dotyczących aktualnej sytuacji środowiska tańca w Warszawie. Zaprezentowane zostaną możliwości współpracy współczesnych artystów z zagranicznymi twórcami i zespołami oraz proces budowania tanecznej publiczności. W ramach analizy porównawczej przedstawione będą natomiast modele finansowania tańca w Warszawie oraz innych ośrodkach. Wreszcie – podsumowana zostanie dotychczasowa działalność Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, z prezentacją założeń jego powstania oraz dyskusją na temat możliwości przyszłego funkcjonowania.

 

Dwudniowa część konferencji, prezentująca referaty o naukowym charakterze, podzielona została z kolei na cztery bloki poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym zarówno historii tańca, jak i jego kulturowych i społecznych aspektów. Mgr Marta Seredyńska, kuratorka tegorocznej części naukowej konferencji, skupiła się na wielowymiarowej refleksji na temat sztuki tańca i choreografii w Warszawie, dlatego też poszczególni prelegenci i prelegentki zaprezentują różnorodne podejścia do wybranych tematów. Szerokie ujęcie tematyki pozwoliło na skomponowanie programu ukazującego zarówno międzywojenny obraz warszawskiego środowiska tańca, jak i prezentującego sylwetki wybranych twórców i twórczyń działających w Warszawie w drugiej połowie XX wieku oraz współcześnie, a także na zestawienie twórczości artystycznej z działaniami społecznymi czy amatorskimi.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji, prezentującego referaty o naukowym charakterze, skupimy się na prezentacji artystów i artystek tańca, którzy pracę zawodową zaczęli w ostatniej dekadzie XX wieku lub na przełomie wieków i kontynuują ją do dziś. Zastanowimy się też nad inspiracjami współczesnych twórców i twórczyń oraz nad społecznym wymiarem podejmowanych w Warszawie inicjatyw związanych z tańcem.

 

Kolejny dzień konferencji ukierunkowany zostanie na historyczną refleksję, dlatego też prezentowane wystąpienia dotyczyć będą postaci związanych ze środowiskiem tańca w pierwszej połowie XX wieku oraz w kolejnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. Przekrojowe ujęcie tematów, jak i omówienie sylwetek poszczególnych artystów i artystek pozwoli na szersze przyjrzenie się sztuce tańca w stolicy z perspektywy historycznej. Podsumowaniem konferencyjnych obrad stanie się publikacja (wydana w grudniu 2019), w której znajdą się artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych.

 

Program części praktycznej to warsztaty pod hasłem MĘSKIE TAŃCZENIE, które będą poprowadzone przez tancerzy w trzech różnych odsłonach pracy z ciałem: Release Class opiera się na silnym przekonaniu, że taniec jest zarówno przyjemny, fizyczny jak i inteligentny. Nacisk kładzie się na wzorce zmysłowe i dotykowe oraz wgląd w indywidualne możliwości i preferencje uczestników. Clever Method jest metodą warsztatową próbującą inspirować do działania w oparciu o wyobraźnię i potencjał wewnętrzny. Otwiera zamknięte dotąd zakazane pokoje, uwalnia barwy,  smaki i dźwięki, o których zapomnieliśmy, że w nas istnieją. Dynamic Flow Dance to warsztat oparty na bazie tańca współczesnego, gdzie ważne są kondycja, eksploracja własnego ciała i dynamika ruchu. Dopełnieniem programu edukacyjnego będą warsztaty site specific, które mają podkreślić społeczny charakter roku 2019. Kuratorką programu jest Paulina Święcańska.

 

Część naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, którą stanowią spektakle w większości zrealizowane przez warszawskie artystki. Zgodnie z ideą CHOREOGRAFIA JEST KOBIETĄ zaprezentowane zostaną różne prace wybrane w ramach Programu Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019 przez komisję w składzie: Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska. W środowisku tańca reprezentacja kobiet jest bardzo silna i wyrazista, dlatego program części artystycznej konferencji ma na celu wyeksponować różne spojrzenia na sprawy społeczne z perspektywy kobiety. Będą to prace zarówno młodych twórczyń, które dopiero kończą uczelnie artystyczne, jak i prace dojrzałych, doświadczonych choreografek i tancerek, które stworzyły wiele prac prezentowanych i nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Kuratorką części artystycznej konferencji jest Agata Życzkowska.

 

Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W 2018 roku odbyła się konferencja Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura, a także ukazała się publikacja pod tym samym tytułem. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem idei analizy i zobrazowania warszawskiego środowiska tańca. Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się sztuce tańca i choreografii w Warszawie oraz wspólnego stawiania pytań o przyszłość tańca w stolicy. Projekt CST współfinansuje miasto stołeczne Warszawa, dzięki czemu na wiele wydarzeń wstęp jest wolny.

