Jak wyobrażasz sobie Idealny Dzień?

Jak oceniasz swoją relację z matką ?

Śmierć którego członka rodziny byłaby dla ciebie najgorsza? Dlaczego?

Trzy pytania. W sumie jest ich 36. Niektóre z nich wyartykułowane. Inne zaś przemilczane. Niektóre z kolei przedstawione ruchem. Wszystkie równie istotne. Coraz bardziej dociekliwe, głębokie, intymne. Odpowiedzi na nie mogą wzruszać, rozśmieszać, zastanawiać. Nie sposób jednak ich ominąć ani zlekceważyć.

Wersja do druku

Udostępnij

Takie właśnie pytania i odpowiedzi stanowią kanwę performansu Q&A (the Polish Edition), który można było obejrzeć 8 i 9 września 2023 roku w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Spektakl ten został zrealizowany przez Rachel Erdos dla Living Space Theatre w ramach programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Zamówienia choreograficzne 2023, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwowzór polskiej premiery, Q&A (the 36 Questions), został wystawiony w czerwcu 2017 roku w Tel Awiwie, na corocznym Intima Dance Festival, będącym projektem Tmuna Theater – multidyscyplinarnego centrum tańca, muzyki, literatury i sztuki. Spektakl uzyskał  bardzo pozytywne opinie recenzentów, którzy określili go jako dzieło „(…) najpełniejsze, najgłębsze i najciekawsze, jakie stworzyła do tej pory (…)”[i] Rachel Erdos – twórczyni choreografii i konceptu. Ta niezależna brytyjsko-izraelska choreografka, doradczyni artystyczna, kuratorka tańca i dyrektorka artystyczna tygodnia tańca Machol Shalem jest laureatką wielu prestiżowych nagród. Należą do nich między innymi: Artystka Roku w Dziedzinie Tańca (2012, Izrael; przyznana przez Ministerstwo Absorbcji Izraela), Pretty Creative Commission (2014, Portland, USA; przyznana przez NorthWest Dance Project), nagroda dla Niezależnego Choreografa Roku (2015, przyznana przez Ministerstwo Kultury Izraela). Artystka realizuje swoje spektakle i projekty na całym świecie, pracując zarówno z profesjonalnymi zespołami – takimi jak Kennedy Center w Waszyngtonie czy Royal Opera House w Londynie – jak i tancerzami nieprofesjonalnymi.

Twórczyni w swoim spektaklu – zarówno w wersji prapremierowej, jak i jego polskiej  reedycji – odnosi się poprzez artystycznie uformowany ruch i słowo mówione do artykułu  pt. The Experimantal Generation of Interpersonal Closeness z 1977 roku. Jego autor, psycholog Arthur Aron wraz z grupą badaczy postawili tezę, że istnieje 36 pytań, na które szczere odpowiedzi pozwalają na szybkie zbudowanie wartościowej relacji. Potrafią one zbudować bliskość, intymność i nawet miłość pomiędzy dwojgiem nawet zupełnie nieznających się ludzi. Pytania te odnoszą się zarówno do przeszłości każdej z osób, jak i ich planów na przyszłość, marzeń, wyborów, definicji, aktualnych zachowań i wyznawanych wartości. Wplatane w rozmowę pozwalają stopniowo przejść od zabarwionego ciekawością towarzyskiego dyskursu do kwestii coraz bardziej osobistych i fundamentalnych.

W spektaklu wspomniane pytania i odpowiedzi są przedstawiane nie tylko przez słowo, ale także poprzez ruch i sekwencje taneczne. Dzięki nim budowane są relacje pomiędzy tancerzami, lecz także pomiędzy tancerzami a publicznością. Obok tradycyjnej teatralnej prezentacji nawiązują się bezpośrednie kontakty z widownią, której obecność i aktywność sceniczna współtworzy każde z niepowtarzalnych przedstawień.

