Berliński Uniwersytet Sztuk Pięknych (Universität der Kunste, UdK) należy do największych, najbardziej wszechstronnych i cieszących się najdłuższymi tradycjami uniwersytetów artystycznych na świecie. Ok. 30% spośród ok. 4000 studentów i studentek pobierających nauki w UdK pochodzi spoza Niemiec. Programy studiów oferowane w kolegiach Sztuk Pięknych, Designu, Muzyki i Sztuk Performatywnych oraz Berlińskim Kolegium Zawodowym, Berlińskim Instytucie Jazzowym oraz Międzyuniwersyteckim Centrum Tańca obejmują szerokie spektrum dziedzin artystycznych i powiązanych z nimi badań naukowych w ramach ponad 70 specjalizacji.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Jako uczelnia uprawniona do nadawania stopni doktorskich i habilitacji, UdK Berlin należy również do nielicznych uczelni w Niemczech, cieszących się pełnym statusem uniwersyteckim. Ponadto na uniwersytecie oferowane są programy studiów zawodowych dla osób działających na polu sztuk pięknych, muzyki i teatru. Na uczelni wykłada ok. 200 osób – czynnych artystów i artystek oraz badaczy i badaczek, a także ok. 250 pracowników i pracowniczek naukowych i artystycznych i 300 osób zatrudnionych w działach administracyjnych, bibliotece, usługach i dziale technicznym. Jako instytucja organizująca ok. 700 wydarzeń artystycznych rocznie, UdK Berlin stanowi ważne miejsce na mapie kulturalnej Berlina.

Obecnie Uniwersytet poszukuje osoby na stanowisko dydaktyczne przy Międzyuniwersyteckim Centrum Tańca (HZT):

Artistic Employee (m/f/x)

-kategoria płacowa 13 TV-L w wysokości ustalonej dla uczelni berlińskich, z pensum w wymiarze połowy tygodniowych obciążeń dydaktycznych (możliwość przedłużenia umowy na okre maksymalnie 6 lat)

Kategoria obowiązków dydaktycznych: 4.5 LVS

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2022

Numer referencyjny 4/1288/21

Międzyuniwersyteckie Centrum Tańca HZT (www.hzt-berlin.de) jest międzynarodową instytucją edukacyjną szkolącą artystów w zakresie tańca współczesnego, choreografii i performansu, prowadzoną wspólnie przez Berliński Uniwersytet Sztuk Pięknych oraz Wyższą Szkołę Sztuki Aktorskiej im. Ernsta Buscha (http://www.hfs-berlin.de/), we współpracy z TanzRaumBerlin, siecią zrzeszającą zawodowych artystów scenicznych. HZT oferuje dwa programy studiów magisterskich:  Solo/Dance/Authorship oraz studia z zakresu choreografii, a także studia licencjackie z zakresu tańca, kontekstu i choreografii.

MA SODA (Solo/Dance/Authorship) to oparty na zajęciach praktycznych dwuletni, dzienny program studiów magisterskich, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki zgłębiają praktyki cielesne, skupiając się na ich indywidualnych trajektoriach. Jednym z podstawowych założeń studiów magisterskich MA SODA jest przekonanie o kluczowej wartości ciała w podejściu do praktyk badawczych, szczególnie w kontekście wielopłaszczyznowości współczesnego życia. Traktując ciało w równym stopniu jako świadka, dokument i aktanta, kurs zachęca do refleksji nad strategiami estetycznymi, stanowiącymi adekwatną odpowiedź na współczesną rzeczywistość. Tematy podejmowane w ramach programu MA SODA usytuowane są na przecięciu estetyki, polityki, etyki oraz krytycznej świadomości systemów produkcji wiedzy w relacji do ciała.

