Organizatorzy projektu Common Strories poszukują ośmiu osób twórczych (reżyserów teatralnych, dramaturgów, choreografów lub twórców performatywnych) do udziału w programie Common LAB 2024. Odbywające się w kilku lokalizacjach ośmiotygodniowe laboratorium ma a celu eksperymentowanie z kolektywnymi i indywidualnymi narzędziami służącymi do dzielenia się wiedzą. Uczestnicy projektu będą też mieć okazje do rozwijania badań artystycznych w celu rozszerzania wielokulturowych i międzykulturowych Europejskich narracji.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Opis programu:

Program Common LAB 2024 jest realizowany w ramach Common Stories – projektu, który skupia organizacje sztuk performatywnych, artystów, artystki oraz publiczność, przyglądając się dynamicznym pojęciom tożsamości i różnorodności kulturowej w zmieniającym się społeczeństwie europejskim.

W latach 2023-2025 organizatorzy planują trzy edycje programu Common Lab (po jednej na rok) z udziałem ośmiu wybranych artystów.
Każda edycja Common LAB będzie się składać z czterech dwutygodniowych modułów odbywających się w czterech różnych lokalizacjach, w tym jednej pozaeuropejskiej. Cały program będzie trwać osiem tygodni. W tej edycji lokalizacje to: Lizbona, Portugalia;  Maputo, Mozambik; Bobigny, Francja; Bruksela, Belgia.
Program Common Lab zwraca szczególną uwagę na artystyczne praktyki i opowieści, które są niedostatecznie widoczne lub nieobecne w instytucjach, oraz na znaczenie różnorodności w warstwie językowej, estetycznej i reprezentacyjnej.

„Konstrukcje tożsamości opierają się na opowieściach i doświadczeniach, które dodają im sił. Opowieści mówią o tym, kim jesteśmy i kim staramy się być, kwestionując zarazem nasze postrzeganie siebie i innych. Jesteśmy przekonani, że różnorodność opowieści i perspektyw pozwoli nam dokładniej i bardziej obiektywnie zrozumieć polityczne, kulturowe i społeczne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, aby stworzyć wspólną przestrzeń w ulegających przemianom społeczeństwach Europy charakteryzujących się niestabilnością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością, a także walką o sprawiedliwość społeczną.
W ujęciu historycznym europejskie społeczeństwa zbudowano na nierównościach, które – w naszym przekonaniu – wymagają działania. Sektory kultury są przesiąknięte patriarchalnymi i kolonialnymi napięciami i zasadami, a także logiką dominacji i stosunków władzy, w sensie zarówno konkretnym, jak i symbolicznym. W sektorze sztuk performatywnych władza, zasoby, podejmowanie decyzji i programowanie nadal pozostają na ogół w rękach białych mężczyzn z klas średnich i wyższych. Z kolei artyści i osoby zawodowo związane ze sztuką z różnych środowisk kulturowych i społecznych, różnej płci i o różnym stopniu sprawności nie mają w dużej mierze dostatecznej reprezentacji ani na scenie ani poza nią, w szczególności na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych.
W ramach Common Stories, poprzez różne działania, będziemy promować nowe praktyki artystyczne i tematy, jednocześnie przyczyniając się do stworzenia płaszczyzny spotkania, w której różnorodne głosy i perspektywy będą będą mogły zostać zauważone i wysłuchane.”

Common LAB zapewni wybranym artystom i artystkom możliwość:

 • Wymiany i dzielenia się wiedzą oraz uczenia się w ramach programu zajęć obejmującego:
  Wykłady i dyskusje z udziałem zaproszonych prelegentów i prelegentek;
  Warsztaty (w tym masterclass) poświęcone technikom/praktykom w odniesieniu do konkretnego kontekstu lub do pracy wybranych artystów i artystek;
  Praktyczne szkolenia grupowe lub indywidualne dotyczące środowiska zawodowego na temat  prawa autorskiego, finansowania projektów, umów, dostępu do międzynarodowych sieci;
  Wizyty w miastach i spotkania z zespołami organizacji goszczących, z lokalnymi społecznościami (w tym artystami/artystkami, aktywistami/aktywistkami, partnerami i mediatorami/mediatorkami), z innymi artystami-rezydentami/artystkami-rezydentkami w ramach różnych kontekstów pracy;
  Udział w wydarzeniach artystycznych odbywających się w instytucji lub mieście goszczącym.
 • Pracy nad własnym projektem podczas indywidualnych i grupowych zajęć roboczych z zaproszonymi mentorami/mentorkami i wykładowcami/wykładowczyniami. Oprócz zajęć grupowych, uczestnicy/uczestniczki będą mieć czas na samodzielną pracę.
 • Prezentacji swojego projektu:
  Podczas ostatniego modułu Common LAB wybrani artyści/artystki zostaną zaproszeni do prezentacji swoich projektów w formie spektakli, dyskusji lub projekcji dyrektorom/dyrektorkom artystycznym instytucji partnerskich oraz zaproszonym gościom i gościniom zawodowo związanym ze sztuką. Prezentacja zostanie przygotowana z pomocą i na podstawie informacji zwrotnych od zaproszonych mentorów/mentorek Common LAB pracujących z uczestnikami/uczestniczkami w trakcie całego programu.

