Wersja do druku

Udostępnij

Z radością informujemy, że działania mające na celu doprowadzenie do zrzeszenia w ZASP-ie krytyków i krytyczek tańca wkroczyły w kolejny etap. Od 1 lutego 2021 osoby zajmujące się krytyką mogą przystępować do Sekcji Tańca i Baletu. Jest to istotny wyraz uznania przez władze ZASP-u, pozwalający na objęcie parasolem ochronnym osób wykonujących zawód towarzyszący artystom i artystkom sztuki tańca, funkcjonujących w podobnych, niestabilnych warunkach zatrudnienia.

 

Podobnie jak niemal wszystkie grupy zawodowe związane z tańcem odczuwamy silną potrzebę autonomii i wypowiadania się swoim głosem. Nadszedł czas na dostrzeżenie naszych potrzeb i problemów, sformułowanie propozycji i doprowadzenie do wdrożenia ich w życie, tak na poziomie przepisów prawnych, jak na poziomie społecznie uznawanych dobrych praktyk. O tyle potrzeba ta wydaje się obecnie silniejsza, że w ministerialnych projektach „Statusu artysty” (mających obejmować opieką socjalną pracujących w formule freelancerskiej artystów/tki) niektóre zawody wspierające nie są uwzględnione, szczególnie te dotyczące krytyki tańca. Poczucie bycia częścią większej całości, umocnione formalną przynależnością do jednej struktury, może istotnie wzmocnić solidarność wewnątrzśrodowiskową i wzmocnić pozycję negocjacyjną w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

Z tytułu przynależności do ZASP-u płynie szereg wymiernych korzyści, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://zasp.pl/zasp/przywileje/. Należą do nich m.in. nieodpłatne porady prawne, możliwość otrzymania zapomogi w trudnej sytuacji życiowej czy nieodpłatnego korzystania z sali konferencyjnej. Liczymy także, że sam dyskurs krytyczny zyska poprzez konsolidację środowiska osób piszących, które będzie mogło kształtować razem własne strategie działania i rozwoju własnej dziedziny w oparciu o ZASP i Sekcję Tańca i Baletu. 

 

Wśród zobowiązań członkowskich znajduje się m.in. terminowe opłacanie składek w wysokości 20 zł / miesiąc (możliwych do rozłożenia w trybie innym niż miesięczny, np. kwartalnym, półrocznym, rocznym).

 

Jak do tego doszło?

 

Potrzeba zrzeszenia się i wyodrębnienia jako autonomiczna grupa zawodowa powraca j=w licznych rozmowach nie od dziś, podobnie jak przekonanie, że wskazane jest oparcie się na strukturach już istniejących, aby uniknąć etapu oddolnej, wolontaryjnej inicjatywy. Do dołączenia do ZASP-u od dawna zachęcały tak zasłużone osoby jak dr Barbara Sier-Janik, była przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu.

 

Podczas II Kongresu Tańca obecna przewodnicząca Sekcji, p. Monika Myśliwiec, publicznie sformułowała zaproszenie i zadeklarowała poparcie dla idei doprowadzenia do utworzenia (Pod)Sekcji Krytyki Tańca. Podjęte w ten sposób rozmowy szybko znalazły kontynuację w działaniach Anny Królicy i Hanny Raszewskiej-Kursy, które zorganizowały dwa środowiskowe spotkania z udziałem łącznie ponad 30 osób. Propozycja została z uwagą rozważona i doceniona. Zainteresowanie wyrazili prawie wszyscy obecni.

 

Polskie środowisko taneczne, od dawna aktywne w dialogu z władzami różnego szczebla, organizuje się coraz skuteczniej. Po takich inicjatywach, jak Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca, które doprowadziło do powołania Instytutu Muzyki i Tańca, i wielu innych działaniach na rzecz sztuki tańca i choreografii czy edukacji tanecznej – przyszedł czas na zadbanie o sytuację zawodową krytyków i krytyczek; na poszukanie rozwiązań o charakterze odpowiednim do specyfiki zawodu.

 

Kto może dołączać?

 

Podczas ww. spotkań ustalono, że przez krytykę tańca rozumie się nie tylko działalność ściśle recenzencką, ale też każdą działalność związaną z budowaniem dyskursu krytycznego wokół tańca (publikacje historyczne i z innych obszarów badawczych, publikacje dziennikarskie, działania wydawnicze itp.). Przez taniec rozumie się zaś wszystkie jego formy, które podlegają krytycznemu namysłowi. Co istotne, mowa nie tylko o osobach zajmujących się pracą krytyczną jako jedyną, ale też tych łączących ją z innymi zawodami.

 

W razie wątpliwości formalnych warto zapoznać się ze Statutem ZASP-u (http://zasp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Statut_ZASP_2019.pdf ), zwłaszcza z rozdz. V „Członkowie ZASP, ich prawa i obowiązki” s. 8-16).

 

Jak to zrobić?

 

Ze strony internetowej należy pobrać deklarację: http://zasp.pl/wp-content/uploads/2020/10/ZASP-Deklaracja-dla-Czlonkow-nierepartycyjnych-cala.pdf i wypełnioną wysłać pocztą na adres podany w formularzu, wraz z odpowiednimi załącznikami, w tym dowodem uiszczenia opłaty wpisowej 50 zł. Odpisy dokumentów nie muszą być poświadczone notarialnie, wystarczą zwykłe kserokopie.

 

Zaproszenie przygotowały: Hanna Raszewska-Kursa i Anna Królica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close