Instytut Choreologii Wydziału Muzyki i Tańca Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze organizuje pierwszą międzynarodową konferencję naukową poświęconą prof. Boženie Brodskiej, historyczce tańca i twórczyni czeskiej teorii tańca i choreologii, z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Konferencja jest zatytułowana Dance Research and its Institutional Background in Social and Culture context (Badania nad tańcem i ich instytucjonalne zaplecze w kontekście społecznym i kulturowym).

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym – stacjonarnie oraz za pośrednictwem platformy MS Teams – 7 października 2022 roku w Galerii Wydziału Muzyki i Tańca Akademii Sztuk Scenicznych HAMU w Pradze (Galerie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1).

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_M2jN4XPAxnLjHYzQnHrVdYhWHX-Q7QgK9CkJFNXAs89eCg/viewform

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 30 czerwca 2022

Konferencja koncentruje się na problematyce ekonomicznych aspektów istnienia i praktyki tańca oraz badań nad sztuką tańca w perspektywie historycznej i współczesnej, a także na zagadnieniach instytucjonalnego zaplecza nauki o tańcu oraz kluczowej roli konkretnych badaczy i badaczek. Konferencja będzie poświęcona pamięci prof. Boženy Brodskiej, historyczki tańca i założycielki czeskiej nauki o tańcu, z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Konferencja jest częścią projektu badawczego pt. Economic Aspects of Dance (Ekonomiczne aspekty tańca), realizowanego pod kierownictwem dr Lucie Hayashi.

W kontekście zmian zachodzących w ostatnich latach na scenie artystycznej, a także postępującej cyfryzacji oraz działań na rzecz dokumentacji, zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, coraz mocniej uwidacznia się potrzeba prowadzenia badań nad tańcem w oparciu o zaplecze instytucjonalne gwarantujące profesjonalne warunki i jakość ich prowadzenia, a tym samym zakotwiczenie działalności badawczej w sferze zawodowej. Zrozumienie procesów ekonomicznych powiązanych z tańcem i badaniami nad sztuką tańca wydaje się jednym z decydujących czynników wpływających na włączenie tych dwóch sfer w organizacyjne i ekonomiczne struktury polityki kulturalnej współczesnych państw. Przyjrzenie się tej kwestii w kontekście międzynarodowym może ujawnić (oprócz lokalnej specyfiki) ogólne cechy kształtowania się relacji między tańcem, naukową refleksją o sztuce tańca a strukturami polityki gospodarczej i kulturalnej, a tym samym dostarczyć wskazówek dla strategii kształtowania praktycznych relacji pomiędzy nimi.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Ekonomiczne aspekty istnienia i praktykowania sztuki tańca, społeczna i teoretyczna refleksja oraz badania naukowe nad tańcem,
  • Popularyzacja nauki o tańcu, pozycja i funkcja historii i teorii tańca w społeczeństwie,
  • Trendy w nauce i badaniach nad tańcem (tematy badane i zaniedbywane, metodologie preferowane i pomijane),
  • Osobowości i ich rola w kształtowaniu się nauki o tańcu

Mile widziane będą również referaty dotyczące innych aspektów tematu konferencji.

Poszczególne prezentacje powinny mieścić się w limicie czasowym 15 minut + 5 minut na dyskusję. Prelegentom i prelegentkom zagranicznym, którzy wezmą udział w konferencji osobiście, przysługuje dieta podróżna. Do dyspozycji uczestników i uczestniczek będzie ekran projekcyjny do wyświetlania prezentacji, w tym nagrań audio-wideo, oraz flipchart. W przypadku szczególnych wymagań technicznych należy skontaktować się z organizatorem konferencji.

Formularz zgłoszeniowy z danymi kontaktowymi i abstraktem nie przekraczającym 400 słów należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku. Wszelkie pytania należy kierować na adres lucie.hayashi@hamu.cz

Kontakt:

dr Lucie Hayashi, Kierownik Katedry Tańca, HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz
prof. Dorota Gremlicová, Kierownik Instytutu Choreologii, HAMU, dorota.gremlicova@hamu.cz

Organizator: Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze, Wydział Muzyki i Tańca, Instytut Choreologii, Malostranské nám. 12, Praga 1, 118 00, Czechy

Link do strony internetowej i rejestracja:

https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/ustav-pro-tanecni-vedu/akce

Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Dance Research and its Institutional Background in Social and Culture Context jest Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze. Konferencja stanowi część projektu Ekonomiczne aspekty tańca, wspieranego z funduszu Instytucjonalnego Wsparcia Długoterminowego Rozwoju Koncepcyjnego Organizacji Badawczych na rok 2021, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Republiki Czeskiej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close