Na polskiej premierze spektaklu performerzy Living Space Theatre, założonego w 2016 roku artystycznego kolektywu nomadycznego, zaprezentowali nową odsłonę dzieła Rachel Erdos. Spektakl polski, choć bliski w swej koncepcji pierwowzorowi izraelskiemu, ulega koniecznym modyfikacjom. Oprócz podtytułu poszerzeniu ulega spektrum artystycznych środków wyrazu. Do tła muzycznego – obok utworów Erika Satie, Liverpool Express, Beach House i Giannisa Pariosa – jest dołączona polska muzyka pop. Miejsce dwóch par wykonawców w wersji izraelskiej zajmują dwie kobiety i trzech mężczyzn, którzy poprzez ruch, słowo i śpiew budują coraz ściślejsze i coraz bardziej osobiste relacje z publicznością i ze sobą nawzajem. Słowo mówione, stanowiące ważny nośnik treści i sensu spektaklu, jest artykułowane w języku polskim. Także materiał ruchowy podlega rekonstrukcji, co w wyraźny sposób łączy się z koncepcją pracy twórczej Erdos. Jak artystka sama przyznaje, ważna w jej procesie twórczym jest kooperacja z tancerzami jako przedstawicielami różnych osobowości. Każda nowa osoba wnosi do spektaklu ściśle osobiste jakości, własny temperament i możliwości artystyczne.

Zakomponowanie przestrzeni scenicznej sprzyja intelektualnemu skupieniu na ruchowej interpretacji przywoływanych emocji. Scenografia jest minimalistyczna, lecz zupełnie wystarczająca i plastycznie podkreśla istotne walory spektaklu. Pozwala się skupić na istotnych treściach przekazu, nie odwraca uwagi od samych artystów i stanowi integralny element spektaklu. Dzieło jest oglądane z trzech stron – jak w teatrze starożytnym i teatrze dworskim. Dzięki takiemu zabiegowi perspektywa widowni wzbogaca się o dodatkowe płaszczyzny, a występujący artysta prezentuje się w sposób trójwymiarowy. Widz nie tylko ogląda performans. On w nim jest, uczestniczy w stawaniu się każdej z sytuacji scenicznych. Odkrywają się przed nim tajniki techniki tanecznej i fizyczne wzajemne oddziaływanie tancerzy na siebie. Dodatkowym elementem, niejako wciągającym publiczność w akt kreacji spektaklu, jest skrócona odległość pomiędzy (będącą tak naprawdę niezajętą przez nikogo pustą przestrzenią) faktyczną sceną a miejscem przeznaczonym dla widowni, wyznaczonym przez krzesła ustawione po liniach kwadratu. Kostium sceniczny nosi wszelkie znamiona stroju codziennego, nie jest artystyczną interpretacją osobowości scenicznych artystów. Artysta tancerz-performer jest blisko nas, nic go nie przysłania, nie upiększa ani nie deformuje. On nie przedstawia, on opowiada – zarówno ruchem, jak i słowem – o tym, co bliskie, ludzkie i ważne. Nie ma tutaj miejsca na kreację ułudnego świata teatru. Wszystko dzieje się tu i teraz i jest widzowi znane aż do bólu.

Sześć składanych krzeseł wyznacza geometryczne konfiguracje w przestrzeni. Są one przestawiane, zajmowane i opuszczane przez performerów oraz gości z widowni, rozkładane i składane, wywracane i kładzione, budują zamknięte i półotwarte przestrzenie wewnątrz przestrzeni scenicznej. Wyznaczają punkty odniesienia tancerzy wobec siebie, dzielą scenę na mniejsze podprzestrzenie, sugerują granice i rodzaje przynależności grupowych. Pełnią podobną rolę jak w innych spektaklach posługujących się takimi samymi rekwizytami (Cafe Müller Piny Bausch, Krzesła Eugéne’a Ionesco, Krzesła Maurice’a Béjarta, Kantor. Burza  Sławka Krawczyńskiego i Anny Godowskiej). Wizualizują punkty zatrzymania, pewne stałe, z którymi istota ludzka konfrontuje się w trakcie swej drogi życiowej. Mogą one nie mieć rozciągłości czasowej, mogą istnieć tylko intelektualnie lub duchowo, ale bardzo mocno wpływają na postepowanie, zmiany kierunków działania i proces dojrzewania wewnętrznego. Krzesło to punkt, do którego dotarliśmy i w którym musimy się zastanowić, dlaczego tu jesteśmy i dokąd iść dalej. Lecz nie one są najważniejsze.

