Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu Przestrzenie Sztuki – Taniec, który po raz pierwszy będzie realizowany w trybie dwuletnim, w latach 2024–2025. Nabór potrwa do 10 maja 2024 roku.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Decyzja o kontynuacji i wydłużeniu realizacji programu Przestrzenie Sztuki – Taniec wynika z doświadczeń instytucji nim zarządzających oraz potrzeb zgłaszanych przez środowisko tańca, a także chęci zwiększenia efektywności działań w ramach programu. 

Istotne szczegóły i zmiany w edycji 20242025

  • zmiana trybu z rocznego na dwuletni,  
  • kwota środków przekazanych jednemu operatorowi na realizację programu w trybie dwuletnim wynosi 950 tys. złotych (475 tys. złotych na każdy rok),  
  • zwiększenie elastyczności w doborze realizowanych działań oraz w organizowaniu otwartych naborów przez operatorów – co najmniej 10 otwartych naborów w każdym roku na działania określone w minimach programowych, 
  • możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, gdy m.in. w budżecie programu po wyłonieniu operatorów zostaną wolne środki,  
  • zwiększenie poziomu kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia do wysokości min. 70% całego budżetu przyznanego operatorowi, 
  • zwiększenie minimalnych stawek dla artystów. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji programu określa się od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2024 roku (Zadanie 1) oraz od 1 stycznia do 30 listopada 2025 roku (Zadanie 2). 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, w formie elektronicznej w terminie do 10 maja 2024 roku, na adres e-mail: przestrzeniesztuki@nimit.pl. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 24 maja 2024 roku.  

Do konkursu mogą zgłaszać się samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe, które są gotowe zapewnić artystom tańca nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych.

Celem programu jest upowszechnianie ich dorobku i zwiększenie ich znaczenia w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Realizacja działań nie może stanowić elementu stałej działalności operatora, a jej celem jest wprowadzenie do struktur operatora nowej jakości w postaci otwartości na działalność artystów niezależnych oraz realizację celów i założeń programu.    

Komisja konkursowa wyłoni operatorów, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości 475 tys. złotych na każdy rok realizacji programu. Operator zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) na poziomie minimum 20% otrzymanych środków. 

Regulamin programu, wzór wniosku i inne niezbędne dokumenty można pobrać ze strony: https://nimit.pl/aktualnosci/przestrzenie-sztuki-taniec-startuje-nabor-na-operatorow-w-edycji-2024-2025/.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 

Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca 

Mariusz Żwierko – Starszy specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynator programu Przestrzenie Sztuki – Taniec
tel.: +48 887 507 003, mail: przestrzeniesztuki@nimit.pl 


O Programie Przestrzenie Sztuki 

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Skierowany jest do artystów niezależnych działających w obszarze szeroko pojętego tańca. Jego adresatami są przede wszystkim artyści nieposiadający stałego miejsca do pracy twórczej i prezentacji swoich dokonań. Program zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach jest prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. W latach 20202023 w ramach tanecznych Przestrzeni Sztuki zrealizowano prawie 4 tys. różnorodnych wydarzeń i działań, w których łącznie wzięło udział niemal 300 tys. uczestników. 

Program jest realizowany od 2020 roku. W tym czasie wzięło w nim udział kilkaset instytucji kultury, występujących w roli operatorów programu lub partnerów. Poniżej wyszczególnieni są operatorzy tanecznych Przestrzeni Sztuki z podziałem na poszczególne lata: 

2020–2022: Centrum Kultury w Lublinie, Fundacja Materia w Łodzi, Kielecki Teatr Tańca, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. 

2023: Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Kultury w Lublinie, Kielecki Teatr Tańca, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.   

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close