Do 31 maja 2024 roku trwa drugi nabór do programu indywidualnej mobilności artystów Culture Moves Europe: Individual Mobility Action 2. Skierowany jest on do artystów oraz animatorów kultury działających w następujących dziedzinach: muzyka, literatura, architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie oraz moda, sztuki wizualne oraz sztuki performatywne.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Akcja Indywidualna Mobilność ma na celu wsparcie artystów oraz animatorów kultury w ramach projektów realizowanych wspólnie z wybranym partnerem pochodzącym z innego kraju będącego członkiem programu Kreatywna Europa (Creative Europe). Zaproszenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz grup liczących do 5 osób, które chciałyby realizować projekty trwające od 7 do 60 dni (w przypadku osób indywidualnych) lub od 7 do 21 dni (w przypadku grup). Grant można będzie wykorzystać na pokrycie kosztów podróży oraz wydatków bieżących. W indywidualnych przypadkach może on zostać powiększony o dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów specjalnych.

Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?

Artyści oraz animatorzy kultury mogą składać swoje oferty dotyczące realizacji projektu tworzonego wspólnie z wybranym partnerem pochodzącym z kraju będącego członkiem programu Creative Europe, innego jednak niż kraj, z którego sami pochodzą.

Projekt powinien wiązać się z realizacją dwóch z wymienionych poniżej celów:

 • odkrywanie: badania kreatywne i artystyczne, inspirowanie oraz praca związana z konkretnym tematem lub nową koncepcją
 • tworzenie: zaangażowanie w twórczy proces mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego/kulturalnego
 • nauka: podnoszenie kompetencji i umiejętności uczestników poprzez nieformalną naukę lub współpracę ze specjalistą
 • łączenie: wypracowanie zawodowej sieci kontaktów w celu wzmacniania rozwoju zawodowego uczestników, angażowanie nowych odbiorców

Partnerem może być na przykład inny artysta, organizacja lub organizator wydarzeń kulturalnych w wybranym kraju. Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód współpracy dołączając go do składanego przez siebie wniosku.

Wnioski należy składać indywidualnie oraz grupowo (maks. 5 osób).

Czas trwania projektu:

 • osoby indywidualne: od 7 do 60 dni
 • grupy: od 7 do 21 dni

Czas realizacji projektu pokrywa się z czasem spędzonym nad realizacją projektu w wybranym kraju. Czas podróży nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu grantu.

Uwaga: Możliwa jest podróż wyłącznie do jednego wybranego kraju. Mobilność powinna mieć charakter nieprzerwany. W przypadku projektów grupowych wszyscy członkowie zespołu powinni pozostawać w wybranym miejscu przez cały okres realizacji projektu.

Ważne: Grant na wsparcie mobilności przyznawany w ramach programu Culture Moves Europe nie może być wykorzystany do prezentacji dzieła stworzonego już wcześniej. Projekty, które wyłącznie proponują, na przykład, wystawę lub wykonanie dzieła stworzonego już wcześniej nie będą brane pod uwagę. Program Culture Moves Europe, oraz przyznawane w jego ramach granty, mają na celu wspieranie kreatywności, wymianę doświadczeń, tworzenie sieci kontaktów oraz owocną naukę w oparciu o międzynarodową wymianę.

Z czego składa się grant?

Na grant składają się: środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, środki przeznaczone na wydatki bieżące oraz przyznawane w indywidualnych przypadkach dodatkowe środki. Wysokość grantu obliczana jest każdorazowo w odniesieniu do indywidualnego przypadku w oparciu o rodzaj projektu oraz sytuację osobistą.

Środki przeznaczone na bieżące wydatki

75 euro na dzień na osobę. Cel: zakwaterowanie, żywność, wypożyczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu, transport lokalny itp.

Środki przeznaczone na podróż

Poniżej 5000 km: 350 euro na podróż w obie strony na osobę.

Powyżej 5000 km: 700 euro na podróż w obie strony na osobę.

Odległość między miejscem zamieszkania wnioskodawcy oraz miejscem zamieszkania gospodarza obliczana jest automatycznie w czasie składania wniosku w formie elektronicznej (online). Oblicz odległość przy użyciu kalkulatora odległości.

Podróż samolotem na krótkim dystansie do 600 km możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach:

 • w przypadku podróży osób niepełnosprawnych
 • w przypadku podróży na wyspę przy braku możliwości podróży promem
 • w przypadkach losowych lub z powodu wyjątkowych okoliczności osobistych

Dodatkowe środki

Środki „zielone”

350 euro na osobę w przypadku podróży innym środkiem transportu niż samolot (w obie strony). Dotyczy wyłącznie podróży na dystansie co najmniej 600 km.

Kraje lub terytoria zamorskie oraz regiony leżące poza Europą

150 euro na osobę w przypadku podróży (w obie strony) do krajów lub terytoriów zamorskich oraz regionów leżących poza Europą.

