Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Stowarzyszenie Park On w Gdańsku wraz z Dance for PD® w Nowym Jorku (program zespołu Mark Morris Dance Group) zapraszają na pierwszy w Polsce wprowadzający kurs dla tancerzy programu Dance for PD® – metody prowadzenia zajęć z tańca dla osób chorych na Parkinsona. Dzięki dofinansowaniu z NIW Nowe FIO kurs jest bezpłatny dla uczestników. 

 

Kurs skierowany jest do profesjonalnych tancerzy, nauczycieli tańca, osób pracujących w służbie zdrowia np. w rehabilitacji i odbędzie się w czasie rzeczywistym online z symultanicznym tłumaczem w interaktywnej formie. Przygotowuje do prowadzenia zajęć uwzględniających bardzo specyficzne potrzeby osób z chorobą Parkinsona.

 

Kurs składa się z dwóch części:

 

1. Praca własna

Ośmiomodułowy kurs wstępny w języku angielskim, służący zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat istoty choroby Parkinsona, jej stadiów, zachowania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością itp. Pomyślne ukończenie kursu wstępnego pozwala na uczestnictwo w trzydniowym kursie zasadniczym.

 

2. Trzydniowy kurs zasadniczy

Kurs online przy użyciu platformy ZOOM, zapewniającej symultaniczne tłumaczenie, prowadzony w czasie rzeczywistym przez Davida Leventhala, dyrektora programowego Dance for PD® z Nowego Jorku, Katarzynę Filipowicz ze Szwecji i Adama Sigera, który wygłosi wykład wstępny na temat choroby Parkinsona. 

 

Harmonogram

 

6 listopada

 

10.00-12.00: Wprowadzenie i prezentacja dotycząca koncepcji Dance for PD® i istoty choroby Parkinsona (Katarzyna Filipowicz, Adam Siger)

12.00-13.00: Przerwa obiadowa

13.00-16.00: Wykład I (David Leventhal)

 

Zadanie 1: obejrzeć film Capturing grace (2014, reż. Dave Iverson). Film w języku angielskim (60 min).

 

13 listopada

12.00-12.30: O czym należy pamiętać, prowadząc zajęcia tańca z chorymi na Parkinsona? (Katarzyna Filipowicz)

12.30-13.30: Przerwa obiadowa

13.30-16.00” Wykład II (David Leventhal)

Zadanie 2: przygotować jedną sekwencję taneczną, która będzie pokazana na zajęciach praktycznych 20 listopada.

 

20 listopada

12.00-13.30: Dance for PD® z grupą uczestników z Gdańska i Gdyni z możliwością rozmowy z uczestnikami po zajęciach tanecznych (Katarzyna Filipowicz)

 

13.30-14.30: Przerwa obiadowa

14.30-18.00: Zajęcia praktyczne (David Leventhal, Katarzyna Filipowicz)

18.00-18.30: Podsumowanie i zakończenia szkolenia

 

Zapisy i rekrutacja uczestników

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 5 sierpnia do 1 października 2021 roku.

Rejestracja odbywa się drogą internetową poprzez stronę Dance for PD®.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana 15 października 2021 roku.

 

Dofinansowanie zadania pokrywa koszt uczestnictwa 34 osób – 24 profesjonalnych tancerzy i 10 osób ze środowiska medycznego. Organizatorzy proszą, aby zgłaszały się wyłącznie osoby, które są zdecydowane na prowadzenie zajęć tanecznych dla osób z chorobą Parkinsona.

 

Rekrutację przeprowadza zespół Dance for PD® na podstawie informacji uzyskanych od kandydatów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Istotną zmienną jest to, jak wielu chorych będzie miało dostęp do zajęć.

 

Klauzula RODO na stronie: parkon.pomorze.pl

Polityka prywatności DfPD

 

Rezygnacja z uczestnictwa

 

Uczestnicy, którzy zrezygnują z kursu po zakwalifikowaniu się, mają obowiązek poinformowania Stowarzyszenie Park On (parkonoliwa@gmail.com) o swojej decyzji, nie później jednak niż do 4 listopada 2021 roku (z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych) pod groźbą poniesienia kosztów kursu (1200 zł). W sytuacji, kiedy uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł uczestniczyć, nie będzie wymagany zwrot kosztów.

