Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko kierownika zespołu baletu.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

1. Zakres obowiązków:
– kierowanie zespołem Baletu;
– organizowanie pracy pracowników zespołu Baletu, wyznaczanie celów, sprawowanie stałego nadzoru nad pracą podległych pracowników w zakresie wykonywanych zadań oraz prawidłowością i terminowością wykonywanej pracy, w tym obecność w zajęciach zespołu, próbach i spektaklach;
– rozliczanie pracowników z wykonywanych zadań;
– kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi;
– przygotowywanie zespołu do przedstawień;
– sprawowanie nadzoru nad przedstawieniami oraz nad zajęciami;
– nadzorowanie wykonywania zadań kierowanej komórki organizacyjnej;
– prowadzenie dokumentacji;
– realizacja planu repertuarowego, praca nad przygotowaniem kondycyjnym i technicznym tancerzy.

2. Wymagania od kandydata:
– wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane artystyczne);
– ukończenie szkoły baletowej;
– doświadczenie zawodowe: minimum 10-letni staż pracy w zespołach baletowych, w tym pięć lat na stanowiskach związanych z organizacją pracy zespołów;
– posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

3. Wymagane dokumenty w naborze:
– CV;
– Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 22¹ §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze:
Wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w PDF, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 31 lipca 2023 roku, do godz. 12.00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2. etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close