Wersja do druku

Udostępnij

O miesiąc – do 31 marca 2012 – przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję Estetyka sztuk performatywnych, organizowaną z inicjatywy dr Lilianny Bieszczad przez Zakład Estetyki i Instytut FilozofiiUniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Konferencja odbędzie się dniach 21-23 maja. Zachęcamy do zgłoszeń szczególnie osoby zajmujące się problematyką tańca, który ma stać się jedną z dominant Estetyki sztuk performatywnych. Poniżej więcej informacji.

Szczegółowe informacje do pobrania

Niezwykły wzrost zainteresowania pojęciem performance’u w ostatnich czasach skłania do przyjrzenia się temu zjawisku z perspektywy estetycznej. Uwagę kierujemy w stronę sztuk performatywnych, które rezygnują ze statycznego, przedmiotowego wytworu działań artystycznych na rzecz efemerycznych procesów czy zdarzeń, ulegających modyfikacjom w każdorazowym przedstawieniu. Proponujemy na nowo przeanalizować działania artystyczne, w których ważną rolę odgrywa problem modyfikacji i prezentacji zarówno dzieła/przedstawienia, jak i jednorazowej sytuacji twórczej.

Zachęcamy do podjęcia następujących kierunków poszukiwań:

  1. W estetyce utrwalił się podział na sztuki performatywne i te, które nimi nie są. W kontekście wzrostu zainteresowania kategorią performatywności warto ponownie zastanowić się nad tym, co łączy a co dzieli poszczególne gatunki określane tym mianem, co decyduje o ich specyfice, a zatem powrócić do terminu performatywności i jego wyznaczników. Dlaczego gatunki performatywne są obecnie wyróżniane? Jaka jest ich rola w czasach współczesnych?

  2. „Performatywne” dzieła sztuki stanowią inspirację dla wielu teorii estetycznych i filozoficznych, podkreślających konieczność aktywizacji, wciągnięcia odbiorcy w sytuację twórczą, bezpośrednio angażując go poprzez cielesne, afektywne, wolicjonalne, intelektualne oddziaływanie na niego. Proponujemy, aby poddać refleksji każdy gatunek z osobna, zastanawiając się nad specyfiką oddziaływania środków artystycznych tańca, muzyki, czy performance’u i nad różnymi sposobami angażowania widza.

  3. Pojęcie performance’u kojarzy się z burzeniem zastanych kanonów sztuki. Pod rozwagę chcemy wziąć transgresyjny potencjał sztuki, która zaciera lub podważa gatunkowe granice, swobodnie miesza i łączy dowolne środki artystycznego wyrazu, korzysta ze zdobyczy technologicznych, elektronicznych i elektrotechnicznych. Zachęcamy do poddania rekontekstualizacji rozumienia sztuk performatywnych, ze szczególnym naciskiem na performance, taniec i muzykę, by wskazać nowe drogi badań estetycznych, alternatywnych względem dotychczasowych ujęć teatru dramatycznego czy baletu. W jaki sposób zmieniają się tradycyjne kategorie estetyczne wypracowane na terenie poszczególnych gatunków performatywnych? Jakiego rodzaju koncepcje wyjaśniają twórczość performatywną? Warto na nowo rozważyć w tym kontekście strukturę działań prezentujących aktualnie odgrywane przedstawienia.

  4. Bez wątpienia wzrost zainteresowania pojęciem procesu, zdarzenia w sztuce zainicjowała neoawangarda w II połowie XX wieku czyniąc życie materiałem twórczym, ale niebagatelne znaczenie dla wyróżniania niektórych sztuk performatywnych takich jak taniec czy teatr ma także fascynacja ciałem i pojęciem cielesności w ponowoczesności. Dlaczego pojęcie zdarzenia, sytuacyjności, improwizacji, staje się atrakcyjnym tworzywem twórczym w czasach obecnych i czy ma to związek z nowym tworzywem, jakim jest ciało? Czy pojęcie zdarzenia wyrugowało przedmiotowe ujęcie dzieła sztuki? Dlaczego ciało stało się atrakcyjnym tworzywem twórczym?

  5. O popularności działań performatywnych decydują także czynniki pozaestetyczne, zwłaszcza rozpatrywanie performance’u w kategoriach metafory kultury i traktowania performatyki jako nowego paradygmatu wiedzy. Dlatego zachęcamy do podjęcia pytań o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza estetyki, kulturoznawstwa, etnografii, socjologii, medioznawstwa, do swobodnych wędrówek po ścieżkach różnych dyscyplin wzorem performatyki, prowadząc dyskusję nad rolą sztuk performatywnych we współczesności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close