Wersja do druku

Udostępnij

SIEDLCE/SOKOŁÓW PODLASKI

W sobotę 7 czerwca 2014 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w ramach programu Myśl w ruchu Instytutu Muzyki i Tańca odbędzie się prapremiera spektaklu Dwa światy na finał projektu Ciało to narzędzie wyrażania w ruchu – ruch to ekspresja wyrażania siebie. Celem projektu jest przybliżenie publiczności dwóch stylów tanecznych: ludowego i współczesnego, a także ich przenikanie się ze sobą. Przedstawienie Dwa światy to historia dwojga ludzi pochodzących ze światy kultury wiejskiej i aglomeracji miejskiej, którzy próbują nawiązać ze sobą wspólne relacje. W spektaklu wystąpią tancerze ZPiT „Sokołowianie” i Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ”, a także uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim o godz. 13.00.

 

Projekt finansowany ze środków Instytutu Muzyki i Tańca

Partnerzy projektu: Sokołowski Ośrodek Kultury oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Współpraca przy projekcie: Joanna Woszczyńska, Bartek Woszczyński, Maria Wnęk, Monika Hildebrand

Koordynator projektu: Iwona Kopiwoda

 

***

ZDUŃSKA WOLA

 

Pokaz w ramach projektu Myśl, Ruch, Taniec! realizowanego w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli odbywał się będzie w dwóch grupach. Grupa III  pokaże formę mini spektaklu tanecznego. Jest to grupa poznająca różne odmiany i odcienie tańca współczesnego. W spektaklu wykorzystane zostaną elementy zaczerpnięte od wszystkich instruktorów, z którymi młodzież się spotkała. Inspiracją stały się zajęcia z Leszkiem Bzdylem, Mikołajem Mikołajczykiem ,Pauliną Wycichowską i Edytą Kuldą – instruktorem lokalnym. W spektaklu znajdą się elementy improwizacji, jakości ruchu, improwizacji kontaktowej oraz fragmenty choreografii poznanych podczas zajęć z zaproszonymi gośćmi.

 

Pokaz II grupy to prezentacja w stylach ulicznych, uczestnicy projektu pokażą układ taneczny zawierający elementy break dance, dancehall, hip hop i jego odmiany takie jak house czy new age. Będzie to pokaz instruktorów Izabeli Wartalskiej i Jacka Wągrowskiego. Pokazy zaplanowano na 21 czerwca od godz. 14.00.

 

 

 

W piątek 4 lipca 2014  o godz. 18.00 Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zaprasza na drugi pokaz finałowy projektu Myśl, Ruch, Taniec!, kończący warsztaty letnie (obóz stacjonarny). Pokaz przygotowują prowadzący zajęcia: Agnieszka Łuczyńska, Paweł „Buli” Kokowski oraz Zuzanna Kasprzyk.

 

 

W ramach obozu młodzież pracuje intensywnie przez 5 dni w dwóch grupach. Poza uczestnictwem w warsztatach z jazzu, hip hopu i tańca współczesnego, osoby biorące udział w projekcie dowiedzą się jak prawidłowo powinien odżywiać się tancerz oraz poznają tajniki jogi. Do pracy z młodzieżą zaproszeni zostali znakomici choreografowie: Paweł „Buli” Kokowskie ze Street Dance Academy z Wrocławia, oraz Agnieszkę Łuczyńską z Łodzi – tancerkę, pedagoga i choreografa. To absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz kaliskiego Studium Kształcenia Animatorów Kultury na specjalizacji Taniec Współczesny. Przez wiele lat związana z turniejową formą tańca towarzyskiego, następnie szkoliła się w innych formach tanecznych – jazz, modern-jazz, hip-hop, klasyka, techniki współczesne. Obecnie tancerka ekipy SKŁAD oraz instruktor i choreograf zespołu Krajki w Pałacu Młodzieży w Łodzi. Zajęcia poprowadzi także  Zuzanna Kasprzyk z Gliwic –  studentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (PWST w Krakowie) i absolwentka ogólnokształcącej szkoły baletowej w tym samym mieście. Pokaz jest otwarty dla mieszkańców.