Zakres obowiązków:

 • współpraca z innymi wykładowc(zyni)ami w zakresie rozwoju projektów artystycznych/teoretycznych oraz dydaktycznych w ramach programu studiów HZT
 • nadzór nad projektami badawczymi studentów i studentek
 • praca w zakresie zadań organizacyjnych MA SODA i innych programów studiów, realizowanych przez HZT
 • współpraca w zakresie administracji akademickiej

Wymagania:

 • ukończone studia (magisterskie, dyplomowe, doktoranckie lub inne studia na wyższej uczelni) na kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;
 • dobra znajomość teoretycznych i performatywnych dyskursów o ciele;
 • doświadczenie dydaktyczne i gotowość wnoszenia wkładu w krytyczny rozwój środowiska edukacyjnego;
 • mile widzialne doświadczenie w projektach transdyscyplinarnych na poziomie międzynarodowym;
 • płynna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (zajęcia w ramach programu MA SODA prowadzone są w j. angielskim); mile widziana otwartość na naukę j. niemieckiego.

W ramach oferowanego stanowiska kandydat/ka otrzymuje również szansę rozwoju zawodowego. W skład obowiązków pracowniczych wchodzi rozwój własnych projektów badawczych w godzinach pracy. Mile widziane propozycje badawcze usytuowane na przecięciu sztuki i nauk społecznych, politycznych oraz etyki, osadzone w perspektywie body-based.

Organizatorzy oferują:

 •  interesującą, zróżnicowaną pracę w środowisku uniwersyteckim i artystycznym z dostępem do szerokiej gamy wydarzeń artystycznych we wszystkich dziedzinach sztuki;
 • możliwość dalszej edukacji i udziału w szkoleniach;
 • dodatkowy plan emerytalny;
 •  elastyczne godziny pracy;
 • pracownicze pakiety medyczne;
 •  łatwy dostęp do miejsca pracy za pomocą środków transportu publicznego (oferujemy zniżki na bilety VBB);
 • możliwość wzięcia udziału w programach wymiany i mobilności pracowniczej.

Berliński Uniwersytet Sztuk Pięknych oraz Wyższą Szkołę Sztuki Aktorskiej im. Ernsta Buscha przestrzegają zasad niedyskryminującej polityki rekrutacyjnej, opartej na równości szans i różnorodności. Obie uczelnie starają się zwiększyć odsetek kobiet wśród osób zatrudnionych poprzez zatrudnianie i promowanie kobiet, w szczególności na stanowiskach kierowniczych oraz w obszarach, w których kobiety są niedoreprezentowane, a także poprzez stosowanie się do zasad gender mainstreaming. W celu poszerzenia perspektyw i praktyk o międzynarodowy kontekst edukacyjny w zakresie sztuk performatywnych (w szczególności w nurcie body-based), pierwszeństwo otrzymają zgłoszenia od osób ze środowisk migranckich, niepełnosprawnych oraz przedstawicieli i przedstawicielek grup niedoreprezentowanych w strukturach HZT, pod warunkiem, że spełnią wymagania rekrutacyjne. Podania osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością zostaną rozpatrzone w sposób preferencyjny, przy założeniu że spełnią one wymogi rekrutacyjne (w podaniu należy zaznaczyć swój status jako osoby niepełnosprawnej).

Wnioski w formie pisemnej, w języku angielskim, przesyłać należy na adres:

Berlin University of the Arts – ZSD 1 – Postfach 12 05 44, 10595 Berlin, wraz z podanym powyżej numerem referencyjnym, do dnia 26 września 2021 r.

Kandydaci i kandydatki powinni przesłać następujące dokumenty:

 • list motywacyjny, opisujący kwalifikacje, obszary zainteresowań w badaniach artystycznych oraz opis planowanych działań dydaktycznych w kontekście merytorycznym i czasowym, właściwym do stanowiska (max. 5000 słów),
 • wszelkie dodatkowe dokumenty istotnie powiązane z przesyłanym wnioskiem.

Wnioski należy przesyłać również w formie cyfrowej (jako scalony dokument PDF o objętości nieprzekraczającej 3 MB), na adres: hztvl@intra.udk-berlin.de. Przesyłając zgłoszenie kandydat/ka jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez UdK i przechowywanie  ich w elektronicznych bazach danych.

Rozmowy kwalifikacyjne w formie online odbędą się w dniach 18-19 października 2021.

Ze względów finansowych, wnioski wraz z dokumentacją będą zwracane wyłącznie osobom, które do wniosku dołączą opłaconą kopertę zwrotną.

Termin składania wniosków: 26 września 2021
Termin rozmów kwalifikacyjnych: 18-19 października 2021
Planowana data podjęcia pracy: 1 kwietnia 2022

Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close