Instytut Teatrologii Stosowanej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen zaprasza artystów/artystki, praktyków/praktyczki i badaczy/badaczki do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko wykładowcy/wykładowczyni gościnnej na okres jednego lub dwóch semestrów, w terminie od kwietnia 2024 roku do września 2026 roku.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Kontekst

Instytut Teatrologii Stosowanej skupia swoje badania i działalność dydaktyczną na rozważaniach nad poszerzonym rozumieniem teatru jako przestrzeni otwartej dla rozmaitych form artykulacji teatru, tańca i performansu. Ujęciu temu towarzyszy interdyscyplinarna metodologia, która łączy teorię i praktykę, tak aby wiedza przekładała się na działalność teatralną, a teatr przyczyniał się do produkcji wiedzy teatrologicznej w ramach wzajemnej problematyzacji, uwidaczniającej przenikanie się zagadnień akademickich i artystycznych. Instytut dąży do zapewnienia studentom i studentkom rzetelnych i wszechstronnych podstaw dla ich przyszłych praktyk akademickich i artystycznych.

Wymagania

Uniwersytet poszukuje artystów/artystek, praktyków/praktyczek i badaczy/badaczek z szerokiego zakresu dyscyplin artystycznych, których praktyka daje się produktywnie pogodzić z obowiązkami dydaktycznymi.

Wykładowcy/wykładowczynie gościnni pracują ze studentami i studentkami w ramach cotygodniowego seminarium, które może również stanowić część pracy przygotowywanej przez wykładowcę/wykładowczynię podczas pobytu w Giessen.

Obowiązki dydaktyczne: 4 godziny tygodniowo w każdym z semestrów.

Niniejsze zaproszenie dotyczy semestru letniego 2024; semestru zimowego 2024/25; semestru letniego 2025; semestru zimowego 2025/26; oraz semestru letniego 2026. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne odbywają się od połowy października do połowy lutego; w semestrze letnim od połowy kwietnia do połowy lipca.

Prezentacja lub dokumentacja pracy wykonanej ze studentami na koniec semestru.

Wykładowcy/wykładowczynie gościnne mogą brać udział w innych działaniach Instytutu.

Forma zatrudnienia

– Praca na stanowisku wykładowcy/wykładowczyni gościnnej na podstawie umowy na czas określony (minimum jeden, maksymalnie dwa semestry).
– Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podlegają negocjacjom między stronami.
– Podróż i zakwaterowanie opłacane są we własnym zakresie.
– Wykładowcy/wykładowczynie gościnne nie są zobowiązani do przenosin do Giessen na czas realizacji umowy.

Dostępność

Instytut Teatrologii Stosowanej działa na rzecz zwiększania dostępności i aktywnej promocji inkluzji i równości w nauczaniu oraz relacjach studenckich i administracyjnych. Mając na uwadze powyższe, Instytut zachęca do składania wniosków wszystkie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, w duchu ideałów antyrasistowskich, transfeministycznych, antyableistowskich i interdyscyplinarnych. Instytut zachęca do nadsyłania zgłoszeń osoby, które doświadczyły wcześniej dyskryminacji i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić im dobre warunki pracy i środowisko krytyczne wobec praktyk dyskryminacyjnych. Władze Instytutu szczególnie cenią sobie wiedzę zdobytą w toku współpracy z wykładowcami i wykładowczyniami gościnnymi, których obecność w Instytucie przyczynia się do stałego wdrażania nowych sposobów inkluzji w codziennej działalności uczelni. Osoby pragnące zgłosić konkretne pytania, potrzeby i wnioski powinny skontaktować się z Instytutem i poprzez podany poniżej e-mail i numer telefonu.

Głównymi językami roboczymi Instytutu Teatrologii Stosowanej są niemiecki i angielski: do podjęcia współpracy z Instytutem niezbędny jest biegły poziom języka angielskiego w piśmie i w mowie. Mile widziana jest dobra znajomość języka niemieckiego, przy czym nie stanowi ona kryterium wyboru kandydata/kandydatki. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w obu językach.

Dane kontaktowe

Osoby zainteresowane profesurą gościnną powinny przesłać krótki list motywacyjny wraz z opisem seminarium lub warsztatów, które chciałyby zaproponować (łącznie maksymalnie półtorej strony, w języku angielskim lub niemieckim) oraz CV, w jednym pliku PDF, na adres: opencall.atw@gmail.com.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2023

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca kwietnia 2023 roku.

Wnioski zostaną ocenione przez wewnętrzną komisję Instytutu Stosowanych Studiów Teatralnych, a następnie poddane oficjalnej procedurze weryfikacyjnej w celu ostatecznego zatwierdzenia przez władze Uniwersytetu Justusa Liebiga.

Osoba kontaktowa: Livia Andrea Piazza, e-mail: opencall.atw@gmail.com, tel.: +49(0)6419931222 (środy 16.00-18.00 lub czwartki 10.00-12.00).

Organizator: Instytut Teatrologii Stosowanej, Uniwersytet Justusa Liebiega w Giessen

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close