 

 

 

***

GRODZISK MAZOWIECKI

 

W powarszatatowym pokazie pracy wieńczącym I część projektu A po lekcjach… tańczę zaprezentują się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w pokazie pt.: Suita tańców śląskich, przygotowanym pod opieką Katarzyny Lipińskiej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w pokazie pt. Sometimes… pod opieką Magdaleny Wacowskiej. Oprócz tańca w trakcie wydarzenia zostanie pokazany film w skrócie prezentujący wydarzenia związane z projektem.

 

Projekt A po lekcjach… tańczę! realizowany był przez  Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych w czterech szkołach znajdujących się na terenie Grodziska Mazowieckim –  dwóch szkołach podstawowych, technikum oraz szkole specjalnej. W szkołach podstawowych oraz technikum prowadzone były lekcyjne warsztaty (w tym zajęcia z historii tańca oraz zajęcia praktyczne z takich technik oraz stylów tanecznych jak taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy [z akompaniamentem fortepianu i bez], taniec jazzowy, stepowanie, hip-hop, także  wyjazdy na spektakle taneczne.

 

Pokaz odbędzie się 25 czerwca  o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim (ul. Spółdzielcza 9).

 

 

 

***

 

DĄBRÓWKA/pokaz w KONARZEWIE

 

Fundacja Rozwoju INTEGRO przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu realizuje projekt taneczny Ruch – Dźwięk – Myśl. W projekcie bierze udział 30 dzieci  z powiatu poznańskiego, uczniów szkół podstawowych Gminy Dopiewo. Uczniowie klas IV, V, VI od lutego aktywnie uczestniczą w zajęciach tańca współczesnego, klasycznego i ludowego, wyjeżdżają na spektakle Polskiego Teatru Tańca i biorą udział w warsztatach teatralnych. Partnerem projektu jest Szkoła Podstawowa w Dąbrówce. Przy pracy nad projektem zaangażowanych jest trzech choreografów, kostiumolog, muzycy i szereg innych osób, które sprawują nadzór nad projektem.

 

Projekt Ruch – Dźwięk – Myśl przybliża dzieciom idee ruchu naturalnego, zapoznając z tańcem współczesnym i ludowym, który w dzisiejszych czasach staje się niszowy i zapomniany w środowisku młodzieżowym. Głównym założeniem jest eksplorowanie ruchu wynikającego z emocji bliskich naturze człowieka. W spektaklu podsumowującym projekt odwołujemy się także do warstwy wspomnieniowej. Sięgając do korzeni, przyglądając się sobie, możemy lepiej integrować się z ciałem, a także próbować odpowiedzieć na pytanie: skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy…? W egzystencji człowieka, podobnie jak w tańcu każdy ruch ma swoją przyczynę i skutek, wyrasta z określonego źródła, dając początek kolejnym zdarzeniom. Młodzi tancerze biorący udział w projekcie przywołują swoje pochodzenie, historię, przodków; szukają swojego początku. Utworom ludowym i współczesnym towarzyszą nowoczesne –  popowe,  a nawet hip-hopowe – aranżacje.

 

Finałowy spektakl taneczny: 26 czerwca 2014 (czwartek) godz.19.00 w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturowego Fabryka Kultury w Konarzewie, ul.Poznańska 19  WSTĘP BEZPŁATNY.

