Wersja do druku

Udostępnij

W ramach CoFestival 2016 w Lublanie odbędzie się w czwartek, 1 grudnia 2016 roku, o godzinie 20.00, w Kino Šiška (Trg prekomorskih brigad 3) pokaz spektaklu Collective Jumps w choreografii Isabelle Schad. Spektakl berlińskiej choreografki Isabelle Schad podejmuje temat tworzenia wspólnoty w tańcu. Stanowi rytmiczne i kinetyczne studium kondycji społecznej oraz ciała kolektywnego jako „korpusu”. Powtarzalność ruchów, redukcja znaków i nieustanne przemiany prowadzą nieokreślony kolektyw taneczny ścieżką wiodącą od rozpoznawalnego porządku etno-kinetycznego i zrytualizowanej cielesności oraz protestu i układów cheerleaderskich ku możliwości zupełnie nowych wspólnotowych konfiguracji cielesnych. Pojedyncze i indywidualne wypukłości zostają poddane społecznej konsolidacji, tworząc ściśle do niej przylegającą strukturę medytacyjną, na którą widzowie projektują refleksje dotyczące współczesnych znaczeń wspólnoty.

 

Isabelle Schad, po lekturze O rewolucji Hanny Arendt:

„Ciało grupy składa się z wielu. Odd­a­jemy się prak­tykom, które jed­noczą zami­ast indy­wid­u­al­i­zować. Pode­j­mu­jemy je na poziomie bio­log­icznym, komórkowym, ener­gety­cznym. Poj­mu­jemy je jako drogę – kon­sek­wentne budowanie relacji jed­nocześnie
z sobą i z innymi w grupie. Przyglą­damy się wol­ności w odniesie­niu do formy: formy, którą stwarzają wewnętrzne pro­cesy i ich rytm. Doświad­czamy wielości, wielo­rakości, subiek­ty­wności i różnorod­ności. Nawet kiedy forma jest określona i taka sama dla wszys­t­kich: różnorod­ność w obrę­bie powtórzeń. Przyglą­damy się wol­ności jako isto­cie szczęś­cia, które pojawia się, kiedy przepływ ruchu osiąga się wspól­nie bez jakichkol­wiek zakłóceń w ciągłości. Przyglą­damy się wol­ności, którą gwaran­tuje prawo każdego do poszuki­wa­nia formy na sposób indy­wid­u­alny. Każdy może być równy, gdy subiek­ty­wność we włas­nym indy­wid­u­al­nym ryt­mie zag­waran­towana zostanie w formie. Poszuku­jemy równości w ruchu odrzu­ca­jąc jakąkol­wiek hier­ar­chię poszczegól­nych części ciał. Relacje między częś­ci­ami naszego ciała są jak relacje między osobami w grupie. Baw­imy się nimi i zniek­sz­tał­camy je na wiele sposobów. Odróż­ni­amy zsyn­chro­ni­zowanie (syn­chronic­ity) od syn­chro­niza­cji (syn­chro­niza­tion). Poj­mu­jemy zsyn­chro­ni­zowanie jako moment, w którym wszys­tkie ele­menty spo­tykają się, jako fenomen jed­nej energii.  Zapoży­czamy pole dzi­ała­nia, struk­tury, wzory ich for­mowa­nia i rozwi­ja­nia od innych prak­tyk zbiorowych, takich jak taniec ludowy czy ruchowe prak­tyki Ori­entu. Kwestie oporu odnosimy do rytmu. Zagad­nie­nie protestu odnosimy do pytań o orga­ni­za­cję. Przyglą­damy się este­tyce reprezen­tacji jako prak­tyce poli­ty­cznej. Czy stworze­nie zwielokrot­nionego, a jed­nocześnie ujed­no­li­conego, bezpod­miotowego ciała może stać się potenc­jal­nie przestrzenią oporu? Czy samo ciało – ciało tańczące – może się nią stać? Przyglą­damy się wol­ności w obrę­bie grupy. Jest ona zapewniona, gdy każdy odkrywa formę na swój własny subiek­ty­wny sposób.”

 

Trailer

 

koncepcja i choreografia: Isabelle Schad we współpracy z Laurent Goldringiem

asystent choreografa: Naïma Ferré

wykonanie: Magdalena Bartczak, Sonia Borkowicz, Barbara Bujakowska, Halina Chmielarz, Paulina Grochowska, Magda Jędra, Aniela Kokosza, Irena Lipinska, Jakub Margosiak, Dorota Michalak, Gosia Mielech, Janusz Orlik, Marta Romaszkan, Iza Szostak, Krystyna Szydłowska, Natalia Wilk, Ula Zerek

dźwięk / kompozycja: Patryk Lichota

światło: Łukasz Kędzierski

koordynator: Marta Harasimowicz

produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

koprodukcja: Goethe-Institut w Warszawie

premiera: 13 i 14 grudnia 2014

czas trwania: 60 min.

 

Logo łaczone Collective Jumps (miniaturka)

 

Isabelle Schad jest berlińską choreografką, której prezentowane na całym świecie spektakle są wynikiem poszukiwań cielesnych (głównie w oparciu o praktykę Body-Mind Centering) i badań nad procesami cielesnej reprezentacji. Jej projekty powstają na styku tańca, performansu i sztuk wizualnych. Ważne dla pracy Isabelle Schad okazało się spotkanie z Laurentem Goldringiem, artystą wizualnym i fotografikiem, z którym od 2009 roku wspólnie kreują cykl przedstawień Unturtled(s). Isabelle współtworzyła wiele artystycznych kolektywów (Good Work, Praticable). Jako pedagog i choreografka współpracuje z berlińską uczelnią HZT, a jej warsztaty rozsiane są po całym świecie (w marcu 2010 roku była wykładowcą w ramach Alternatywnej Akademii Tańca). Obecnie artystka współprowadzi przestrzeń twórczą Wiesenburg-Halle w Berlinie, studiuje i praktykuje także Zen Shiatsu.

 

Prezentacja odbywa się przy wsparciu:

 

IAM Culture.pl Nowe logo (miniaturka)

 

Więcej o CoFestival 2016 w Lublanie: www.cofestival.si

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close