 

Wstęp na konferencję jest wolny, ale obowiązują zapisy.

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji organizatorzy proszą o kontakt: konferencja@centrumsztukitanca.eu

 

***

 

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku:

 

19 września, czwartek

 

CZĘŚĆ SPOŁECZNA

Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO TAŃCA

 

 9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00–10:15 – Otwarcie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10:15–11:00 – mgr Iwona Wojnicka – Modele finansowania tańca w kraju i za granicą

11:00–11:30 – Dyskusja

11:30–11:45 – Przerwa

11:45–12:30 – mgr Włodzimierz Kaczkowski – Międzynarodowa współpraca warszawskich artystów tańca w XXI w.

12:30–13:00 – Dyskusja

13:00–13:15 – Przerwa

13:15–14:00 – Joanna Tabaka – Budowanie publiczności tańca w Warszawie

14:00–14:30 – Dyskusja

14:30–14:45 – Przerwa

14:45–15:30 – mgr Joanna Stasina, mgr Janusz Marek – Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – historia, obecny model, wizja rozwoju

15:30–16:30 – Dyskusja

16:30 – Podsumowanie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY MĘSKIE TAŃCZENIE

9:00-12:00 – Artur Grabarczyk / RELEASE CLASS

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

 

18:00  Izabela Chlewińska Obserwator, premiera, 60 min

 

19:15  Oficjalne otwarcie Konferencji CST 2019

           Aleksandra Bożek Muszyńska, Zofia Tomczyk 3×20, premiera, 60 min

 

21:00  Tuka Wach Deus Ex Running Machina, National Body Art i Vanitas zdekomponowany, 60 min

 

 

20 września, piątek

 

CZĘŚĆ NAUKOWA

PANEL I: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI PRZEŁOMU WIEKÓW

 

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00–10:15 – Otwarcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10:15–10:45 – mgr Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – Teatr Mały. Scena Impresaryjna Pawła Konica

10:45–11:15 – dr Anna Piotrowska – Działalność choreograficzna Anny Piotrowskiej (okres warszawski: 1995-2013)

11:15–11:45 – mgr Anna Godowska / mgr Sławomir Krawczyński – Od Teatru Bretoncaffe do Święta snów

11:45–12:15 – mgr Aleksandra Pacak-Dragańska – Edyta Kozak – tancerka, choreografka, kuratorka

12:15–12:45 – mgr Elwira Piorun – Warszawska działalność Elwiry Piorun

12:45–13:15 – mgr Ilona Trybuła – Twórczość Ilony Trybuły w Warszawie

13:14–13:45 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: Małgorzata Matuszewska

 

PANEL II: Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE

 

14:30–15:00 – mgr Magdalena Przybysz – Niewidzialne choreografie Warszawy – o choreografii codzienności w tkance miasta

15:00–15:30 – Karol Adamowicz – Od tango milonga do choreografii społecznej. O tańczących nie-tancerzach

15:30–16:00 – mgr Anna Królica – Rewizje. Czym jest dziś Pokolenie solo?

16:00–16:30 – mgr Julia Hoczyk – Warszawskie środowisko buto – twórcy, inspiracje, estetyka

16:30–17:00 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: mgr Hanna Raszewska-Kursa

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY MĘSKIE TAŃCZENIE

9:00-12:00 – Filip Szatarski / CLEVER METHOD

 

17:30 – DANCE WHILE WALKING/STREET OF PRESENCE / ANNA PIOTROWSKA

Pokaz w przestrzeni publicznej / koło fontanny przy Kinie Muranów

Pokaz finałowy kończący pięciodniowe warsztaty site-specific z Anną Piotrowską.

Wstęp wolny

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

 

19:00 – Agnieszka Borkowska Absolwenci, premiera, 15 min

            – Alicja Czyczel ciało, na głos, premiera polska, koprodukcja CST, 30 min

 

 

20:00  – Po spektaklach PANEL DYSKUSYJNYCHOREOGRAFIA JEST KOBIETĄ. Przyszłość warszawskiego środowiska tanecznego w kontekście istnienia Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Udział biorą: Agnieszka Borkowska, Izabela Chlewińska, Alicja Czyczel, Natalia Oniśk, Anna Piotrowska

Prowadzenie: Hanna Raszewska-Kursa

Wstęp wolny

 

 

21 września, sobota

 

CZĘŚĆ NAUKOWA

PANEL III: Taniec w Warszawie: ŻYCIE TANECZNE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

 

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00–10:15 – Otwarcie II dnia części naukowej konferencji

10:15–10:45 – mgr Hanna Raszewska-Kursa – Stefania Dąbrowska – od niej wszystko się zaczęło. Dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy liczyć od 1909 r.