 

 

***

 

STOSZOWICE

 

Projekt AIR PLAY GROUND, w ramach którego przeprowadzono warsztaty z różnych dziedzin tańca (m.in break dance, taniec ludowy, współczesny i klasyczny) dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na spektakle taneczne do Wrocławia był realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stoszowicach, partnerami projektu były Szkoła Podstawowa w Budzowie oraz Gimnazjum w Budzowie.  Myśl, wokół której poruszali się uczestnicy warsztatów to gra słów „AIR – PLAY – GROUND” (powietrze -gra- ziemia, powietrzny plac zabaw, współgranie nieba i ziemi, pogranicze nieba i ziemi, gra między ziemią i powietrzem, przestrzeń gry i zabawy) i ukryte w niej elementy: model zabawy, jako fundamentalny element ludzkiej ekspresji, klucz do komunikacji i kreatywności, odkrywanie przyjemności w wyrażaniu emocji i występowaniu na scenie, ale również naturalna potrzeba ciała każdego dziecka; oraz techniki tańca w powietrzu, jako atrakcyjne, przystępne i alternatywne formy ruchu i pracy z ciałem dla dzieci i młodzieży, rozwijające wyobraźnię ruchową, a także twórcze podejście do ruchu i myślenia o tańcu.

 

Pokazy powarszatowe projektu AIR – PLAY – GROUND gminy Stoszowice zostały zaplanowane na 24 czerwca o godz 15.30 oraz 26 czerwca godz 10.00 w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej.  Zamieni się ona w Świątynię Dzieciństwa, w której powstanie instalacja plastyczna, łącząca w sobie mapę placów zabaw, powietrzne rekwizyty i filmy wideo, w której tańczyć będą uczestnicy warsztatów.

 

***

 

Teatr Miniatura w GDAŃSKU: Taneczna Misja

 

Od marca grupa 40 uczniów klas 1-3 z zaproszonej do projektu Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku wzięła udział w serii wydarzeń przybliżających im sztukę teatru tańca. W ramach programu odbył się w szkole cykl 10 warsztatów tanecznych, prezentujących różne techniki tańca, od baletu, przez street dance po współczesne formy improwizacji ruchowej. Zajęcia poprowadzili: Katarzyna Ustowska, Zulu Kuki i Ula Zerek.

 

Część warsztatowa obejmowała także dodatkowych 5 spotkań, w trakcie których dzieci pod okiem Robotników Sztuki (Sylwestra Gałuszki i Mikołaja Jurkowskiego) przygotowali pracę video w technice animacji poklatkowej. Do nagrania uczestnicy projektu mieli okazję wykorzystać scenografię (aut. Katarzyna Wołowska) i muzykę (aut. Patryk Zakrocki) ze spektaklu Teatru Miniatura pt. Tam i Tu.  Poza tym dzieci biorące udział w Tanecznej Misji obejrzały 3 spektakle taneczne: przedpremierowy pokaz w Teatrze Miniatura pt. Krajobrazy Marjańskie, w którym wystąpili Ula Zerek i muzyk Patryk Zakrocki, spektakl Sopockiego Teatru Tańca pt. Art Cafe oraz There is a name for it – spektakl artystów z Kolumbii i Mozambiku pokazany w ramach VI Gdańskiego Festiwalu Tańca. Każdej prezentacji spektaklowej towarzyszył komentarz teatrologa dr Barbary Świąder, która pomagała w odczytywaniu spektakli i rozmawiała z dziećmi o ich wrażeniach.

 

W czerwcu odbędzie się finał projektu, czyli prezentacja pracy wideo, stworzonej przez uczestników projektu: 27 czerwca o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku w ramach uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

***

 

WROCŁAW

 

Projekt Twórcza dyspozycja w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Myśl w ruchu  jest realizowany we Wrocławiu, w okresie od marca do listopada 2014. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywają się m. in.:  na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 , w Centrum Inicjatyw Artystycznych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, w placówce MONAR, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3.  Uczestnicy projektu zapoznają się z takimi technikami tańca jak: improwizacja, jazz dance, taniec współczesny, improwizacja kontaktowa. 

