Zespół Tańca Ludowego Harnam obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji zaplanowano Koncert Jubileuszowy, który odbędzie się 18 czerwca o godz. 18.00 w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Wersja do druku

Udostępnij

Jubileusz 75-lecia Zespołu Tańca Ludowego Harnam, program:

Część pierwsza

 1. Prząśniczka
 2. Krakowiaki nowosądeckie
 3. Tańce i przyśpiewki od Nowego Sącza
 4. Żart
 5. Tańce łęczyckie w trepach
 6. Tańce ziemi rzeszowskiej
 7. Chłopak panny szuka
 8. Od Łowicza do Łęczycy
 9. Oberek łowicki
 10. Kujawiak Perkowskiego
 11. Oberek

Przerwa

Część druga

 1. Polonez, mazur
 2. Lajkonik krakowski
 3. Dwa Michały
 4. Zabawa na Kurpiach
 5. Taniec huculski – występ przyjaciół z Ukrainy
 6. Tańce śląskie
 7. Juhasi, juhasi – tańce Podhala
 8. Tańce lubelskie
 9. Kujawiak z kapeluszem
 10. Opoczyńskie tańcowanie

Opisy

 1. Prząśniczka

Taniec zainspirowany losem łódzkich włókniarek, które trafiały z polskich wsi do „Ziemi Obiecanej” w nadziei na lepszy los. Nawiązuje do historii założenia zespołu, ponieważ pierwszy skład stanowiły dziewczęta z fabryki. Choreografia Prząśniczki powstała w roku 2019 roku do programu Harnam Moniuszce, który był realizowany we współpracy z TVP Łódź.

Muzyka: Stanisław Moniuszko, aranżacja Łukasz Skonieczny
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Krakowiaki nowosądeckie

Krakowiaki nowosądeckie to taniec drużbów weselnych, wykonywany przez samych mężczyzn. Układ powstał w 1968 roku. Harnam był pionierem w popularyzowaniu tego tańca, który następnie był opracowywany przez wiele innych polskich zespołów.

Opracowanie muzyczne: Bogdan Kotnowski
Choreografia: Kazimierz Bogucki

 1. Tańce i przyśpiewki od Nowego Sącza

Choreografia eksponuje różnorodność folkloru Lachów Sądeckich. Jest obrazem zalotów, opowieścią o miłości, stanowi autorskie, artystyczne ujęcie z wykorzystaniem najpiękniejszych melodii regionu. Taniec powstał w 1968 roku.

Opracowanie muzyczne: Bogdan Kotnowski
Choreografia: Jadwiga Hryniewiecka

 1. Żart

Miniatura choreograficzna w wykonaniu trzech tancerek i jednego tancerza. Łączy w sobie pokaz umiejętności technicznych i wyrazowych, daje możliwość wspólnej prezentacji dzieci i dorosłych tancerzy. Taniec znajduje się w repertuarze zespołu od 2021 roku.

Muzyka: Łukasz Skonieczny
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Tańce łęczyckie w trepach

Taniec młodych, ubogich dziewcząt inspirowany folklorem regionu łęczyckiego. Łączy liryzm i elementy groteski, umiejętności taneczne i zadania wyrazowe, tak typowe dla twórczości Jadwigi Hryniewieckiej. Stworzony został w 1967 roku.

Muzyka: Zbigniew Hauke
Choreografia: Jadwiga Hryniewiecka

 1. Tańce ziemi rzeszowskiej

Układ tańca ukazujący bogactwo i różnorodność rzeszowskich polek. Ukazuje też charakterystyczną dla polskiego folkloru tanecznego rolę krótkich przyśpiewek, które powstawały niegdyś poprzez improwizację, a ich satyryczne teksty stanowiły integralną część każdej wiejskiej zabawy. Data powstania tańca nie została ustalona.

Muzyka: Bogdan Kotnowski
Choreografia: Sławomir Mazurkiewicz

 1. Chłopak panny szuka

Inspiracją do powstania choreografii był cytat muzyczny z piosenki ludowej Kukułeczka, użyty w tym utworze. Zarówno muzyka, jak i choreografia są stylizacjami na motywach oberka i kujawiaka, ale również kontynuacją idei Jadwigi Hryniewieckiej, która tworzyła tańce z treścią, tak typowe dla stylu Harnamu. Taniec powstał w maju 2022 roku, przed Jubileuszem 75-lecia.