Środki przeznaczone na opłaty wizowe

80 euro na osobę na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem wizy.

Środki przeznaczone na wydatki rodzinne

100 euro na osobę dla osób podróżujących z dziećmi w wieku poniżej 10 lat. Kwota jest stała, bez względu na liczbę dzieci.

Wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych 

Do 100% środków na podróż i bieżące wydatki na osobę. Dla osób, których niepełnosprawność ma wpływ na realizację projektu mobilności. Budżet musi być uzgodniony z zespołem programu Culture Moves Europe w celu oszacowania indywidualnych potrzeb.

Środki dodatkowe mogą się kumulować: jedna osoba może otrzymać różne rodzaje środków dodatkowych jednocześnie. Wnioskodawca zostanie poproszony o przedstawienie dowodów potwierdzających zasadność przyznania mu dodatkowych środków.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • Jakie są cele wnioskodawcy i jakie znaczenie ma dla niego mobilność?
 • Czy projekt został odpowiednio zaplanowany (z międzynarodowym partnerem, czas trwania itp.)?
 • Jakie będą długoterminowe korzyści płynące z realizacji projektu?
 • Czy wzięto pod uwagę kwestie ochrony środowiska naturalnego (np. wybrany środek transportu, użyte materiały itp.)?

Terminy oraz proces składania wniosków

Akcja Indywidualna Mobilność w ramach programu Culture Moves Europe będzie otwarta dla wnioskodawców trzykrotnie między październikiem 2022 roku oraz styczniem 2025 roku.

Pierwszy nabór: od 10.10.2022 do 31.05.2023

Drugi nabór: od 02.10.2023 do 31.05.2024

Trzeci nabór: jesień-zima 2024 r.

Nabór do programu indywidualnej mobilności jest naborem typu „rolling call”, co oznacza, że każdego miesiąca w danym okresie oceniane są nowe wnioski i przyznawane nowe granty.

Z doświadczenia wiemy, że wnioskodawcy mają tendencję do składania swoich wniosków na ostatnią chwilę, co wiąże się ze zwiększoną konkurencyjnością. Z tego powodu zaleca się nadsyłanie wniosków z wyprzedzeniem.

Mimo że program mobilności można realizować w każdym momencie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy o grant, zaleca się składanie wniosków co najmniej na cztery miesiące przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

Język używany we wniosku

Na każdym etapie procesu aplikacyjnego obowiązywać będzie język angielski. Dotyczy to kwestii związanych zarówno ze złożeniem wniosku, podpisaniem umowy oraz wypełnieniem sprawozdania. Umiejętności językowe nie mają wpływu na ocenę wniosku, dlatego wnioskodawca może swobodnie korzystać z dostępnych w sieci translatorów.

Ponowne złożenie wniosku

Uwaga: W ramach Akcji Indywidualna Mobilność będącej częścią programu Culture Moves Europe wnioskodawca może otrzymać wyłącznie jeden grant. Wnioskodawca może ubiegać się o grant ponownie, jeśli jego wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony w poprzednim naborze typu „rolling call”, ale wyłącznie raz w ramach jednego naboru, niezależnie od tego, czy składa wniosek indywidualnie czy jako grupa. Więcej informacji uzyskać można w zakładce Frequently Asked Questions.

Sprawozdanie

Uczestnicy projektu zobowiązani są do przesłania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Sprawozdanie posiada formę kwestionariusza, który – podobnie jak formularz aplikacyjny – jest bardzo prosty w użyciu.

W sprawozdaniu uczestnicy projektu będą zobowiązani opisać swoje doświadczenie oraz to, w jaki sposób udało im się zrealizować projekt mobilności.

Od uczestników wymaga się również przedstawienia dowodu na to, że realizacja projektu mobilności miała miejsce.

Dowodem takim może być: bilet podróżny, podanie o wizę, rezerwacje hotelowe itp., a także dowód powrotu do stałego miejsca zamieszkania.

Składanie wniosków

Proces aplikacyjny jest prosty i przejrzysty. Przed złożeniem wniosku zaleca się jednak uważne przeczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

Ponieważ instytucją realizującą program Culture Moves Europe jest Instytut Goethego, wnioski należy składać na stronie Goethe-Application Portal.

Proces aplikacyjny powinien przebiegać w następującej kolejności:

 • Załóż konto
 • Zarejestruj się jako “osoba indywidualna” (dotyczy również grup)
 • Wybierz “dofinansowanie w ramach programu Culture Moves Europe” (“Culture Moves Europe funding”)
 • Wybierz “Call for Individual Mobility” (nabór w ramach programu indywidualnej mobilności)
 • Wypełnij formularz. Formularz można zapisywać i edytować przed ostatecznym wysłaniem

Źródło: Second call for individual mobility of artists and cultural professionals | Culture and Creativity (europa.eu)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close