TR Warszawa, jako jeden z twórców projektu, poszukuje ośmiu osób zajmujących się reżyserią teatralną, choreografią, pisaniem dramatów i szeroko pojętymi sztukami performatywnymi, które wezmą udział w Common LAB 2023 – odbywającym się w wielu lokalizacjach, trwającym łącznie 8 tygodni laboratorium twórczym. Jego celem jest eksperymentowanie ze zbiorowymi i indywidualnymi narzędziami służącymi do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, wspierania poszukiwań artystyczne i poszerzania europejskich narracji.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Common LAB 2023 jest częścią Common Stories – projektu, który skupia organizacje artystyczne zajmujące się sztukami performatywnymi, artystów oraz artystki i publiczność w celu zwrócenia uwagi na dynamiczne pojęcia, jakimi są tożsamość i różnorodność w zmieniającym się społeczeństwie europejskim.

Tożsamość jest wzmacniana przez opowieści i doświadczenia. Opowieści mówią o tym, kim jesteśmy i kim pragniemy się stać, kwestionują i podważają to, jak widzimy siebie i innych. Organizatorzy wierzą, że różnorodność opowieści i wielość perspektyw pozwoli dokładniej i bardziej obiektywnie zrozumieć polityczne, kulturowe i społeczne wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć w celu stworzenia wspólnych przestrzeni w społeczeństwach europejskich, charakteryzujących się niestabilnością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością, które jednocześnie walczą o sprawiedliwość społeczną.

Europejskie społeczeństwa historycznie bazują na nierównościach, ku którym musimy się bardziej zwrócić. Sektor kultury, zarówno ten realny, jak i symboliczny, pełen jest kolonialnych i patriarchalnych napięć i kategorii rozumienia. W branży teatralnej władza, zasoby, stanowiska decyzyjne i programowe wciąż w głównej mierze są w rękach białych mężczyzn z klasy średniej lub wyższej, podczas gdy artyści/artystki i profesjonaliści/profesjonalistki z różnych dziedzin sztuki o zróżnicowanych korzeniach kulturowych, społecznych, identyfikacji płciowej i umiejętnościach są często niedostatecznie reprezentowani zarówno na scenie jaki i poza nią, w szczególności na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych.

W ramach Common stories poprzez różne działania promowane będą nowe praktyki artystyczne i nowe treści przyczyniające się do stworzenia szerszej płaszczyzny, gdzie

Common stories tworzą Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC93, Bobigny (Francja), Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Bruksela (Belgia), Alkantara, Culturgest, Lizbona (Portugalia), africologneFESTIVAL, Kolonia (Niemcy), Riksteatern, Sztokholm (Szwecja), we współpracy z TR Warszawa, Warszawa (Polska), Orient Productions – DCAF Festival, Kair (Egipt), CulturArte, Maputo (Mozambik), Les Récréâtrales, Wagadugu (Burkina Faso), projekt współfinansowany jest z programu Kreatywna Europa.

The Common LABs

Zorganizowane zostaną 3 edycje programu Common LABs, po jednej w roku, za każdym razem wybierając 8 osób do udziału. Kolejny open call do wzięcia udziału w następnym laboratorium – Common LAB 2024, zostanie ogłoszony we wrześniu 2023 roku.

Każda edycja Common LAB będzie składała się z czerech dwutygodniowych modułów odbywających się w 4 różnych lokalizacjach, w tym jednej pozaeuropejskiej, łącznie trwać będzie osiem tygodni.

W trakcie realizacji programu Common Lab organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

– Artystyczne praktyki i historie, które są niedostatecznie reprezentowane lub po prostu nieobecne w naszych instytucjach. Znaczenie różnorodności w warstwie językowej, estetycznej i reprezentacji.

– Przestrzeń publiczną i jej znaczenie dla widzialności. Jak architektura miast i polityka urbanistyczna kształtują to, co jest ważne – czyli widoczne – lub kompletnie niewidoczne.