Muzyka: Łukasz Skonieczny
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Od Łowicza do Łęczycy

Pierwotna choreografia o tym samym tytule autorstwa Sławomira Mazurkiewicza powstała w 1974 roku. Obecna wersja do tej samej muzyki to taniec ułożony w 2021 roku. Obie wersje prezentowane             były od zawsze przez  grupy dziecięce.

Opracowanie muzyczne: Zbigniew Hauke
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

9. Oberek łowicki

Choreografia stanowi  rywalizację par tanecznych, które popisują się fantazyjnymi solówkami. Taniec powstał w 2022 roku.

Opracowanie muzyczne: Janusz Kaźmierczak
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Kujawiak

Zarys kompozycji przygotowany był do filmu Żołnierz zwycięstwa w 1953 roku. W 1999 roku choreografia otrzymała Grand Prix na konkursie tańców narodowych. Odtworzony w 2020 roku na podstawie opisów zawartych w książce Tańce Harnama.

Muzyka: Piotr Perkowski
Choreografia: Jadwiga Hryniewiecka

11. Oberek

Taniec ten jest najstarszą choreografią zespołu, ułożoną przez Jadwigę Hryniewiecką dla zespołu Skolimów do kompozycji muzyki Adolfa Sonnenfelda, której pierwotny tytuł to Oberek fantazyjny. W Harnamie taniec ten nazywany jest zwyczajowo oberkiem skolimowskim. Ze względu na wysoki stopień trudności technicznej, uznawany za ukoronowanie procesu kształcenia w zespole. Choreografia oparta jest na rywalizacją dwóch grup tzw. „czarnej” i „białej”, których określenia pochodzą od koloru męskich sukman.

Muzyka: Adolf Sonnenfeld
Choreografia: Jadwiga Hryniewiecka

Część druga

 1. Polonez, mazur

Choreografie stworzone zostały w 2019 roku, do programu Harnam Moniuszce. Kompozycje tych dwóch tańców powstały na bazie typowych elementów i figur tradycyjnego poloneza i mazura.

Muzyka: Stanisław Moniuszko
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Lajkonik krakowski

Układ powstał w 2022 roku z myślą o najmłodszych wykonawcach Harnamu, którzy bardzo często naukę tańca ludowego rozpoczynają od zapoznania się z elementami krakowiaka.

Opracowanie muzyczne: Michał Mroziński
Choreografia: Dorota Kuźnicka, Maciej Klimek

 1. Dwa Michały

Układ po raz pierwszy zaprezentowany był w zespole w 2019 roku, powstał z inspiracji wierszem Juliana Tuwima Tańcowały dwa Michały. Jest duetem ukazującym taneczną rywalizację młodego             i dorosłego tancerza.

Muzyka: Jan Adam Maklakiewicz
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

4. Zabawa na Kurpiach

Taniec powstał w 1960 roku, jest wiązanką kilku tańców kurpiowskich. Szczególną inspiracją są typowe dla Puszczy Białej liryczne pieśni o tematyce miłosnej, które miały niegdyś po kilkanaście zwrotek. Ten liryzm wprowadza widza w kolejną artystyczną wizję Jadwigi Hryniewieckiej, ukazując piękno i osobliwość polskiego folkloru.

Muzyka: E. Pągowski
Choreografia: Jadwiga Hryniewiecka

 1. Taniec huculski

Taniec w wykonaniu grupy z Ukrainy, która od kwietnia 2022 roku pracuje w siedzibie zespołu. Jest to taniec górali ze wschodnich Karpat; obecnie Huculszczyzna leży na terytorium Ukrainy.

Muzyka ludowa
Choreografia: Iryna Tsyhani

 1. Tańce śląskie

Tańce regionu śląskiego pochodzą ze strefy dialektycznej północno-zachodniej. Charakterystyczne są tu dwuczęściowe tańce, pierwsza wolna na bazie walczyka, druga szybka na bazie polki. Piękno i prostota tych tańców regionalnych powoduje, że z ich pomocą dziecięce grupy rozpoczynają swoją edukację taneczną, jak i jedne z pierwszych występów scenicznych.

