Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok akademicki 2022/2023:

na studia stacjonarne pierwszego stopnia:
na kierunek Taniec, specjalność: aktor teatru tańca

na studia stacjonarne drugiego stopnia:
na kierunek Taniec, specjalność: teatr tańca

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Kandydaci na studia pierwszego stopnia przystępują do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. Rejestrację do 15 września 2022 roku w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) tzn. wypełnienie stosownego Wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych wymaganych przez system oraz wygenerowanie wniosku w formacie .pdf
  2. Złożenie do 15 września 2022 roku osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), wygenerowanego i podpisanego Wniosku o przyjęcie na studia, o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (świadectwo maturalne)

b) w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
c) dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów

Adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, pokój A lub D.

Kandydaci na studia drugiego stopnia przystępują do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. Rejestrację do 15 września 2022 roku w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) tzn. wypełnienie stosownego Wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych wymaganych przez system oraz wygenerowanie wniosku w formacie .pdf
  2. Złożenie do 15 września 2022 roku osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), wygenerowanego i podpisanego Wniosku o przyjęcie na studia, o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia wraz z suplementem lub jednolitych studiów magisterskich, absolwenci studiów pierwszego stopnia z 2022 roku do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów w terminie do 19 września 2022 roku (liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego)

b) w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w terminach wskazanych w lit a) -b)

c) dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów odpowiednio wraz z dokumentami wskazanymi w lit a)-c).

Adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, pokój A lub D.Egzaminy wstępne odbędą się w siedzibie Akademii w dniach 20-21 września 2022 roku. O terminie egzaminu wstępnego, Kandydat zostanie poinformowany e-mailowo.

Szczegółowe wymagania egzaminu wstępnego, opisane są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Listy osób przyjętych na studia zostaną ogłoszone do 23 września 2022.

Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close