Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu rozszerza swoją działalność o programy rezydencji artystycznych. Pierwszym z nich będzie Laboratorium – program rezydencji artystycznych dla artystów środowiska lokalnego (z Poznania i województwa wielkopolskiego) realizowany od 2013 roku.

„Zamek” w ramach rezydencji artystycznych zaprasza do współpracy artystów i animatorów, którzy chcą realizować projekty artystyczne (sztuki wizualne, muzyka, teatr, taniec) wykorzystujące potencjał „Zamku” i jako instytucji, i jako budynku. W przypadku programu Laboratorium poszukujemy projektów z obszaru artystycznego eksperymentu. Oferując artystom miejsce pracy nad projektem, tworzymy swoiste laboratorium. Ważną częścią każdego z projektów będą działania edukacyjne, a także pokazy work in progress, które widzom dają szansę obserwacji procesu twórczego, a dla artysty są okazją do konfrontacji z odbiorcą.

Gwarantujemy zapewnienie warunków oraz środków finansowych do realizacji projektów w zakresie, który zostanie uzgodniony po wyłonieniu projektów do realizacji. Wybierzemy projekty najciekawsze oraz te, które najlepiej wpisywać się będą w misję i program „Zamku” oraz których realizacja będzie możliwa w naszych warunkach technicznych.

Regulamin zgłoszeń:

1. Organizatorem programu Laboratorium jest Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
2. Celem naboru jest wybór projektów artystycznych realizowanych przez ich autorów we współpracy z CK „Zamek” w 2013 roku w ramach programu Laboratorium.
3. Założeniem Programu Laboratorium jest wsparcie lokalnych inicjatyw artystycznych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału CK „Zamek”. Program ma charakter cykliczny.
4. Do nadsyłania zgłoszeń zaproszeni są artyści i animatorzy kultury z Poznania
i województwa wielkopolskiego. Możliwe są także zgłoszenia zespołowe.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca maja 2012. Autorzy projektów wybranych we wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do końca czerwca 2012.
6. Skład komisji wyłaniającej projekty do realizacji:
Anna Hryniewiecka – dyrektor CK Zamek
Zofia Starikiewicz – zastępca dyrektora CK Zamek
Andrzej Maszewski – kierownik działu produkcji imprez
Maciej Szymaniak – koordynator programów edukacyjnych
Jagna Domżalska – koordynator Programu Laboratorium i współpracy z NGO
7. CK „Zamek” wybierze od 4 do 6 projektów do wspólnej realizacji w 2013 roku. Kolejnym etapem (lipiec 2012) będzie przygotowanie budżetu projektów i sposobu ich finansowania. Zakładane jest wspólne pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów przy finansowym udziale CK „Zamek”.
8. Wymagania dotyczące zgłoszeń:
Zgłoszenie musi zawierać:
• informacje dotyczące projektu, w tym opis projektu oraz jego budżet;
• list intencyjny, przedstawiający autora/autorów projektu;
• CV autora/autorów projektu (doświadczenie w realizacji podobnych projektów nie stanowi kluczowego kryterium ich oceny; premiowane będą nowatorstwo i świeżość pomysłu);
• oświadczenie o prawach autorskich do projektu;
• propozycję nawiązujących do/wynikających z projektu wydarzeń edukacyjnych wzbogacających program CK „Zamek” (wykład, pokaz, dyskusja, warsztaty itp.).
Do zgłoszeń można dołączyć także materiały wizualne, nie jest to jednak niezbędne.
Zgłoszenia należy dostarczyć w formie wydruku oraz wersji cyfrowej CD/DVD.
9. Każda osoba lub zespół może złożyć maksymalnie 2 projekty. Do każdego nadesłanego projektu musi być dołączony komplet dokumentów i materiałów.
10. Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane; można je będzie odebrać po ogłoszeniu wyników naboru w CK „Zamek” do końca lipca 2012.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania prac, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu.
12. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora/autorów projektu w bazie danych CK „Zamek” oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem oraz innymi naborami i konkursami.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac bądź fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.
14. Nadsyłanie zgłoszeń:
Zgłoszenia oznakowane hasłem: PROGRAM LABORATORIUM prosimy nadsyłać pocztą na adres: Centrum Kultury „Zamek”, ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań lub przynosić do sekretariatu CK „Zamek” (pokój 134, I piętro) od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00.
15. Informacje dotyczące programu LABORATORIUM i naboru zgłoszeń:

Wszelkich informacji udzieli:
Jagna Domżalska
pokój 116, I piętro
tel: 607 609 037 , 61 64 65 288, j.domzalska@ckzamek.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close