 

Zakres merytoryczny

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 

– zastosowanie istotnych dla deficytów występujących w chorobie Parkinsona koncepcji planowania ruchu związanych z równowagą i lokomocją,

– prowadzenie zajęć ze zrozumieniem specyficznych dla choroby Parkinsona uwarunkowań, uwagą skierowaną na indywidualne potrzeby,

– bezpieczne i efektywne ćwiczenia, rola rozgrzewki i relaksacji,

– rozwój i podtrzymywanie postępów w nauce indywidualnej i grupowej,

– analiza frazy taneczno-ruchowej i umiejętne zastosowanie jej w metodzie Dance for PD®,

– wspieranie procesu współtworzenia w trakcie zajęć, tak aby uczestnicy byli zaangażowani jako twórcy i choreografowie, a także uczniowie na zajęciach tańca,

– zrozumienie podstawowych struktur i form choreograficznych, które sprzyjają zaangażowaniu i aktywnemu uczestnictwu,

– procedury związane z planowaniem i prowadzeniem zajęć tanecznych na zajęciach Dance for PD®,

– rola zarządzania grupą, komunikacja i umiejętność prezentacji i ich zastosowanie w skutecznym prowadzeniu zajęć tanecznych dla osób z chorobą Parkinsona,

– podstawowe zadania administracyjne i informacje wymagane do stworzenia skutecznego programu tanecznego dla osób z chorobą Parkinsona

– opracowanie strategii zapobiegania wypadkom i zarządzania incydentami,

– zrozumienie i dostosowanie granic swojej roli w różnych sytuacjach,

– zrozumienie znaczenia interakcji społecznych na zajęciach Dance for PD® i umiejętność tworzenia zajęć, które sprzyjają interakcji i zaangażowaniu.

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

– materiały drukowane i sesje (część materiałów jest w języku angielskim),

– roczne członkostwo w programie Dance for PD® ze specjalnym dostępem do materiałów i narzędzi do dalszej edukacji oraz dostępem do międzynarodowej listy nauczycieli,

– cyfrowe materiały instruktażowe (cztery filmy i cztery albumy muzyczne).

 

Wykładowcy

 

David Leventhal – współtwórca, dyrektor programowy programu Dance for PD®, tancerz baletowy, od 20 lat prowadzi zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona na całym świecie oraz szkoli innych pedagogów tańca w pracy metodą Dance for PD®. Jest współproducentem pięciu części filmu instruktażowego. Pomógł stworzyć i zaprojektować Moving Through Glass – taneczną aplikację Google Glass dla osób z chorobą Parkinsona. Autor rozdziałów o programie Moving Ideas: Multimodal Learning in Communities and Schools (Peter Lang) oraz Creating Dance: A Traveller̓s Guide (Hampton Press). Prelegent na międzynarodowych konferencjach i sympozjach poruszający tematykę roli tańca w życiu osób z chorobą Parkinsona i wpływu tańca na zdrowie na Lincoln Center Global Exchange, Edinburgh International Culture Summit, University of Michigan, Rutgers, Penn State Hershey Medical Center, Brown, Stanford, Columbia, Georgetown, Tufts i Centre Hospitalier Universitaire de Liège (Belgia). Laureat nagrody Martha Hill Mid-Career Award 2018, nagrody Światowego Kongresu Parkinsona 2016 za wybitny wkład w społeczność osób chorych na Parkinsona oraz nagrody humanitarnej Alan Bonander Humanitarian Award 2013 od Parkinsonaʼs Unity Walk (współlaureat). Zasiada w zarządzie Fundacji Davisa Phinneya, Członek rady doradczej w ramach programu artystyczno-humanistycznego Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center i John’s Hopkins University / Aspen Instytutem NeuroArts Blueprint, członek-założyciel komitetu Dance for Health Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny i Nauki o Tańcu (IADMS). Jako tancerz występował z w Mark Morris Dance Group w latach 1997–2011.

 

Katarzyna Filipowicz – kulturoznawczyni, tancerka, terapeutka ruchem i tańcem (DMT). Tancerka Teatru Wielkiego w Łodzi w latach 1998-2007. Pomysłodawczyni idei wprowadzenia metody Dance for PD® w Szwecji i w Polsce. Prowadzi zajęcia tańca dla osób chorych na Parkinsona od 2013 roku.

 

Przygotowuje prelekcje, szkolenia, warsztaty o metodzie Dance for PD® w Szwecji. W 2016 roku była prelegentką w The International Forum on Quality and Safety in Healthcare w Geteborgu oraz w The Swedish Association of Occupational Therapists w Malmö.

 

Pracuje w Szwedzkiej Służbie Zdrowia w Jönköping w dziale Zdrowia Społecznego. Prowadzi zajęcia tańca dla osób po udarze mózgu oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Była koordynatorką zajęć tańca dla dziewcząt w wieku 13-19 z objawami psychosomatycznymi. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny i Nauki o Tańcu (IADMS).

 

Adam Siger – specjalista Rehabilitacji Ruchowej I stopnia, koordynator zespołu fizjoterapeutów w Oddziale Neurologii III Szpitala Miejskiego w Łodzi. Od 20 lat zajmuje się fizjoterapią pacjentów z chorobą Parkinsona oraz udarem mózgu. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w II Klinice Neurologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Fundator i wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu. Koordynator Infolinii Udarowej. Redaktor naczelny Magazynu Udarowego „1 na 6”. W latach 2011–2016 członek zarządu Stroke Alliance for Europe. Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona, absolwent wielu kursów i szkoleń z zakresu neurorehabilitacji w kraju i za granicą.