Opracowanie muzyczne: Michał Mroziński
Choreografia: Dorota Kuźnicka, Maciej Klimek

 1. Juhasi, juhasi – tańce Podhala

W choreografii można zobaczyć wszystko to, co wywodzi się z kultury pasterskiej tego regionu, czyli tańce zbójnickie wykonywane na polanach pod Tatrami, skoki przez ogień oraz spotkania juhasów z pasterkami. Spotkaniom tym towarzyszą tęskne nuty wierchowe, które kontrastują z dynamicznym, góralskim tańcem. Układ powstał z okazji Jubileuszu 75-lecia istnienia zespołu i jest premierową prezentacją koncertu.

Opracowanie muzyczne: Łukasz Skonieczny
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Tańce lubelskie

Taniec ułożony dla małej reprezentacji Harnamu w roku 2019, jest prezentacją typowych tańców regionu, które cechuje różnorodność, od polek po charakterystycznego regionalnego lubelskiego oberka.

Opracowanie muzyczne: Łukasz Skonieczny
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Kujawiak z kapeluszem

Duet w wykonaniu solistów powstał w 2009 roku, jest stylizacją sceniczną tańców o rytmach mazurkowych, ukazuje letnie spotkanie na łące, zaloty, a następnie początek miłości rodzącej się między młodym chłopakiem a wiejską dziewczyną.

Muzyka: Henryk Wieniawski
Choreografia: Maria Kuśnierz-Skonieczna

 1. Opoczyńskie tańcowanie

Choreografia powstała w 1973 roku, jest taneczną impresją w symboliczny sposób nawiązującą do obrzędu weselnego, który dla dawnej polskiej wsi był najważniejszym obrzędem rodzinnym, a także zalążkiem tworzenia się najpiękniejszych form muzycznych i tanecznych polskiej kultury ludowej.

Muzyka: Zbigniew Hauke
Choreografia: Sławomir Mazurkiewicz

Wstęp płatny, bilety do kupienia w siedzibie ZTL Harnam
Więcej informacji: link

***

O Zespole Tańca Ludowego Harnam:

Harnam to zespół, który różni się od innych amatorskich zespołów tego typu przede wszystkim oryginalnym stylem, nadanym mu przed laty przez założycielkę i pierwszą choreografkę – Jadwigę Hryniewiecką.

Niektórzy nazywają ten styl baletowym, inni zaś – teatralnym. Aby uściślić tę klasyfikację w odniesieniu do zespołu Harnam, należy przypomnieć, że balet to nic innego jak taniec udramatyzowany, czyli taki, w którym przekaz emocjonalny lub artystyczna opowieść są najważniejsze. W jego przypadku rzeczywiście są mocniej wyeksponowane niż etnograficzna autentyczność, która jest domeną zupełnie innego kierunku w tańcu ludowym, z jakim spotykamy się współcześnie. Oglądając więc tańce zespołu Harnam, należy wziąć pod uwagę to, że folklor jest tu przede wszystkim inspiracją dla wizji artystycznej, a nie obiektem rekonstrukcji. Widać to w twórczości Jadwigi Hryniewieckiej i kolejnych choreografów, którzy byli jej następcami.

Takimi artystycznymi opowieściami są m.in. Kujawiak w choreografii Jadwigi Hryniewieckiej do muzyki Piotra Perkowskiego, Tańce łęczyckie w trepach jej autorstwa czy Opoczyńskie tańcowanie w choreografii Sławomira Mazurkiewicza do muzyki Zbigniewa Haukego.  Żadna z tych pozycji nie jest typową „wiązanką tańców” regionalnych czy wizualną rekonstrukcją tradycyjnych form tanecznych. Tańce zespołu Harnam to pewna impresja, wizja artystyczna, coś, co pozostawia po sobie niezapomniane wrażenia, a do czego folklor był niezbędną inspiracją. Efekt zbudowany jest na nastroju, wydobyciu charakteru regionu, poprzez podkreślenie typowego stylu w tańcu, muzyce, obyczajowości. Styl zespołu to również zagłębienie się w język ciała człowieka i przekazywanie za pomocą tańca wszystkich ludzkich uczuć.