W ramach projektu odbywają  się  wykłady o ruchu, tańcu przygotowane przez Magdalenę Zamorską. Tematyka: o sztuce ruchu, artystach, muzyce, tańcu, estetyce przestrzeni publicznej, stylach, technikach tanecznych.
Młodzież miała okazję  obejrzeć spektakle taneczne prezentowane w centrach sztuki we Wrocławiu.  (Centrum Sztuki IMPART, Centrum Inicjatyw Artystycznych), m.in. spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Historia brzydoty, przedstawienie Ciało w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej.

Podsumowaniem zajęć tanecznych będą pokazy powarsztatowe realizowane dla publiczności w Centrum Inicjatyw Artystycznych (ul. Tęczowa 79/81) 23 listopada 2014, o godz:18.00. Wstęp wolny.

 

Program pokazów obejmuje:

 

 Prezentacje instalacji filmowo-performatywno-ruchowej DADA, przygotowanie: Darek Orwat, Kacper Lipiński, Jakub Gontarski)

 

Pokazy etiud ruchowych, improwizacji taneczno-muzycznych inspirowanych twórczością Johna Cage’a, przygotowanie: Ewa Staroń, Edyta Kamińska, Piotr Michałowski, Maciej Kuźmiński).

 

Wykład Magdaleny Zamorskiej:   awangarda taneczno- muzyczna w Nowym Jorku,  m.in. John Cage.

 

 

 ***

 

LUBLIN

 

 

Listopad w Lublinie kojarzy się tradycyjnie ze świętem teatru tańca – Międzynarodowymi Spotkaniami Teatrów Tańca. Niedługo po zakończeniu ich osiemnastej edycji dobiegnie końca także czwarta edycja projektu Myśl w ruchu – edukacyjnego programu autorskiego Anny Żak, który od 2011 roku jest realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca i ze wsparciem Urzędu Miasta Lublin. Przez trzy lata trwania projektu został on zrealizowany w 10 klasach pierwszych siedmiu szkół podstawowych w Lublinie. W roku 2014 w Lublinie projekt prowadzony jest warsztatowo w klasach drugich publicznych szkół podstawowych na terenie Lublina, jako element edukacji artystycznej, łączącej ruch i ekspresję twórczą z treściami nauczania zintegrowanego, w tym języka polskiego i matematyki oraz przyrody.

 

W tym samym czasie odbywa się integralna część projektu dla chętnych uczniów klas drugich zainteresowanych zgłębianiem tematu tańca w cyklu zajęć odbywających się w siedzibie Lubelskiego Teatru Tańca/Centrum Kultury w Lublinie w czterech grupach. Te grupy do zaprezentowania finałowej choreografii przygotowują instruktorki związane z Lubelskim Teatrem Tańca i Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: Barbara Czajkowska, Ewelina Drzał-Fiałkiewicz, Joanna Szot i Lilianna Żabińska. Zajęcia taneczne z obszaru teatru tańca mają za zadanie wspieranie młodych talentów, łączenie sztuki tańca z innymi dziedzinami sztuki, wyzwolenie twórczej pracy rozwijającej kreatywną wyobraźnię ruchową, umożliwienie najmłodszym systematycznego obcowania z żywą sztuką tańca. Dzieci poznają taniec, mogąc w przyszłości dysponować wiedzą i umiejętnościami, by jeśli tylko zechcą rozwinąć zainteresowanie tańcem w pasję, stając się jednocześnie aktywnymi odbiorcami sztuki.

 

Prezentacja choreograficzna Cztery kąty i piec piąty, czyli Bajki-nie-Bajki kończąca IV edycję projektu Myśl w ruchu realizowanego przez Lubelski Teatr Tańca/Centrum Kultury w Lublinie we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2014. Prezentacji finałowej grup projektowych Myśl w ruchu będzie towarzyszył pokaz grup dziecięcych działających na co dzień w Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca oraz tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Pokaz odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie 27 listopada o godz. 16.00.