 

Zaangażowany w upowszechnianie wiedzy na temat rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona procedur, które powinny być stosowane w tym rozpoznaniu (w Polsce w procedurach NFZ nie ma konkretnych przypisanych procedur postępowania w rehabilitacji w tym przypadku). 

 

Tłumaczenie materiałów wideo i wykładowych

 

Katarzyna Pastuszak – tancerka, reżyserka, choreografka, dyrektor artystyczna Teatru Amareya. Teatrolog i animator kultury, wieloletnia badaczka tańca butō; adiunkt Zakładu Badań Sztuk Scenicznych w IAiA (UG), adiunkt Centre for Environmental and Minority Policy Studies (CEMiPoS) Wielokrotna uczestniczka międzynarodowych warsztatów tanecznych i teatralnych w Polsce i za granicą (m.in. w Gdańsku, Bytomiu, Poznaniu i Geteborgu, Japonii). Wspiera osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Park On od początku działania organizacji (2019).

 

Natalia Chylińska – kulturoznawczyni i pedagożka specjalna, aktualnie związana z Teatrem Amareya (Amareya Theatre & Guests) oraz Kalejdoskopem. Trójmiejską NieSzkołą Demokratyczną. Otrzymała dwukrotnie stypendium kulturalne Miasta Gdańska.

 

O programie Dance for PD®

 

Program Dance for PD® zespołu Mark Morris Dance Group zaprasza osoby z chorobą Parkinsona i ich rodziny w ponad 300 społecznościach i 25 krajach na całym świecie do doświadczania radości i korzyści płynących z tańca, jednocześnie twórczo rozwiązując specyficzne dla objawów problemy związane z równowagą, poznaniem, motoryką, depresją i pewnością siebie. Dzięki innowacyjnym, replikowanym na całym świecie lekcjom stacjonarnym i internetowym, uznanym programom szkolenia nauczycieli i wysokiej jakości zasobom medialnym, podstawową zasadą działania Dance for PD® jest to, że profesjonalnie wyszkoleni tancerze są ekspertami ruchu, których wiedza na temat równowagi, świadomość rytmu i estetyki jest przydatna dla osób z chorobą Parkinsona. Na zajęciach uczący artyści integrują ruch z tańca nowoczesnego, baletu, stepowania, tańca ludowego oraz repertuaru choreograficznego, aby zaangażować umysły i ciała uczestników oraz stworzyć przyjemne, społeczne środowisko do artystycznej eksploracji.

 

O programie Dance for PD® pisały takie magazyny jak „New York Times”, „USA Today”, „Dance Magazine”, „The Guardian” oraz wiele innych.

 

Został uhonorowany kilkoma lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi nagrodami, w tym Parkinson Awareness Award, Alana Bonander Humanitarian Award oraz Sapolin Public Service Award od Biuro Burmistrza Nowego Jorku ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Badania naukowe ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Niemiec sugerują, że taniec zapewnia szereg korzyści, w tym poprawę chodzenia i krótkoterminową mobilność, poprawę jakości życia i poczucia własnej wartości oraz poprawę nastroju i integracji społecznej wśród ludzi z chorobą Parkinsona. Program Dance for PD®, który rozpoczął się w 2001 roku we współpracy MMDG i Brooklyn Parkinson Group, wykorzystuje transmisję na żywo, popularną instruktażową serię DVD At Home oraz eksperymentalną aplikację dla Google Glass, aby program był bardziej dostępny dla różnych i rozwijająca się sieci odbiorców na całym świecie. Dowody z ponad 40 recenzowanych badań naukowych służą podniesieniu skuteczności i korzyści płynących z praktyki nauczania tańca dla osób chorych na Parkinsona.

 

Autorzy projektu „Zatańcz z Parkinsonem – Dance for PD® pierwszy kurs w Polsce”

 

Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz osób z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu i ich opiekunów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, opieki i pomocy społecznej, zwiększenia dostępności do najbardziej skutecznych środków w leczeniu tych chorób oraz szeroko pojęte działania włączające osoby chore i opiekunów do uczestnictwa w życiu społecznym. Prowadzi zajęcia, które stymulują pracę nad uszkodzonymi funkcjami organizmu. Różnorodność propozycji wynika z holistycznego podejścia do usprawniania, zgodnie ze zjawiskiem neuroplastyczności mózgu. Działa od 2019 roku.

 

Więcej informacji: parkon.pomorze.pl/

 

Projekt w całości refundowany ze środków realizowanych w ramach Programu NOWE FIO – Organizacje Pozarządowe na Rzecz Dobra Wspólnego na lata 2021-2030  NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI.

 

 

Patronaty Honorowe

 

Patronaty Parkinsona (oryginał)Opera Bałtycka (miniaturka)

 

                                                                                                                                                 

Organizatorzy

 

Park On (miniaturka) Mark Morris Dance Group (miniaturka)

 

 

Projekt współfinansowany przez

 

Organizatorzy Parkinsona (miniaturka)

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close