Treści programu Common Lab  zostaną również omówione i dostosowane do profilu i zainteresowań wybranych artystów i artystek.
Organizatorzy oferują stypendium w wysokości 80€ dziennie oraz transport i zakwaterowanie.

Większość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim. Tłumaczenie z/na język angielski może być dostępne dla niektórych działań, w zależności od potrzeb uczestników i uczestniczek.Kto może aplikować?

 •  Artyści i artystki zajmujący się tematyką dynamicznych pojęć, jakimi są tożsamość i różnorodność w zmieniającym się społeczeństwie europejskim, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej
 •  Artyści i artystki, którzy mają doświadczenie zawodowe w dziedzinie sztuk performatywnych – Tańca, Teatru, Performansu lub innej
 •  Artyści i artystki, którzy są zainteresowani pracą i prezentacją swoich projektów przed potencjalnymi partnerami (niezależnie od liczby osób potrzebnych do realizacji projektu – mogą to być projekty solowe, grupowe a nawet większe formaty);
 • Artyści i artystki mieszkający i pracujący w Europie (krajach Unii Europejskiej);
 • Artyści i artystki posiadający dobrą znajomość języka angielskiego;
 • Artyści i artystki mogący w pełni wziąć udział we wszystkich czterech modułach programu;

Aplikować mogą wyłącznie artyści/artystki lub autorzy/autorki będący liderami swoich projektów. Zgłoszenia grup nie będą rozpatrywane, ponieważ Common Lab pokryje koszty udziału tylko jednego uczestnika / reprezentanta projektu.

Oragnizatorzy zachęcają do aplikowania artystów/artystki ze wszystkich grup etnicznych, kultur, niezależnie od wyznawanej religii, o dowolnej narodowości, umiejętnościach, o różnych stopniach pełnosprawności, każdej płci, identyfikacji i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, w każdym wieku i o dowolnym statusie socjoekonomicznym.

W jaki sposób zostaną wybrane projekty:

Zgłoszenia będą oceniane przez Panaíbrę Gabriela Candę (CulturArte), Carlę Nobre Sousa i Davida Cabecinhę (Alkantara), Pierre’a Thysa i Valérie Martino (Théâtre National Wallonie Brussels) oraz Hortense Archambault i Virginie Dupray (MC93). Oceniający będą brać pod uwagę projekty zrealizowane już wcześniej przez danego artystę/artystkę, jak również projekt, nad którym artysta/artystka chciałby/chciałaby pracować.
W ramach tego procesu aplikacje będą omawiane z doradcami projektu, którzy zapoznają się ze zgłoszeniami i przedstawią swoje zalecenia odnośnie do zapewnienia różnorodności grupy. Udzielą oni również wsparcia merytorycznego wybranym projektom artystycznym.

Między 6 a 10 stycznia wybranych zostanie około 20 artystek i artystów, którzy zostaną zaproszeni na dwudziestominutową rozmowę. Ostateczne wyniki zostaną przekazane emailem do 26 stycznia 2024 r. 

Niezależnie od wyboru aplikacji, wszyscy artyści i artystki zostaną poinformowani o swoim wyniku. Nie będziemy jednak w stanie przekazać im indywidualnych informacji zwrotnych. Wszystkie zgłoszenia zostaną starannie przeanalizowane i ocenione, a nasza decyzja będzie ostateczna.

Jak aplikować:

Wypełnij formularz na stronie : https://forms.gle/G5YYJwPkJKGGSRki9
zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia 2023 r. 23:00 UTC.
Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń w języku angielskim, niemniej będą rozpatrywane również zgłoszenia w języku portugalskim, francuskim, niemieckim, polskim i szwedzkim.

Kontakt w sprawie pytań dotyczących któregokolwiek z punktów formularza:  Nouria Tirou: n.tirou@mc93.com
(w jęz. francuskim albo angielskim)

Common stories tworzą Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC93, Bobigny (Francja), Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Bruksela (Belgia), Alkantara, Culturgest, Lizbona (Portugalia), africologneFESTIVAL, Kolonia (Niemcy), Riksteatern, Sztokholm (Szwecja), we współpracy z TR Warszawa, Warszawa (Polska), Orient Productions – DCAF Festival, Kair (Egipt), CulturArte, Maputo (Mozambik), Les Récréâtrales, Wagadugu (Burkina Faso).

Projekt współfinansowany jest z programu Kreatywna Europa.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close