 

 

BIELSKO-BIAŁA/KATOWICE/BYTOM

 

Niech każdy zacznie tańczyć

 

Tytuł projektu, realizowanego przez Fundację Śląskiego Teatru Tańca, nawiązuje do popularnego przeboju Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) grupy C+C Music Factory z końca lat 90., który wyznaczył początek ruchu house w muzyce. Let the music take control of your heart an J soul, Unfold your body is free and behold, Dance till you can’t dance till you can’t dance no more (…), Everybody dance now. Korzystając z historycznego znaczenia tego przeboju w muzyce hip hop, organizatorzy starają się nawiązać relacje z młodzieżą licealna i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka. Taniec jest formą komunikacji, która sprzyja kreatywnemu myśleniu i wzajemnym kontaktom. Młodzi ludzie, w ramach projektu, mogą korzystać z tańca i twórczych działań ruchowych, aby odnaleźć sens życia, odkryć wartości wspólnej pracy w grupach rówieśniczych zgodnie z określonymi regułami i strukturami. Projekt realizowany był w dwóch różnych grupach docelowych: 1) młodzież z grup podwyższonego ryzyka w świetlicach specjalistycznych; 2) młodzież licealna. Rezultaty obydwu zostaną pokazane w Bielsku i Katowicach.

 

Bielsko-Biała: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, duża sala, ul.Słowackiego 17, 27 listopada 2014 godz. 18.00

 

Część pierwsza

Pokaz uczestników projektu III LO im Stefana Żeromskiego Bielsko-Biała

 

Obertaniec  Kompozycja choreograficzna  (ok. 7 min.) stworzona w założeniach Polskiej Techniki Tańca współczesnego.

Założenia, praca z partnerem: lider-naśladowca, oddawanie ciężaru, ruch stworzony w wyniku na bazie improwizacji dzieci i skomponowany w krótką forme  (3 minuty) łączy się z 2 częścią. Główne założenie to uzyskanie pulsu i pędu grupy tancerzy w rytmie mazurkowym do polskiej muzyki oberkowej.

Choreografia: Janusz Skubaczkowski, Mateusz Wojtasiński, Katarzyna Kania

Występują: uczestnicy projektu Niech każdy zacznie tańczyć

Muzyka: Ober zapustny Witold Broda, Ulubiony chłop Witkowskich, Tęgie chłopy

Czas: 6.30 min

 

Część druga

Pokaz pracy studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

 

Cio Bella  Mała forma spektaklu egzaminacyjnego przygotowanego

Choreografia: Janusz Skubaczkowski

Występują: studenci  III roku

Muzyka: Silk Road Ensamble, Chor Aleksandrowa, Matulu moja – kurpiowska polska pieśń ludowa

Czas: 20min

 

Część trzecia

Spotkanie i dyskusja pomiędzy uczestnikami projektu, studentami WTT  i widzami.

 

Katowice: Miejski Dom Kultury„Koszutka” , ul. Grażyńskiego 47, 1 grudnia 2014.

 

Pokaz uczestników projektu I LO im. Marii Konopnickiej Katowice  

 

Sortie kompozycja choreograficzna z wykorzystaniem zapisu wideo i głosu

Punktem wyjścia do naszej pracy podczas warsztatów była inspiracja filmem „Into the Wild”  w reżyseri Sean’a Penn’a. Obraz Penna wpisuje się w ten sam nurt filmów rozważających ludzką naturę,  co „Gerry”  Gusa Van Santa czy dokument Herzoga „Człowiek niedźwiedź”. Wszystkie one dobitnie pokazują alienację człowieka. Problem samotności jednostki w zglobalizowanym świecie i poszukiwanie własnego miejsca, który dostrzegamy w filmie był dla nas swoistym motorem do pracy nad naszym pokazem „Sortie”.

 

Podczas pracy twórczej zostały wyodrębnione trzy światy o różnym ładunku energetycznym, które przekształciły się w struktury choreograficzne. Wykorzystując różne narzędzia pracy, m.in. improwizację, naukę gotowych sekwencji wygenerowanych na podstawie wspólnych warsztatów, samodzielne tworzenie choreografii oraz przy równorzędnej pracy z głosem i kamerą. Zostały stworzone sceny naszym zdaniem oddające istotę tematów, które poruszamy.

