Do 28 listopada 2021 trwa nabór na studia magisterskie w zakresie choreografii (MA Exerce) w Centre Chorégraphique National (ICI – CCN) Montpellier (we Francji).

Program „MA exerce” skierowany jest do młodych artystów poszukujących możliwości rozwoju i doprecyzowania własnych badań w dziedzinie współczesnej twórczości choreograficznej i interakcji z innymi obszarami sztuki i refleksji. Nacisk kładzie się na samodzielność i wypracowanie własnych metod pracy, wyszukiwanie materiałów teoretycznych, definiowanie konkretnych form współpracy, prezentację sceniczną i konkretne umiejętności potrzebne do pracy.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Ważnym elementem programu jest dzielenie się wynikami własnych badań z pozostałymi uczestnikami. Od studentów oczekuje się udziału we wspólnych projektach, doradzania i wspierania pracy innych oraz refleksji na temat form pracy indywidualnej i zespołowej stosowanych we współczesnej twórczości. Wysoko cenione jest rozumienie estetycznych, społecznych, ekonomicznych i politycznych aspektów rozmaitych kontekstów, z których wyrasta sztuka i jej praktyka.

Kontekst

Program „MA exerce” wypływa z wieloletnich doświadczeń w zakresie eksperymentów i badań teoretycznych związanych z procesem tworzenia choreografii. Poszczególne kursy realizowane w ramach programu są w pełni zintegrowane z działaniami Centre Chorégraphique National. Umożliwia to przyszłym student(k)om-artyst(k)om-badacz(k)om nawiązanie kontaktów z międzynarodową społecznością artystów i artystek działających na polu choreografii.

Od października 2016, nabory do programu realizowane są w systemie 12-miesięcznym (studenci i studentki pierwszego i drugiego wspólnie uczestniczą w zajęciach realizowanych w Centre Chorégraphique National.

Niewielkie liczebnie grupy umożliwiają skuteczniejszą pracę indywidualną, zwiększają mobilność badawczą i zawodową oraz realizację eksperymentów pedagogicznych. Programy realizowane w poszczególnych latach akademickich przygotowywane są w sposób umożliwiający integrację student(k)om pierwszego i drugiego roku w ramach prowadzonych zajęć. Kohabitacja obu grup przekłada się na większą liczbę wspólnych projektów, zarówno realizowanych w ramach programów jak i tych przygotowywanych spontanicznie. Pozwala to również na eksperymentowanie z różnymi formami wymiany wiedzy oraz praktykami korepetytorskimi pomiędzy słuchacz(k)ami studiów.

 Wybrane aspekty programu w latach 2022-2024

  • sesje laboratoryjne łączące teorię z praktyką, prowadzone przez artystów/ki, badaczy/ki i teoretyków/czki, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz służą informacją zwrotną;
  • regularny trening rozwijający umiejętności fizyczne oraz potencjał i wyobraźnię studentów/ek jako performerów, choreografów i badaczy;
  •  badania indywidualne powiązane z coachingiem (długoterminowe wsparcie coacha, systemy informacji zwrotnej w ramach grupy studenckiej exerce, etc.);
  • -wsparcie mobilności poza obszarem Montpellier, umożliwiającej studentom/kom dostęp do źródeł niezbędnych w prowadzonych badaniach oraz poszerzającym rozumienie sztuki współczesnej poprzez kontekstualizację własnej twórczości.

Wymagania

Studia przeznaczone są dla osób od 22. roku życia posiadających dyplom wyższej szkoły artystycznej (licencjat lub odpowiednik), które już zajmują się twórczością choreograficzną lub inną dziedziną sztuki (sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film, technologia cyfrowa) i pracują z ciałem i/lub ruchem. Kandydaci powinni w momencie rozpoczęcia studiów wykazać się dobrą znajomością języków francuskiego i angielskiego oraz mieć możliwość uczestnictwa w studiach przez dwa lata.

Kadra pedagogiczna

Opiekunami naukowymi programu MA exerce są Christian Rizzo i Alix de Morant, profesor Université Paul Valéry-Montpellier.

Koncepcję i rozwój programu opracowali Christian Rizzo we współpracy z Anne Kerzerho – dyrektorką pedagogiczną – oraz Kateriną Andreaou i Myrto Katsiki, artystkami-badaczkami związanymi z exerce.

W skład zespołu ICI – CCN wchodzą również Lisa COmbettes i Nolwen Berger-Amari.

Zgłoszenia należy przesyłać do 28 listopada 2021 na adres: m.pradier@ici-cnn.com.
Rejestracja on-line na stronie: https://ici-ccn.com/en/pages/master-exerce/candidatures
Więcej informacji o programie: https://ici-ccn.com/en/pages/master-exerce

Kontakt: l.combettes@ici-ccn.com

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close