Terminy i lokalizacje Common LAB 2023:

MC93 Paryż – Bobigny, Francja 4–17 września
Riksteatern Sztokholm, Szwecja 6–20 października
Orient Productions, podczas festiwalu DCAF Kair, Egipt 21 października – 4 listopada
Alkantara, podczas Alkantara Festival Lizbona, Portugalia 5 –20 listopada

Common LAB zapewni wybranym artystom i artystkom możliwość:
– Wymiany, dzielenia się wiedzą i nauki dzięki programowi zajęć obejmującemu:
– Wykłady i dyskusje z udziałem zaproszonych prelegentów i prelegentek;
– Warsztaty (w tym o charakterze masterclass z zaproszonymi do współpracy lokalnymi twórcami) – poświęcone technikom/metodom, w odniesieniu do konkretnego kontekstu lub do pracy wybranych artystów/artystek;
– Praktyczne wykłady dotyczące statusu autora/autorki i kwestii zawodowych – na temat prawa autorskiego, finansowania projektów, umów, dostępu do międzynarodowych sieci/organizacji;
– Obserwacje, wizyty w zwiedzanych miastach, spotkaniach – spotkania z zespołami organizacji goszczących Common LAB; zaproszonymi artystami-mentorami/artystkami-mentorkami; lokalnymi społecznościami, w tym aktywistami/aktywistkami, partnerami i mediatorami/mediatorkami; innymi artystami-rezydentami/artystkami-rezydentkami; możliwość obserwacji różnych warunków pracy;
– Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych odbywające się w instytucji lub mieście, w którym organizowany jest Common LAB.

Prowadzenie prac nad ich własnymi projektami, poprzez indywidualne i grupowe sesje robocze z zaproszonymi mentorami/mentorkami. Oprócz zajęć i aktywności grupowych, Common LAB zapewni uczestnikom czas na ich autonomiczną pracę.

Promowania swojego projektu. Podczas ostatniego modułu Common LAB wybrani artyści/artystki zostaną zachęceni do podzielenia się projektami, nad którymi pracują, z dyrektorami/dyrektorkami artystycznymi instytucji partnerskich oraz zaproszonymi gośćmi i gościnami. Sesja pitchingowa zostanie zorganizowana z pomocą zaproszonych mentorów/mentorek Common LAB, którzy przekazywać będą uczestnikom i uczestniczkom swoje wskazówki i rady podczas całego programu laboratorium.

Tematyka i program Common LAB będzie dostosowana do profilu i zainteresowań wybranych artystów i artystek.

Co mają zapewnione uczestnicy
– Program zajęć
– Stypendium (80€/dzień)
– Transport i zakwaterowanie do każdej z destynacji.

Większość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim. Tłumaczenie z/na język angielski może być dostępne dla niektórych aktywności, w zależności od potrzeb uczestników i uczestniczek.

Kto może aplikować?
– Artyści i artystki zajmujący się tematyką dynamicznych pojęć, jakimi są tożsamość i różnorodność w zmieniającym się społeczeństwie europejskim, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej;
– Artyści i artystki, którzy mają doświadczenie zawodowe w dziedzinie sztuk performatywnych – tańca, teatru, performansu lub innej;
– Artyści i artystki, którzy są zainteresowani pracą i prezentacją swoich projektów przed potencjalnymi partnerami (niezależnie od liczby osób potrzebnych do realizacji projektu – mogą to być projekty solowe, grupowe a nawet większe formaty);
– Artyści i artystki mieszkający i pracujący w Europie (krajach Unii Europejskiej);
– Artyści i artystki posiadający dobrą znajomość języka angielskiego;
– Artyści i artystki mogący w pełni wziąć udział we wszystkich czterech modułach programu;

Aplikować mogą wyłącznie artyści/artystki lub autorzy/autorki będący liderami swoich projektów. Zgłoszenia grup nie będą rozpatrywane, ponieważ Common Lab pokryje koszty udziału tylko jednego uczestnika / reprezentanta projektu.

Zdecydowanie zachęcani/zachęcane do aplikowania są artyści/artystki ze wszystkich grup etnicznych i kultur, niezależnie od wyznawanej religii, o dowolnej narodowości, umiejętnościach, o różnych stopniach pełnosprawności, każdej płci, identyfikacji i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, w każdym wieku i o dowolnym statusie socjoekonomicznym.

Termin zgłoszeń: 3 kwietnia 2023 roku.

Jak będzie wyglądał wybór projektów?

