Wersja do druku

Udostępnij

Koło Naukowe Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty, organizowanej w dniach 29-30 listopada 2014. Wykład otwar­cia poprowadzi prof. Dobrochna Rata­jcza­kowa z Kat­e­dry Dra­matu, Teatru i Wid­owisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Gośćmi konferencji będą: dr Joanna Szy­ma­jda, zastępca dyrek­tora Insty­tutu Muzyki i Tańca, dr Lil­iana Bieszczad z Zakładu Este­tyki Insty­tutu Filo­zofii Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego oraz dr Alek­san­dra Rem­bowska z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zel­werow­icza w Warsza­wie.

 

Od organizatorów:

„Celem naszego spotkania jest aktualne spojrzenie na sztukę tańca i choreografii z perspektywy historycznej, socjologicznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej, w kategorii zysków i strat. Interesuje nas ukazanie zarówno nowych możliwości rozwoju jakie zaistniały dla sztuki tanecznej na globalnym rynku kultury, jak i zagrożeń płynących ze strony kultury masowej, czy też ułatwionego dostępu do nauki. Chcielibyśmy postawić pytanie o aksjologiczne aspekty tańca w popkulturze i mass mediach, a także poruszyć problem wpływu globalizacji na uniformizację interesującej nas dziedziny.

 

Pragniemy również przyjrzeć się relacjom zachodzącym między pojęciami takimi jak: uniwersalizm i globalizm oraz spróbować określić, w jaki sposób zjawiska te dotykają kultury narodowe i lokalne. Sięgając zaś do korzeni kształtowania się tańca klasycznego zamierzamy poddać refleksji jego współczesne funkcjonowanie.

 

Podczas konferencji podjęte zostaną również zagadnienia z zakresu pedagogiki tańca i wychowania przez sztukę. Spróbujemy ocenić czy demokratyzacja edukacji artystycznej prowadzi do obniżenia poziomu twórczości choreograficznej i standardów wykonania, czy jest też drogą do upowszechniania kultury”.

 

 

 

Program  dostępny poniżej oraz na stronie: kntt.chopin.edu.pl

 

 

Ogólnopolska konferencja Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty,

 

Organizator: Koło Naukowe Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Współorganizator: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

RADA NAUKOWA:

dr hab. Lech Sokół prof. IS PAN

dr hab. Tadeusz Kobierzycki prof. UMFC

dr Ewa Palamer-Kabacińska (WPUW)

KIEROWNIK NAUKOWY:

dr hab. Jagna Dankowska prof. UMFC

 

 

 

PLAN KONFERENCJI

DZIEŃ 1.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, sala im. Szymanowskiego (I piętro), rejestracja uczestników od godz. 10:00.

 

11:00 Rozpoczęcie konferencji, słowo wstępne dr hab. Jagna Dankowska prof. UMFC

11:15 Wykład otwarcia prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa,

Taniec  jako sztuka wysoka, niska czy …

 

Sesja I. Taniec w kulturze globalnej

11:45 dr Joanna Szymajda, Instytut Muzyki i Tańca

Globalizacja i glokalizacja. Artysta w supermarkecie współczesnej choreografii

 

12:10 dr Liliana Bieszczad, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

 

Estetyka tańca w kulturze globalnej

12:35 dr Aleksandra Rembowska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Taniec jako sztuka wędrująca i wędrowna – na przykładzie działalności Tanztheater Pina Bausch

12:55-13:10 dyskusja

 

13:15-13:45 przerwa kawowa

 

Sesja II. Taniec wobec nowych technologii, strategii i paradygmatów

 

13:45 mgr Regina Lissowska-Postaremczak, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk

Remediacje sztuki tańca: taniec i nowe technologie

 

14:00 mgr Iwona Wojnicka, Labanowskie Laboratorium LABOLAB

Choreografia w perspektywie globalnej. Nowoczesne technologie w tworzeniu międzynarodowego Chóru Tancerzy, na przykładzie projektu Global Water Dances