Pięcioro artystów Living Space Theatre posługuje się skrzyżowaniem konwencji teatru tańca i teatru fizycznego i – realizując zamysł choreograficzny Erdos – sprawnie operuje zarówno ruchem tanecznym, jak i słowem mówionym. Przejście od jednego do drugiego medium jest płynne, wręcz organiczne. Granica pomiędzy rodzajami ekspresji jest niewyraźna, zatarta; słowo jest naturalnie uzupełniane przez ruch, a taniec – domknięty dzięki wypowiedzi. Krótkie sekwencje o znamionach scen są wyznaczane przez tytułowe pytania i przypisane im odpowiedzi. Jak na spektakl taneczny przystało, fragmenty taneczne są nie tylko pięknie wykonane, ale i niezwykle wyraziste. Zespół operuje bardzo precyzyjną techniką ruchu. Jest ona płynna i miękka, a jednocześnie atletycznie wytrzymała i pełna siły czysto fizycznej. Obsada spektaklu stanowi intrygujący monolit pięciu osobowości, zróżnicowanych nie tylko fizycznie, ale i pod względem temperamentu. Choć bardzo różni, są idealnie zintegrowani i dopasowani we wspólnych fragmentach ruchowych. Emocje czytelnie prześwitują przez precyzyjne sekwencje taneczne, dając poczucie spokoju, pewności i profesjonalizmu. Ruch nie istnieje tylko dla swojej pięknej formy, lecz zawsze zawiera głęboką treść wypływającą z odpowiedzi na zadawane pytania. Każda z wypowiedzi jest niezwykle osobista. To, o czym mówią performerzy, nie wnika z napisanego wcześniej przez scenarzystę tekstu. To wypowiedź prywatna, odsłaniająca meandry życia każdego z artystów, to wgląd w prywatny mikrokosmos, żywy i niepowtarzalny, to autentyczne przeżycia i wybory każdego z nich.

Istotę spektaklu stanowi człowiek, istota zarówno fizyczna, jak i intelektualna, emocjonalna i duchowa. Jest nią również relacja międzyludzka, nowa jakość, która powstaje, gdy partykularne samotności i doświadczania spotykają się ze sobą poprzez nawiązanie kontaktu między różnymi osobami. Spektakl to dialog. To nieustanna wymiana opinii i prezentacja osobistych wartości. Pod formą fragmentów solowych, duetów, tercetów i układów zbiorowych ukryta jest chęć podzielenia się własnymi przemyśleniami, dokonaniami i emocjami.

50 minut spektaklu uspokaja i wzrusza. Widz czuje się wzbogacony, wzmocniony i zaczyna podchodzić do własnych emocji bez uprzedzeń i ze zrozumieniem. Znika też bariera pomiędzy nieznajomymi osobami. Ostatnia sekwencja spektaklu jest przełamaniem społecznych granic, wzywa do otwarcia na innych ludzi i wskazuje na najłatwiejsze drogi do porozumienia pomiędzy osobami: spokój, czas i milczenie. Nie ma miejsca na dychotomie my–wy czy artyści–publiczność. Zrozumieć innych jest znacznie łatwiej w teatrze angażującym wszystkich obecnych do realizującego się misterium.

Forma teatru tańca – w swej stylistyce bliska lirycznemu Tanztheater Piny Bausch w połączeniu z surowością i siłą teatru fizycznego – opowiada o wewnętrznych rozterkach i pragnieniach; o tym, co najważniejsze i najgłębiej skrywane.

Ciało przemawia równie zrozumiale jak słowo. Szczerość przeplata się z humorem, czułość – z radością, a zakłopotanie – z serdecznością.

Q&A (the Polish Edition)

Koncept i choreografia: Rachel Erdos
Tancerze: Monika Witkowska, Dominik Więcek, Paweł Kozłowski, Mikołaj Karczewski, Natalia Dinges
Reżyseria świateł: Paweł Murlik
Reżyseria dźwięku: Alon Peretz
Produkcja: Living Space Theatre
Współorganizator: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy: Teatr Łaźnia Nowa, Dom Utopii, Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie

[i] Ruth Eschell, gazeta „Haaretz”, czerwiec 2017, cit. per: https://www.rachelerdos.com/q-n-a [dostęp: 01.10.2023].

Spektakl jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego Zamówienia choreograficzne 2023, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q&A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Zdjęcie

Living Space Theatre „Q & A (the Polish Edition)” – chor. i konc. Rachel Erdos. Fot. Grzegorz Krzysztofik

Wydawca

taniecPOLSKA.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close