Opera Wrocławska ogłasza konkurs na stanowisko kierownika baletu.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju zespołu baletu wraz z harmonogramem działań na poszczególne sezony artystyczne,
 • przygotowywanie obsad oraz harmonogramów przedstawień,
 • proponowanie i wybór tytułów baletu do repertuaru na nowy sezon,
 • zarządzanie zespołem i jego rozwój,
 • rekomendowanie do współpracy choreografów, solistów oraz pedagogów różnych form tańca,
 • przygotowywanie zespołu baletu do wykonania przedstawienia,
 • kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi baletu,
 • udział w próbach do nowych spektakli w charakterze asystenta choreografa, przekazywanie tych choreografii zespołowi oraz wprowadzanie nowych członków zespołu lub tancerzy gościnnych w role,
 • ścisłą współpracę z Dyrektorem Artystycznym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • ukończenia szkoły baletowej,
 • wykształcenia wyższego-preferowane o kierunku pedagogika,
 • doświadczenia w kierowaniu zespołem baletowym,
 • wysoko rozwiniętej kultury osobistej,
 • posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego,
 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:

 • własne opracowanie strategii rozwoju Zespołu Baletu Opery Wrocławskiej wraz z harmonogramem działań w sezonie artystycznym 2021/2022 oraz 2022/2023,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego doświadczenie w kierowaniu zespołem baletowym.

Opera Wrocławska informuje, że konkurs zostanie przeprowadzony etapowo.
Po ocenie przesłanych przez kandydatów dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone do kolejnych etapów.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert do 31 marca 2022 r. do godziny 16:00.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, z napisem REKRUTACJA – KIEROWNIK BALETU.
Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 89 65 w godzinach 8:00-15:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
– przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
• Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią
z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
• W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close