 

Choreografia: Agnieszka Bednarz

Wykonanie: młodzież z I LO im Mikołaja Kopernika w Katowicach

Praca nad głosem i ruchem: Katarzyna Kania

Praca z kamera i ruchem: Robert Wasiewicz

Muzyka: Eddie Veder Into the Wild, Jack and Jack Wild Live

Czas trwania: 15 minut

 

 

Część druga

Pokaz małej formy teatru tańca

W wykonaniu studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

 

Trzy Czwarte – mała forma spektaklu teatru tańca

Choreografia: Anna Mikuła

Wykonanie: studenci Wydzialu Teatru Tańca

Muzyka: Nino Rota The Godfather waltz

Czas trwania:  9 minut

 

 

Część trzecia

Spotkanie i dyskusja pomiędzy uczestnikami projektu, studentami WTT  i widzami.

 

Bytom: Katowice: Miejski Dom Kultury„Koszutka” , ul. Grażyńskiego 47, 3 grudnia 2014 godz. 16.00.

 

 

Część pierwsza

Pokaz uczestników projektu Gimnazjum nr 7 w Bytomiu

 

Znam was mała forma kompozycyjna

Wykonanie: uczniowie  Gimnazjum nr 7 w Bytomiu

Muzyka:  Dismantling Frank i Know You w wykonaniu Bonobo

Choreografia: uczniowie Gimnazjum nr 7 w Bytomiu pod kierunkiem Dominiki Wiak i Sebastjana Zajkowskiego 

 

Część druga

Pokaz duetu Dominiki Wiak i Dominika Więcka

 

Duet

Choreografia Dominika Wiak

Wykonanie: Dominika Wiak i Dominik Więcek

Czas: 6 minut

 

 

Część trzecia

Spotkanie i dyskusja pomiędzy uczestnikami projektu, studentami WTT i zaproszonymi widzami.

 

***

 

Tytuł projektu nawiązuje do popularnego przeboju Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) grupy C+C Music Factory z końca lat 90., który wyznaczył początek ruchu house w muzyce. Let the music take control of your heart an J soul, Unfold your body is free and behold, Dance till you can’t dance till you can’t dance no more (…), Everybody dance now. Korzystając z historycznego znaczenia tego przeboju w muzyce hip hop staramy się nawiązać relacje z młodzieżą licealna i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka. Taniec jest formą komunikacji, która sprzyja kreatywnemu myśleniu i wzajemnym kontaktom. Młodzi ludzie, w ramach projektu, mogą korzystać z tańca i twórczych działań ruchowych, aby odnaleźć sens życia, odkryć wartości wspólnej pracy w grupach rówieśniczych zgodnie z określonymi regułami i strukturami. Projekt realizowany był w dwóch różnych grupach docelowych: 1) młodzież z grup podwyższonego ryzyka w świetlicach specjalistycznych; 2) młodzież licealna. Rezultaty obydwu zostaną pokazane w Bielsku i Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Myśl w ruchu to ogólnopolski program edukacyjny oparty na naborze konkursowym skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (różne grupy wiekowe). Każdy z projektów w ramach programu przygotowywany jest we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami tanecznymi, w ramach zajęć oglądają również spektakle tańca, integralną częścią programu są też wykłady teoretyczne. Projekty trwają jeden lub dwa semestry szkolne. Efekty kilkumiesięcznej praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności.

 

W 2014 roku w ramach Myśli w ruchu realizowanych jest 9 projektów w następujących miastach i miejscowościach: Lublin, Bytom, Stoszowice, Zduńska Wola, Gdańsk, Wrocław, Sokołów Podlaski, Dąbrówka, Grodzisk Mazowiecki.

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close