Wersja do druku

Udostępnij

Czas trwania projektu: od 15 stycznia do 28 kwietnia 2013
Wtorki, godz. 20.00-22.00
Sobota, 27 kwietnia:warsztaty, przygotowania do pokazu, 8 godzin (10.00 – 18.00)
Niedziela, 28 kwietnia:przygotowania do pokazu, 4 godziny (13.00 – 17.00),pokaz dla publicznosci – godz. 18.00

Godziny przygotowań i pokazu mogą ulec zmianie.

Łącznie 42 godziny: 30 godzin warsztatów/laboratoriów i 12 godzin pracyprzygotowującej do pokazu.
Miejsce:ul. Sierakowskiego 9, Warszawa (naprzeciwko Parku Praskiego).
Program:Elementy techniki tańca współczesnego.Warsztaty obejmą rozgrzewkę skupioną na zwiększaniu świadomości ciała i
proste elementy techniczne (głównie na podłodze). Dowiemy się jakwykorzystywać ciężar ciała, energię i naturalny przepływ ruchu do rozwijaniaindywidualnej ekspresji i do tworzenia kreacji artystycznej.Improwizacja.Skupimy się na wykorzystywaniu naturalnych wzorców ruchowych wbudowaniu fraz tanecznych (w zależności od kondycji i uwarunkowańanatomicznych) oraz będziemy poszukiwać możliwości modyfikacjiotrzymanego materiału ruchowego, rozwijając kreatywność w działaniachindywidualnych i grupowych. Poznamy różne style improwizacji i ichspecyfikę – zajmiemy się m.in.improwizacją „czystą”,improwizacją na założeniach,improwizacją strukturalną,improwizacją konceptualną,elementami Contact Improvisation.Poznamy możliwości tworzenia kompozycji, skupiając się na realacjachmiędzy ciałem, przestrzenią, czasem i energią (jako kluczowych elementachtańca) oraz poznając konkretne narzędzia i rozwiązania, służące realizacjiintencji (np. działania solowe, grupowe, partnerowania itp.). Zajmiemy siętakże aspektem tzw. kompozycji w czasie rzeczywistym, tworzonej nabieżąco.Podejmiemy zagadnienie budowania znaczeń i przekazu w tańcu (od stronyteoretycznej i praktycznej). Tworząc improwizacje, konkretne sekwencje czyfragmnety choregorafii będziemy je analizować i przyglądać się co sprawia, żedziałania taneczne stają się czytelne, jakie elementy składają się na
dramaturgię, w jaki sposób powstaje/jest tworzona.Realizując konkretne zadania i ćwiczenia będziemy badać jak tekst możerozwijać umiejętności taneczne: improwizacyjne i kompozycyjne, w jakisposób może być wykorzystywany w procesie tworzenia choreografii i w pracynad dramaturgią. Będziemy także rozwijać umiejętności pisania o tańcu,przede wszytstkim pod kątem analizy konkretnych elementów i rozwiązań(np. kompozycyjnych czy technicznych).

Koncepcja i prowadzenie projektu:

Małgorzata Gajdemska– tancerka, choreografka, performerka i animatorka kultury. Współtworzy irealizuje projekty artystyczne i społeczne. Absolwentka ChoreografiiScenicznej (specjalizacja taniec współczesny) w krakowskiej ArtystycznejAlternatywie oraz kursu instruktorskiego „Improwizacja ruchu i symbolikaciała” w Instytucie Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen (Niemcy). Ukończyłaszkolenia z Analizy Ruchu wg Labana (ang. LMA – Laban Movement Analysis)w Laban Centre (Londyn) i z notacji tańca (kinetografia) w InstytucieChoreologii (Poznań) oraz liczne kursy z zakresu aktorstwa, tańca,choreografii, arteterapii, pracy z grupą. Współpracowała m.in. z grupą PosteRestante (Sztokholm), grupą Rimini Protokoll (Berlin), Teatrem PlavoPozoriste (Belgrad) oraz uczestniczyła w interdyscyplinarnym programie dlaartystów„The Field”w Tanzfabrik (Berlin), realizując tam solowy spektakltaneczny. Działa w ramach Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej oraz wStowarzyszeniu Polskie Forum Choreologiczne. Od kilku lat tańczy CI(Contact Improvisation) i angażuje się w działania warszawskiej społecznościCI. Zajmuje się także dramą, teatrem interaktywnym oraz pedagogiką teatru(m.in. we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera –„Teatr w klasie”). W pracy tanecznej i choreograficznej korzysta m.in. ztechniki tańca współczesnego, ruchu autentycznego, systemu LMA, technikiCI i innych technik improwizacyjnych. Pracuje jako niezależna artystka orazprowadzi autorskie warsztaty w obszarze teatru, tańca i szeroko rozumianejpracy z ruchem. Interesuję się wykorzystaniem tańca i działań teatralnych wrozwoju osobistym, edukacji i terapii.

Zasady uczestnictwa w projekcie:
1. Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, bez względu nadotychczasowe doświadczenie taneczne i sceniczne.
2. Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z regularnym udziałem wwarsztatach/laboratoriach i w pokazie dla publiczności. Nie ma możliwościudziału w pojedynczych zajęciach.
3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń mailowych iwpłat. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie opłaty nie sązwracane.
Informacje i zgłoszenia:malgorzata.gajdemska@gmail.com,0-695-763-008
Obowiązują zgłoszenia mailowe – do 13.01.2013
W zgłoszeniu podaj:
1. imię i nazwisko
2. maila
3. nr telefonu
4. napisz o Twoich dotychczasowych doświadczeniachtanecznych/ruchowych oraz dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie

Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Opłata za udział w projekcie:
300 zł – przy jednorazowej wpłacie za całość do 15.01.2013
330 zł – przy płatności w 2 ratach:
I rata: 165 zł – do 15.01.2013
II rata – 165 zł – do 15.02.2013
Obowiązują wpłaty na konto:
Małgorzata Gajdemska,Bank PKO BP S.A O/Warszawa,50102055581111161126900074,z dopiskiem: Projekt Konteksty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close