Zespół ma nadzieję, że jego koncerty będą tego dowodem, będą dla widzów źródłem wzruszeń i wielu wspaniałych przeżyć, a przede wszystkim możliwością spojrzenia na taniec ludowy w kategorii sztuki scenicznej, która wciąż się rozwija i dojrzewa, pozostając zawsze bliska współczesnym odbiorcom.

Harnam – zespół, który powstał z pasji.

Tak jak styl Harnamu różni się od stylu innych zespołów, tak oryginalna jest historia powstania zespołu. O jego zaistnieniu zdecydowała pasja, którą chyba przypadkowo „zaraziła” zwykłych ludzi Jadwiga Hryniewiecka, tancerka, choreografka, charyzmatyczna artystka.

Wszystko zaczęło się ponad 70 lat temu, od przedstawień teatralnych w przyfabrycznej świetlicy, gdzie w spektaklach okazyjnie potrzebne były wstawki baletowe. Zaangażowano do nich młode dziewczyny, prządki pracujące przy dawnych zakładach Harnamu, a ich edukację powierzono Jadwidze Hryniewieckiej.

Gdy spektakle po licznych sukcesach dziewczęta zeszły ze sceny, wpadły w istną rozpacz, nie mogły odżałować, że to już koniec ich tanecznej przygody. Ich determinacja sprawiła, że grupa taneczna przetrwała i w 1947 roku nazwana została Zespołem Tańców Ludowych. Początkowo złożona była z samych dziewcząt. Jadwiga Hryniewiecka jako zawodowa tancerka, rozpoczęła naukę tańca od podstaw , kształciła tancerzy za pomocą techniki tańca klasycznego. Tak właśnie powstał i rozwinął się Harnam. Pasja i profesjonalne podstawy były jego zalążkiem i te dwa aspekty przetrwały w nim do dzisiaj.

Do zespołu od lat trafiają ludzie, którzy chcą czegoś więcej, niż jest to rozumiane w kategoriach hobby. Dla wielu z nich taniec i przynależność do zespołu staje się stylem życia, poświęceniem całego czasu wolnego, wielu lat, niejednokrotnie całej młodości. Harnam kształci tancerzy od dziecka po dorosłość, ale szkołą nie można go nazwać o tyle, że tutaj o przejściu do następnej „klasy”, nie decyduje wiek czy liczba przetańczonych miesięcy, ale indywidualny poziom umiejętności, talent, pasja, zaangażowanie przekładające się na jakość wykonawczą. Dla wielu młodych ludzi ambicją jest dojście do grupy reprezentacyjnej, niektórym udaje się to bardzo wcześnie, gdy mają zaledwie lat 15.

Obecnie do zespołu przyjmowani są także ludzie dorośli, którzy znają podstawy tańca. Przychodzą też studenci kierunków tanecznych wyższych uczelni, a czasami młodzież, z innych zespołów, rozrzuconych po całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Przeważnie są to osoby, które deklarują chęć  zaangażowania się w taniec na wyższym poziomie niż miało to miejsce dotychczas. Ten zespół rzeczywiście stwarza takie możliwości dla tych właśnie wyjątkowych osób, prawdziwych miłośników, którzy – mimo iż są amatorami – podchodzą do tańca w sposób profesjonalny.

Harnam skupia obecnie około 200 uczestników tańczących w sześciu grupach tanecznych. Tancerze kształcą się pod kierunkiem profesjonalnych pedagogów, którzy nie są tylko instruktorami, ale mają ukończone wyższe studia w kierunkach tanecznych, co daje dzieciom i młodzieży możliwość profesjonalnego kształcenia.  Tancerze tego zespołu często podążają w ślady swoich mistrzów i obierają taniec jako kierunek dalszej swojej kariery i pracy zawodowej.

Zespołu Tańca Ludowego Harnam, ma za sobą 75 lat i od samego początku – czyli od 1947 roku, był i jest nadal wybitną marką i instytucją artystyczną. Zawdzięcza to przede wszystkim Jadwidze Hryniewieckiej – artystce o wyjątkowej wrażliwości i umiejętnościach choreograficznych. Powiązanie eksperymentalnych form ze źródłami staropolskimi i ludowymi, z misją społeczną szybko przekształciło się we współpracę wybitnych artystów z amatorskimi tancerzami. Amatorstwo nie polega tu jednak na braku wiedzy czy doświadczenia, tylko stanowi zajęcie dodatkowe, które wynika z pasji i zamiłowania do tańca.