Zgłoszenia będą oceniane przez opiekunów każdego z odcinków CommonLab w 2023 roku: Ahmeda El-Attar’a (Orient Productions), Davida Cabecinha (Alkantara), Dritëro Kasapiego (Riksteatern), Hortense Archambault oraz Virginie Dupray (MC93). Oceniający będą brać pod uwagę projekty zrealizowane już wcześniej przez danego artystę/artystkę, jak również projekt, który chciałby/chciałaby rozwijać.

W ramach tego procesu, aplikacje będą omawiane z doradcami projektu: Raquel Limą, Safią Kessas i Ansarem Bakirem. Zapoznają się oni ze zgłoszeniami i przedstawią swoje rekomendacje w celu zapewnienia różnorodności grupy oraz zapewnią wsparcie merytoryczne wybranych projektów artystycznych.

Artyści i artystki, którzy pozytywnie przejdą wcześniejsze etapy oceny zgłoszeń, zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie, która odbędzie się w dniach 6–10 maja. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone drogą mailową 15 maja 2023 roku.

Wszyscy artyści i artystki zostaną poinformowani/poinformowane o wynikach ich aplikacji, niezależnie od tego, czy ich zgłoszenie zostanie wybrane, czy nie. Nie będzie jednak możliwości przedstawienia komentarzy/uwag dotyczących poszczególnych zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zostaną staranne przeanalizowane i ocenione, a decyzja organizatorów będzie ostateczna.

Jak aplikować?
Do 3 kwietnia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tu: https://forms.gle/svpf8HN7TeQwayrP8.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zgłoszeń w języku angielskim, ale będą także rozpatrywać również aplikacje nadesłane w języku kraju zamieszkania osoby aplikującej.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko;
2. Kraj zamieszkania;
3. Wiek;
4. Płeć (Mężczyzna/Kobieta/Inna);
5. Jakich zaimków powinniśmy używać odnosząc się do Ciebie? (On/Ona/Oni/inne, prosimy o podanie);
6. Dziedzina/y pracy (teatr/ taniec/ performance/ inna);
7. Krótko opisz projekt, który chciałbyś/chciałabyś rozwijać i przedstawić w ramach Common LAB. (maksymalnie 3000 znaków);
8. Krótko opisz swoją podróż artystyczną i zrealizowane do tej pory projekty. (maksymalnie 6000 znaków);
9. Podziel się historią o tym jak twoje doświadczenia rezonują z wartościami reprezentowanymi przez Common stories. (maksymalnie 3000 znaków);
10. Z jakich powodów aplikujesz i czego oczekujesz od programu? (maksymalnie 2500 znaków)
11. Czy potwierdzasz, że będziesz mógł/mogła wziąć udział w Common LAB zgodnie z przedstawionym harmonogramem?
12. Prosimy o dołączenie następujących dokumentów w formacie pdf:
– CV
– Prezentacja artystyczna projektu, który chciałbyś/chciałabyś rozwijać w kontekście Common Lab
– Materiały dotyczące zrealizowanych projektów, w tym linki do materiałów video, stron www i mediów społecznościowych
13. Jeśli chcesz dodać coś na temat Twojej sytuacji prywatnej lub zawodowej, co powinniśmy wziąć pod uwagę, aby umożliwić Ci udział, uzupełnij tę sekcję.

SAMOIDENTYFIKACJA (Sekcja nieobowiązkowa)
W tym polu możesz zdecydować o zidentyfikowaniu się jako członek/członkini dowolnej systematycznie marginalizowanej grupy na kulturowej mapie Europy (w tym, między innymi, grupy marginalizowanej na podstawie płci – w tym identyfikacji / ekspresji płciowej, rasy, grupy etnicznej, statusu socjoekonomicznego, sprawności/niepełnosprawności) oraz możesz, jeśli chcesz, podać więcej informacji na temat tej identyfikacji. Sekcja ta ma na celu pomóc nam dokładniej oszacować różnorodność grupy kandydatów jako element naszego dążenia do zwiększenia różnorodności artystów/artystek i projektów obecnych w naszych instytucjach.

  1. Czy identyfikujesz się jako członek/członkini jakiejkolwiek systematycznie marginalizowanej grupy? (pytanie nieobowiązkowe)

Tak / Nie

  1. Oświadczenie dotyczące samoidentyfikacji – Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco na poprzednie pytanie i jeśli chcesz rozwinąć tę odpowiedź, możesz podać więcej informacji na temat tej samoidentyfikacji. (maksymalnie 1000 znaków)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close