 

14:15 mgr Julia Hoczyk, Instytut Sztuki PAN

Nomadzi . Nowe formy organizacji pracy i strategii choreograficznych w tańcu współczesnym

 

14:30 mgr Marcin Kania, UMFC

Merce Cunningham i paradygmat tańca współczesnego

 

14:45 mgr Zofia Noworól, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

Demokratyzujący potencjał improwizacji w tańcu i jego wykorzystanie we współczesnej Polsce

15:00-15:15 dyskusja

15:15-16:15 przerwa

 

Sesja III. Tradycje lokalne w zmieniającym się świecie

 

16:15 mgr Michaił Zubkov, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im Stanisława Hadyny

Podróż mazura do  Petersburga

16:30 mgr Tatiana Asmolkova, Instytut Sztuki PAN, Teatr im. S. Jaracza

Taniec narodowy w Polsce oczyma obcokrajowca

16:45 mgr Katarzyna Skiba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

Ramy tradycji w płynnej nowoczesności: klasyczny taniec indyjski kathak

 

17:00-17:20 przerwa kawowa

 

17:20-18:00  Panel dyskusyjny – Zyski i straty z udziałem Rady Naukowej, gości i prelegentów

 

 

 

 

PLAN KONFERENCJI

DZIEŃ 2.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20, sala 507 (IV piętro, prawe skrzydło), rejestracja uczestników od godz. 9.30.

 

Sesja IV. Finansowanie i promocja choreografii

 

10:00 mgr Aleksander Szymański,

Finansowanie spektakli tańca w czasach kultury globalnej – zarys teorii

10:15 mgr Agnieszka Rutkowska, Uniwersytet Warszawski

Promocja tańca w kulturze globalnej na przykładzie Warszawskiej Platformy Tańca

 

10:30-10:45-dyskusja

 

Sesja V. Od teorii do praktyki, wykorzystanie tańca w edukacji

 

10:45 mgr Olga Ziopaja, Uniwersytet Jagielloński

Nauczanie tańca a kwalifikacje zawodowe; instruktor, pedagog, artysta czy trener? Specyfika zawodu instruktora tańca i oczekiwane kompetencje w kontekście najnowszych zmian w polskim prawie dotyczących kwalifikacji instruktorskich.

11:00 mgr Krzysztof Hliniak,

Miejsce tańca i wiedzy o tańcu w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podstawy programowe kształcenia ogólnego z 1999 roku i 2008 roku.

11:15 Zuzanna Bociąga, Uniwersytet Łódzki

Reżim wzroku – wpływ na nauczanie i odczytywanie tańca

 

11:30-11:45 dyskusja

 

11:45-12:30 przerwa kawowa

 

11:45-12:30 sesja plakatowa

dr Zofia L. Pelc, mgr Agnieszka Gorczyca

Obecność tańca w edukacji młodych osób

 

mgr Jasionowska Marianna, Wydział Pedagogiczny UW

Taniec jako element edukacji szkolnej

 

Sesja VI. Taniec w edukacji nieformalnej

12:30 mgr Katarzyna Gardzina-Kubała,

Nowy widz baletowy – problemy edukacji, nowe kierunki i narzędzia

 

12:45 mgr Marta Mück, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Edukacja tańcem – melioratywne i pejoratywne konsekwencje na przykładzie działalności fundacji Krakowska Fabryka Talentów

 

13:00 mgr Zawadzka Marta

Edukacja taneczna w amatorskim ruchu artystycznym; realizacja autorskiego programu Instytutu Muzyki i Tańca pt. Myśl w ruchu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

 

13:15-13:30 dyskusja

 

13:30-14:00 przerwa kawowa

14:00 Projekcja filmu dokumentalnego

15:00-16:00 DyskusjaZyski i straty edukacji w obszarze tańca z perspektywy lokalnej

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close