Wersja do druku

Udostępnij

Przed niespełna dwoma tygodniami publikowaliśmy informację na temat anonimowej ankiety online, utworzonej Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca. Ankieta ma  doraźne oszacowanie skali strat przedstawicieli/ek środowiska tańca w związku z decyzjami Rządu RP i władz samorządowych wstrzymującymi działalność kulturalną w Polsce i wynikającymi z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz rozwijającą się pandemią. Ankieta będzie aktywna do całkowitego zakończenia okresu wstrzymania działalności kulturalnej, dlatego Forum Tańca apeluje o ciągłe wypełnianie ankiet.

 

Forum Tańca na podstawie analizy ankiet, której wyniki będą aktualizowane co 10 dni, zaproponuje instytucjom odpowiedzialnym za konkretny obszar rozwiązania dedykowane środowisku tańca i uwzględniające jego specyfikę.

 

Pierwsze cząstkowe wyniki ankiet dotyczą formularzy wypełnionych od 13 do 23 marca 2020. Przesłano łącznie 135 formularzy, które wypełniły 132 osoby. Wynika to z możliwości powtórnego wypełnienia ankiety w części dotyczącej dochodów, w przypadku zatrzymania realizacji kolejnych projektów i działań.

 

Wśród ankietowanych większość identyfikuje się jako: tan cerki/rze (66,7%), choreografki/owie (69,6%) lub osoby pracujące w obszarze edukacji tanecznej (74,1%). Formularz wypełniany był także m.in. przez menadżerki/ów, kuratorki/ów oraz badaczki/y.

 

Badanie uwzględnia dochody netto utracone w wyniku anulowania lub wstrzymania realizacji dzieł i zleceń wynikających zarówno z podpisanych, jak i niepodpisanych, lecz uzgodnionych (ustnie, mailowo, poprzez umieszczenie w projekcie, etc.) umów. Sumy utraconych dochodów rozdzielone według tego kryterium kształtują się następująco:

 

1.Podpisane umowy o dzieło (176) i zlecenia (161) – 432 641 zł, średnia: 3181 zł na osobę.

2.Niepodpisane, lecz uzgodnione umowy o dzieło (209) i zlecenia (89) – 408 990 zł, średnia: 3411 zł na osobę.

 

Ankietowany przedstawiciel środowiska tańca na tym etapie wie już o utraceniu średnio ponad 6546 zł. Zaledwie połowa ankietowanych (51,1%) dysponuje jakimkolwiek zabezpieczeniem finansowym. Przy czym dla 75% z nich stanowi ono mniej niż połowę przewidywanych dochodów.

 

Pomimo zamknięcia dla publiczności wszystkich instytucji kultury, 63,7% ankietowanych deklaruje kontynuowanie aktywności zawodowej.

 

Wśród deklaracji i propozycji, w jaki sposób realizować dalej projekty taneczne najczęściej pojawiały się:

– streamingi spektakli, które zostały zakontraktowane, lecz nie mogą być prezentowane dla publiczności,

–  dalsze prowadzenie prób w małych zespołach lub indywidualnie,

–  prowadzenie zajęć online.

 

Jednocześnie wielu odpowiedziom towarzyszyły konkretne postulaty i propozycje, które obejmowały cztery obszary:

 

1. Znajdowanie systemowych, jasnych rozwiązań umożliwiających wypłacenie choć części środków z projektów, których realizacja następuje w stopniu ograniczonym lub została przełożona na nieokreślony czas. Dotyczy to w szczególności projektów realizowanych ze środków publicznych.

 

2. Wskazanie, być może w kilku wariantach, możliwych dat zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i sformułowanie konkretnych propozycji co do terminarza aktualnego oraz przyszłego sezonu artystycznego.

 

3. Stworzenie systemu wsparcia prowadzenia działalności „w trybie online”, uwzględniającego potencjalnie: konkurs dotacyjny umożliwiający finansowanie takich działań; stworzenie platformy wiedzy i wsparcia dla osób starających się przenieść część swojego procesu dydaktycznego w format wirtualny.

 

4. Zagwarantowanie odpowiednio wysokiego poziomu wsparcia dla osób pracujących w sektorach kulturalnych/kreatywnych, uwzględniającego ulgi podatkowe, zapomogi, rekompensaty, itp.

 

Apel stowarzyszenia Forum Tańca:

 

Jeśli zajmujesz się zawodowo tańcem, a wstrzymanie działalności w związku z rozwijającą się pandemią pozbawiło Cię dochodów lub ich części na najbliższe miesiące, prosimy wypełnij przygotowaną przez nas ankietę. Dzięki wypełnieniu ankiety pomożesz nam oszacować straty przedstawicieli/ek środowiska tańca. Wykorzystamy je, by starać się o środki finansowe dla naszego środowiska oraz formułować propozycje bardziej efektywnych i celowych sposobów wspierania go.

 

Link do ankiety Forum Tańca:

https://forms.gle/Y2N9WX1h3Xf55g5d7

 

Formularz dotyczy dochodów wynikających zarówno z podpisanych, jak i niepodpisanych umów. Przeczytaj uważnie wyjaśnienia dotyczące kolejnych sekcji formularza oraz podaj aktualne i realne dane. W przypadku kolejnych utraconych dochodów ponownie wypełnij ankietę, zaznaczając w odpowiednim polu, że wypełniasz ją kolejny raz.

 

W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas na adres: forumtanca@gmail.com

 

Autor ankiety: Tomasz Ciesielski,

Współpraca Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

Opracowanie wstępnych wyników ankiet: Tomasz Ciesielski

 

 

Kim jesteśmy?

 

Misją stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca jest wspieranie sztuki tańca we wszelkich jej współczesnych formach, poprawa warunków funkcjonowania tworzenia, prezentacji i upowszechniania sztuki tańca w Polsce i sytuacji zawodowej osób zajmujących się sztuką tańca tak pod kątem artystycznym, jak naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym. Stowarzyszenie zrzesza artystki i artystów tańca, tancerki i tancerzy, choreografki i choreografów oraz artystki i artystów innych dziedzin współtworzących taniec, a także osoby działające na rzecz promocji, dokumentacji i rozwoju polskiej sztuki tańca oraz edukacji i nauki o tańcu.

 

Nasz statut, formularz członkowski, bieżące informacje: www.forumtanca.blogspot.com
FB: Forum Tańca Stowarzyszenie

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close