10:45–11:15 – dr Aleksandra Kleinrok – Co się stało z salonem, czyli o społeczno-kulturowych przemianach życia tanecznego Warszawy przed II wojną światową

11:15–11:45 – dr Grzegorz Kondrasiuk – Taniec i akrobatyka cyrkowa w międzywojennej Warszawie

11:45–12:15 – mgr Zofia Załęska – Warszawski swing i jego przedwojenne inspiracje

12:15–12:45 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: Mikołaj Mikołajczyk

 

PANEL IV: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

 

13:30–14:00 – mgr Ewa Kretkowska – „Oto dlaczego jestem primabaleriną” – portret Marii Krzyszkowskiej

14:00–14:30 – mgr Iwona Wojnicka – Działalność taneczna i choreograficzna Witolda Grucy

14:30–15:00 – Mikołaj Mikołajczyk – „Kilka razy zaczynałem od zera” – Gerard Wilk na warszawskiej scenie

15:00–15:30 – Aleksandra Konarska – Twórczość artystyczna Stefana Niedziałkowskiego

15:30–16:00 – Dyskusja

16:00–16:30 Zamknięcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY MĘSKIE TAŃCZENIE

9:00-12:00 – Michał Adam Góral / DYNAMIC FLOW DANCE

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

 

19:00 –  Dawid Żakowski/ sztuka nowa Black Sqr, work in progress, 50 min

WSTĘP WOLNY / rezerwacja bezpłatnych wejściówek: biuro@centrumsztukitanca.eu

 

20:30 – Renata Piotrowska-Auffret Wycieka ze mnie samo złoto, 55 min

 

 

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakl bezpłatny.

 

 

Wydarzenie towarzyszące:

Warsztat site-specific z Anną Piotrowską – dance while walking / streets of presence

 

16-20 września 2019 roku, godz. 15:00-18:00

Wstęp wolny

 

Wszelkie pytania można kierować na e-mail: konferencja@centrumsztukitanca.eu

 

***

 

KURATORKI KONFERENCJI:

 

mgr Marta Seredyńska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ NAUKOWA

 

Ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze oraz wydział Mediów Interaktywnych i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest doktorantką na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka i prezeska Fundacji Rezonanse Kultury. Jako koordynatorka i organizatorka współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, Fundacją Scena Współczesna w Warszawie, Festiwalem Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu, Fundacją Warsaw Bauhaus. Od 2012 roku pisze i publikuje teksty o tańcu i teatrze. Współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, portalem taniecPOLSKA.pl, Internetowym Magazynem „Teatralia”. Aktualnie współpracuje z kwartalnikiem „Taniec” oraz publikuje teksty na swoim blogu.

https://martaseredynska.wordpress.com/

 

mgr Paulina Święcańska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Choreografka, pedagog, manager kultury. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Animacja Kultury i Sportu, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Menedżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Produkcja teatralna. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, TVP2 “Dolina Kreatywna”, a także Fundacji Art Stations Foundation. Jako kurator i manager kultury współtworzyła warszawski festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje (2009-2012), Warszawską Platformę Tańca (2014), Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (2016-2019). Od 2010 roku jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. W pracy zawodowej wykorzystuje techniki i metody pracy z ciałem m.in. takie jak: animal flow, authentic movement, bodywork, contact improvisation, ecstatic dance, improvisation.

www.perform.org.pl

www.polandcontactfestival.com

 

mgr Agata Życzkowska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

Aktorka, performerka, reżyserka, producentka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2001). Jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, członkinią prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury w Warszawie oraz współorganizatorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Od początku związana z teatrem fizycznym w działaniach na pograniczu teatru, tańca i performansu. Otrzymała nagrodę im. H. Konieczki dla Najlepszego Młodego Aktora w sezonie 2002/2003 oraz nagrodę za rolę Venticelli w spektaklu Amadeusz (reż. Waldemar Zawodziński), przy którym była także asystentką reżysera, a także nagrodę zespołową podczas I Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 2002 za spektakl Rodzina Wampira (reż. Paweł Szkotak, także asystentka reżysera). Była współproducentką i reżyserką castingu obsady polskiej wersji spektaklu The SHOW MUST GO ON (chor. Jérôme Bel, Teatr Dramatyczny w Warszawie 2011), w którym brała także udział jako producentka i performerka. W 2011 roku założyła Teatr HOTELOKO, obecnie HOTELOKO movement makers, który współtworzy z Magdaleną Przybysz. Zrealizowała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i HOTELOKO jako producentka, reżyserka, aktorka i performerka ponad 20 projektów, w tym spektakle frau blush, #moiprzyjacieletancza, Absolutely Fabulous Dancers, Darklena i Insta Show.

www.fundacjarozwojuteatru.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close