***

Zespół Tańca Ludowego Harnam ma na koncie wiele sukcesów artystycznych oraz mnóstwo występów krajowych i zagranicznych. Udział w wielu imprezach kulturalnych i festiwalach o światowym zasięgu. Wszystkie występy, począwszy od wielkich sal koncertowych, poprzez obiekty sportowe, sceny teatrów, filharmonii, na festiwalach ulicznych, dożynkach i małych scenach w regionalnych domach kultury kończąc, świadczą o jego popularności. A dopełnia to udział w filmach fabularnych, m.in. Popioły, Pan Wołodyjowski, Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Część pierwsza – Ucieczka, i dokumentalnych, współpraca ze znanymi artystami zawodowymi, baletami czy solistami rockowymi.

Sukcesy zespołu przerosły najśmielsze oczekiwania jego założycielki. Już po pięciu latach od rozpoczęcia działalności Harnam miał za sobą 403 występy sceniczne. W 1973 roku wytańczył 2 518 koncertów oraz 50 tournée w 21 krajach, które obejrzało ponad 7 milionów widzów. Podczas pięćdziesięciolecia zespół miał już za sobą 69 tournée i mógł się pochwalić 3 528 koncertami artystycznymi. Z każdym rokiem liczby rosną. Przytoczone wyżej liczby są świadectwem nie tylko popularności Zespołu Harnam, ale przede wszystkim nieprzemijających wartości folkloru polskiego, który jest częścią tej wielowiekowej, pięknej i bogatej tradycji.

Występy zagraniczne:

1949 rok, Czechosłowacja
1950 rok, NRD
1951 rok, Austria, NRD
1952 rok, NRD
1953 rok, Rumunia – NRD
1957 rok, Francja – Nicea
1958 rok, Sycylia
1959 rok, Francja, RFN
1961 rok, NRD, Wenecja i Terrano
1962 rok, Francja, NRD, Austria i Belgia – koncert m.in. w Palais des Beaux-art w Brukseli wraz z Baletem XX wieku Maurice’a Béjarta
1963–1964, wielka trasa po Azji: Wietnam, Chiny i Mongolia
1964 rok, ZSRR, Francja, Szwajcaria
1965 rok, NRD
1966 rok, Belgia
1968 rok, Walia
1969 i 1972, Stany Zjednoczone i Kanada
1973 rok, Belgia, NRD
1974 rok, Algieria Tunezja i Mołdawia
1975 rok, NRD, Francja
1976 rok, Francja
1977 rok, NRD, Francja, ZSRR
1978 rok, Hiszpania, Berlin Zachodni
1979 rok, Wielka Brytania, NRD
1980 rok, ponownie pięciotygodniowe tournée po Francji
1982 rok, Jugosławia
1983 rok,  Francja, Holandia
1984 rok, Belgia, Francja, Czechosłowacja,
1985 rok, Algieria, Maroko, Francja, Holandia
1986 rok,  Korea Północna, Francja, Luksemburg
1987 rok, NRD, Syria
1988 rok, Belgia, Egipt
1989 rok, NRD
1991 rok, Włochy, Francja
1992 rok, Niemcy, Chorwacja, Francja
1994 rok, Francja
1995 rok, Belgia, Jugosławia
1996 rok, Francja, Hiszpania
1997 rok, Wielka Brytania
1998 rok, Hiszpania, Turcja
2000 rok, Turcja
2002 rok, Turcja, Węgry
2003 rok, Turcja, Szwecja
2004 rok, Francja
2005 rok, Turcja, Czechy, Niemcy
2006 rok, Węgry, Francja
2007 rok, Łotwa, Finlandia
2008 rok, Hiszpania, Rumunia
2009 rok, Niemcy, Hiszpania
2010 rok, Maroko
2012 rok, Turcja
2013 rok, Chiny
2014 rok, Turcja
2015 rok, Rumunia

***

Zespół Tańca Ludowego Harnam od samego początku swoją działalnością promuje polską kulturę, rozpowszechniając folklor wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentując polskie tańce narodowe
i ludowe na scenach w kraju i za granicą, reprezentując i zdobywając nagrody na festiwalach i konkursach w kraju i za granicą.

