Katedra Tańca Współczesnego jest jedną z niewielu jednostek uniwersyteckich w Ameryce Północnej, oferujących wszechstronny program studiów w zakresie praktyk i umiejętności technicznych na polu choreografii i performansu. Katedra zatrudnia troje pracowników pełnoetatowych oraz kilkanaścioro instruktorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którzy kształcą ok. trzydzieścioro studentów i studentek tańca rocznie.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Kierownik Katedry Tańca Współczesnego

Stanowisko: kierownik Karedry Tańca Współczesnego
Kod ogłoszenia: 21_T_DANC_M
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2021

Nabór prowadzony jest do chwili obsadzenia stanowiska na okres od trzech do pięciu lat, z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia. Bezpośrednim przełożonym kierownika jest dziekan Wydziału Sztuk Pięknych. Osoba wyłoniona w toku konkursu zostanie zatrudniona w randze profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, dołączając do stowarzyszenia wykładowców i wykładowczyń Concordia University (Concordia University Faculty Association),

Wymagania

Kandydat/k na stanowisko powinien/na spełniać następujące wymagania:

— ukończone studia magisterskie lub doktoranckie w zakresie tańca lub dyscyplin pokrewnych; w przypadku artystów i artystek – rozległy dorobek zawodowy, w szczególności w zakresie choreografii i procesów twórczych;
— znaczący dorobek naukowy;
— wcześniejsze doświadczenie administracyjne (w szczególności w kontekście uniwersyteckim);
— minimum pięć lat doświadczenia pedagogicznego w zakresie tańca na poziomie uniwersyteckim lub zawodowym

Dodatkowym atutem będzie wcześniejsza działalność taneczna w Kanadzie lub na scenie międzynarodowej.

Przewidywana data podjęcia pracy: wiosna 2022 (początek kadencji na stanowisku Kierownika Katedry Tańca Współczesnego: 1 lipca 2022). Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu wyłącznie osoby umieszczone na skróconej liście kandydatów i kandydatek.

Zgłoszenia i zapytania dotyczące konkursu należy kierować do dr. Kristiny Huneault, v-ce dziekan ds. kadrowych i inkluzji: dance.chair@concordia.ca do 30 listopada 2021.

Więcej informacji o konkursie na stanowiska kierownika oraz profesora nadzwyczajnego Katedry Tańca Współczesnego na Wydziale Sztuk Pięknych Concordia University

Profesor nadzwyczajny / Katedra Tańca Współczesnego

Stanowisko: profesor nadzwyczajny / taniec współczesny
Kod ogłoszenia: 21_T_DANC_O
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2021

Katedra Tańca Współczesnego poszukuje osoby dysponującej unikalną kombinacją doświadczenia artystycznego, naukowego i pedagogicznego na poziomie studiów licencjackich. Wybrany/a kandydat/ka będzie odpowiedzialny/a za finalizację i wdrożenie nowego programu studiów magisterskich oraz nauczanie magistrantów/ek.

Szczególnie mile widziani/e są kandydaci/tki z kwalifikacjami pedagogicznymi i doświadczeniem pedagogicznym we następujących obszarach: tworzenie choreografii, proces twórczy i pedagogika ruchu w tańcu współczesnym. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w co najmniej dwóch spośród następujących obszarów podstawy nauczania wykładanej w ramach programu studiów magisterskich: kreatywne i techniczne aspekty produkcji tanecznych, historia tańca, anatomia ciała w kontekście tańca i / lub podstawowe szkolenia muzyczne dla tancerzy/tancerek. Pod uwagę będą brane również osoby o zainteresowaniach interdyscyplinarnych,  legitymujące się twórczym i/lub technicznym doświadczeniem w sztuce tańca.

Ze względu na charakter programu, katedra oczekuje elastyczności podczas okresów pracy nad realizacjami projektów performatywnych oraz zaangażowania w działalność badawczą/twórczą, umożliwiającą pozyskiwanie funduszy zewnętrznej i/lub współpracę ze środowiskiem praktyków i praktyczek tańca. W skład obowiązków osoby wyłonionej w konkursie wchodzi również aktywny udział w działalności społecznej na poziomie katedry, wydziału i uniwersytetu.

Przewidywana data podjęcia pracy: 1 sierpnia 2022. Komisja dopuszcza zatrudnienie kandydata/kandydatki na wyższym stanowisku, w zależności od możliwości budżetowych.

Wymagania

Kandydat/k na stanowisko powinien/na spełniać następujące wymagania:

— ukończone studia magisterskie lub doktoranckie w zakresie tańca lub dyscyplin pokrewnych; w przypadku artystów i artystek – rozległy dorobek zawodowy, w szczególności w zakresie choreografii i procesów twórczych;
— znaczący dorobek naukowy;
— wcześniejsze doświadczenie administracyjne (w szczególności w kontekście uniwersyteckim);
— minimum trzyletnie doświadczenie pedagogicznego w zakresie tańca na poziomie uniwersyteckim lub zawodowym

Dodatkowym atutem będzie wcześniejsza działalność taneczna w Kanadzie lub na scenie międzynarodowej.

Zgłoszenia należy kierować na adres komisji konkursowej Wydziału Tańca Współczesnego: dance@concordia.ca do 30 listopada 2021.

Więcej informacji o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Katedry Tańca Współczesnego na Wydziale Sztuk Pięknych Concordia University.

Dodatkowe informacje:

Ponieważ wydział jest postrzegany jako kluczowy interesariusz dla ekologii i ewolucji tańca w Montrealu, dodatkowym atutem w procesie konkursowym będzie dobra znajomość unikalnego charakteru miasta jako frankofońskiej metropolii z dobrze rozwiniętą i zróżnicowaną społecznością taneczną. W związku z powyższym, mile widziana będzie również biegła znajomość języka francuskiego (zajęcia prowadzone są w języku angielskim).

Concordia University jest instytucją zaangażowaną w budowanie zróżnicowanej, sprawiedliwej i inkluzywnej społeczności akademickiej oraz uznaje znaczenie integracji w procesach edukacyjnych i badawczych. Jako uczelnia posiadająca status Next-Generation University, Concordia University zapewnienia swoim student(k)om dynamiczne, innowacyjne i inkluzywne środowisko edukacyjne; kandydaci i kandydatki na ww. stanowiska powinni zaznaczyć w liście motywacyjnym, w jaki sposób ich pochodzenie, doświadczenia życiowe i zawodowe oraz wiedza specjalistyczna predysponują ich do prowadzenia zajęć w sposób wpisujący się w zasady zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa kanadyjskiego.

Przykłady ww. doświadczeń obejmują m.in.:

– nauczanie o niedoreprezentowanych populacjach
– mentoring osób ze środowisk niedoreprezentowanych
– praca w komisjach społecznych
– organizacja i udział w programach edukacyjnych – udział w szkoleniach i warsztatach.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety na temat równości. Udział w ankiecie jest dobrowolny. Informacje identyfikujące kandydatów nie będą udostępniane komisji konkursowej. Osoby chcące ujawnić komisji rekrutacyjnej swój status jako reprezentanta/tki grupy niedoreprezentowanej mogą uczynić to w liście motywacyjnym lub w bezpośredniej korespondencji z osobą kontaktową wskazaną w niniejszym ogłoszeniu.

Działania adaptacyjne

Osoby wymagające podjęcia przez Komisję Konkursową dodatkowych działań adaptacyjnych w toku konkursu proszone są o kontakt z p. Nadią Hardy, prorektor ds. rozwoju pracowniczego i inkluzji (e-mail: vpfdi@concordia.ca tel.: +1 514-848-2424, wewn. 4323).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close