Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchamia Program wspieraMY Ukrainę skierowany do artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022, oraz rodzimych instytucji kultury, które są otwarte na nawiązanie z nimi współpracy. Program potrwa do końca 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od lat wspiera rozwój zawodowy artystów na różnych polach. Kultura przywołuje piękno i harmonię w naszym życiu – których potrzebujemy szczególnie teraz, gdy otaczający nas świat staje na granicy dotychczasowych wartości – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W tej szczególnej sytuacji nie zapominamy także o artystach, którzy znaleźli azyl na terenie Polski. Chcemy pomóc im odnaleźć spokój i perspektywę na dalsze życie, także zawodowe. Bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego Programu – jestem przekonana, że będzie to skuteczne i systemowe wsparcie naszych koleżanek i kolegów z Ukrainy.

Pomoc realizowana będzie w formie:

 • rezydencji – poprzez zapewnienie warunków pobytowych
 • stypendium twórczego – poprzez przekazywanie pomocy finansowej
 • pobytu twórczego – poprzez zapewnienie warunków pobytowych oraz przekazywanie pomocy finansowej.

Wsparcie będzie mógł uzyskać wyłącznie pełnoletni obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, prowadzący lub zamierzający prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki, podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny. Wsparcie zapewniać będą mogły wyłącznie uprawnione Instytucje, z którymi Organizator (czyli Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) zawrze odpowiednie Porozumienie.

Do udziału w Programie mogą się zgłaszać następujące Instytucje:

 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.),
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Kryteria udzielania oraz wysokość wsparcia określa Regulamin a jego formę proponuje Instytucja, która zaprasza artystę.

Instytucje mogą składać aplikacje pod linkiem.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zachęca instytucje kultury do zgłaszania do udziału w programie artystów ukraińskich, z którymi już współpracują, ale także do skorzystania z prowadzonej przez NIMiT bazy artystów z Ukrainy. Aby uzyskać do niej dostęp należy wypełnić następujący formularz: https://forms.gle/pKdUeUG2R6sx5tQG9

Więcej informacji na stronie nimit.pl:
wspieraMY Ukrainę – Systemowe wsparcie dla artystów ukraińskich (nimit.pl)

Системна підтримка українських артистів

Національний Інститут Музики і Танцю запускає програму «Ми підтримуємо Україну», спрямовану на митців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, та вітчизняні заклади культури, які відкриті до співпраці з ними. Програма триватиме до кінця 2022 року.

Національний Інститут Музики і Танцю вже багато років підтримує професійний розвиток артистів у різних сферах. Культура викликає в нашому житті красу та гармонію, які нам особливо потрібні зараз, коли навколишній світ стоїть на межі існуючих цінностей, – каже Директор Національного Інституту Музики і Танцю Катажина Мейснер. – У цій особливій ситуації ми не забуваємо про митців, які знайшли притулок у Польщі. Ми хочемо допомогти їм знайти спокій та перспективу для подальшого життя, у тому числі й професійного. Хочу подякувати Міністерству Культури та Національної Спадщини за підтримку цієї Програми – я впевнена, що це буде ефективна і системна підтримка для наших колег з України.

Допомога буде реалізована у формі:

 • проживання – шляхом забезпечення умов проживання
 • творча стипендія – шляхом надання матеріальної допомоги
 • творче перебування – шляхом забезпечення умов проживання та надання матеріальної допомоги.

Лише повнолітній громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, провадячи або збираючись вести художню, наукову, викладацьку чи дослідницьку діяльність у сфері мистецтва на території Республіки Польщі, або займатися професійним чи художнім розвитком, матимуть право на підтримку. Підтримка надаватиметься лише уповноваженими установами, з якими Організатор (тобто Національний Інститут Музики і Танцю) укладе відповідний договір.

Подати заявку на участь у Програмі можуть такі інституці:

 • державні або місцеві установи культури в розумінні Закону від 25 жовтня 1991 року про організацію та проведення культурної діяльності (Законодавчий журнал від 2020 року, ст. 194 із змінами),
 • громадські організації в розумінні положень Закону від 24 квітня 2003 р. „Про громадську користь та волонтерську роботу” (Законодавство від 2020 р., ст. 1057 із змінами) або суб’єкти, зазначені у ст. 3 сек. 3 Закону від 24 квітня 2003 р. „Про громадську користь та волонтерську роботу” (Вісник законів від 2020 р., ст. 1057 із змінами),
 • державні університети у розумінні положень Закону від 27 серпня 2009 року про державні фінанси (Вісник законів від 2021 року, ст. 305 із змінами).

Критерії надання допомоги та розмір допомоги визначені в Положенні [посилання], а її форма пропонується Установою, яка запрошує митця.

Установи можуть подавати заявки за посиланням [посилання].

Національний Інститут Музики і Танцю заохочує заклади культури подавати заявки на участь у програмі українських артистів, з якими вони вже співпрацюють, а також використовувати базу даних артистів з України, яку веде НІМіТ. Щоб отримати доступ до нього, заповніть таку форму: https://forms.gle/pKdUeUG2R6sx5tQG9

Більше інформації на nimit.pl

Про Національний Інститут Музики і Танцю:

Національний Інститут Музики і Танцю здійснює творчі, видавничі, наукові та наукові проекти. Це створює нові стандарти співпраці між митцями та інституціями. Він веде такі проекти як: Нагрода ім. Оскар Кольберг за внесок у народну культуру, Простори мистецтва, Корифей польської музики, PolandDances та Міжнародний конкурс польської музики. Кожного дня команда Інституту дбає про те, щоб польські музиканти та танцюристи могли постійно розвиватися та презентувати свої досягнення не лише в Польщі, а й за кордоном. Усі завдання фінансуються в рамках поточної діяльності Інституту за рахунок гранту Міністра Культури та Національної Спадщини.

nimit.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close