2019, 30 listopada: VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej; organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, Polskie Towarzystwo Taneczne; nagrody:

– I miejsce w kategorii 8–9 lat: Adela Michalak i Igor Niewiadomski,

– I miejsce w kategorii 10–11 lat: Anna Łopatecka i Maciej Zasiadczyk,

– II miejsce w kategorii 12–13 lat: Magdalena Kadłubaj i Filip Krencjarz,

– III miejsce w kategorii 12–13 lat: Klara Krzewiniak i Igor Frydrych,

– I miejsce w kategorii 18+: Maria Lenczewska i Jarosław Striker,

– III miejsce w kategorii 18+: Alicja Minc i Paweł Jacak.

2019, 16 listopada: I Mistrzostwa Polski w Tańcach Narodowych; organizatorzy: Gmina Ujazd, Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Niewiadów, Polskie Towarzystwo Taneczne; nagrody:

– I miejsce w kategorii 8–9 lat: Adela Michalak i Igor Niewiadomski,

– III miejsce w kategorii 8–9 lat: Anna Łopatecka i Maciej Zasiadczyk,

– I miejsce w kategorii powyżej 18 lat: Maria Lenczewska i Jarosław Striker,

– II miejsce w kategorii powyżej 18 lat: Weronika Kuklińska i Sebastian Krężel,

– III miejsce w kategorii powyżej 18 lat: Alicja Minc i Paweł Jacak.

2016, 7–9 stycznia: VI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kalejdoskop Talentów. Zima 2016; organizatorzy: Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji Polanica Zdrój, Fundacja Inicjatywa, Stowarzyszenie Edukator; nagrody:

– Nagroda Specjalna od Stowarzyszenia Edukator dla całego Zespołu Tańca Ludowego Harnam

– I miejsce w kategorii Taniec Folklorystyczny MAXI (powyżej 16 roku życia) dla grupy reprezentacyjnej,

– I miejsce w kategorii Taniec Folklorystyczny MIDI (12–15 lat) dla grupy młodzieżowej,

– II miejsce w kategorii Taniec Współczesny MIDI dla grupy Taneczna Fuzja.

2015, 24–26 kwietnia: X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej; organizator: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach; nagrody:

– I miejsce w kategorii zespołów w opracowaniu artystycznym.

2014, 18–19 października: Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje; organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi; nagrody:

– I miejsce dla grupy OFFHarnam.

2013, 29 kwietnia – 1 maja: China Kunming International Cultural and Tourism Festival Kunming Carnaval 2013; nagrody:

– I miejsce w kategorii zespoły zagraniczne,
– I miejsce w kategorii wszystkie zespoły.

2012, 10 czerwca: XXV Przegląd Kapel i Zespołów Stylizowanych im. Jana Delety w Szydłowie; organizator: Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek; nagrody:

– I miejsce (ex aequo) w kategorii tanecznych zespołów folklorystycznych.

2009, 7 czerwca: II Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego w Wolborzu; nagrody:

– Puchar Wójta gminy Wolbórz.

1999: Ogólnopolski Przegląd Polskich Tańców Narodowych w Lubaczowie Polonez ‘99; nagrody:

– Grand Prix.

2012: Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

1997: Dyplom Ministra Kultury i Sztuki

1997: Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego

1997: Nagroda Miasta Łodzi

1995: Medal Serce Dziecku

Przez 75 lat istnienia niejednokrotnie „amatorzy” z Harnamu osiągali tak wysoki poziom, że kontynuowali swoje kariery zarówno w Mazowszu czy w Śląsku, ale również dołączali do profesjonalnych baletów operowych. Wysoki poziom artystyczny, bogactwo repertuaru oraz własna, odrębna stylistyka to elementy wyróżniające, które stały się swoistym znakiem firmowym Harnamu. Jednak ten zespół to przed wszystkim ludzie-tancerze. „Harnamowcy mają w tańcu serce” – cytat autorstwa słynnego tancerza i choreografa Feliksa Parnella.

Więcej informacji: link

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close