Trwa nabór na rezydencje artystyczne w ramach projektu „Meeting Point”, współfinansowanego przez program Kreatywna Europa. Projekt skupia się na wspieraniu młodych europejskich artystów, w szczególności z Danii, Grecji, Polski, a także z Ukrainy, oferując im platformę do wymiany artystycznej, nauki i współpracy.

 

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

Nabór jest otwarty dla muzyków (rezydencja w Danii), performerów (rezydencja w Danii), tancerzy (rezydencja w Warszawie) oraz artystów wizualnych (rezydencja w Grecji), którzy chcieliby wziąć udział w wyjątkowych rezydencjach w różnych krajach.

Organizatorzy poszukują 6 muzyków, 10 performerów, 6 tancerzy i 10 artystów wizualnych poniżej 35 roku życia, aby wzięli udział w programie rezydencyjnym w 2024 roku, zgodnie z sekcjami A-B-C-D.
Dodatkowo wybrani uczestnicy z Ukrainy powinni być w stanie wziąć udział w rezydencji artystycznej i europejskim objeździe zaplanowanym na jesień 2025 roku.

Rezydencje zaplanowano na jesień 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sekcji i wymagań dla aplikujących znajdują się na stronie internetowej: https://meetingpointproject.eu/.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2024 roku.

Pomysł na projekt Meeting Point powstał z pilnej potrzeby zareagowania na wpływ kryzysów na sektor kultury — takich jak wojny, spadki gospodarcze, zamieszki polityczne itp. Ma na celu umocnienie artystów z Danii, Grecji, Polski i Ukrainy, zapewniając im platformę do wymiany artystycznej, nauki i współpracy. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności artystów stawiających czoła tym wyzwaniom oraz promowanie dialogu, refleksji i integracji społecznej poprzez sztukę.

Cele projektu Meeting Point obejmują wzmacnianie nowego pokolenia artystów scenicznych poprzez kursy mistrzowskie, rezydencje i wspólne występy, poruszanie ważnych kwestii społecznych, takich jak wojna na Ukrainie, oraz promowanie integracji społecznej i różnorodności. Projekt skierowany jest do artystów scenicznych z Danii, Grecji, Polski i Ukrainy i ma na celu wspieranie dialogu i refleksji na temat aktualnych problemów, zwiększanie zaangażowania publiczności oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i różnorodności w sektorze kultury.

Otwarte zgłoszenie obejmuje 4 sekcje dla 4 różnych programów rezydencyjnych zgodnie z 4 różnymi
dyscyplinami:
• Section A: muzycy
• Section B: performerzy
• Section C: tancerze
• Section D: artyści wizualni

Każda sekcja ma listę wymagań zgodnie z dyscypliną, nagrodę oraz listę kryteriów wykluczenia.
Można ubiegać się o więcej niż jedną sekcję, jeśli spełnione są indywidualne wymagania każdej z nich i nie jest się wykluczonym przez listę kryteriów wykluczenia. Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona, jeśli podlegasz choć jednemu z kryteriów wykluczenia.

Proces selekcji artystów obejmuje następujące kroki:
1. Ocena zgłoszeń: Komitet recenzencki składający się z ekspertów w odpowiednich dziedzinach artystycznych (muzyka, sztuka sceniczna, taniec i sztuka wizualna) oceni każde zgłoszenie według kryteriów
selekcji.
2. Tworzenie krótkiej listy: Na podstawie ocen zostanie ustalona krótka lista kandydatów, którzy najlepiej spełniają kryteria.
3. Etap rozmowy kwalifikacyjnej lub prezentacji: Kandydaci z krótkiej listy mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub prezentację, aby dalej ocenić ich umiejętności artystyczne, zdolności rozwiązywania problemów, inicjatywę i umiejętności organizacyjne.
4. Ostateczna selekcja: Komitet recenzencki dokona ostatecznego wyboru na podstawie ocen i opinii z etapu rozmowy kwalifikacyjnej lub prezentacji, biorąc pod uwagę, czy selekcja jest zgodna z celami naszego projektu.
5. Wyniki zostaną przedstawione i zatwierdzone przez Międzynarodowy Komitet Sterujący projektu Meeting Point. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach ostatecznej selekcji. Nie zostanie udzielona szczegółowa informacja zwrotna indywidualnie.

Daty:
• 16 kwietnia: opublikowanie otwartego zgłoszenia.
• Od 16 kwietnia do 31 maja kandydaci mogą wysyłać zgłoszenia na adres podany w każdej sekcji.
• Od otrzymania zgłoszenia do 20 czerwca kandydat może zostać wezwany na rozmowę przez Zoom
lub poproszony o dodatkowe informacje.
• Pod koniec czerwca uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach ostatecznej selekcji.

Deadline: 31. Maja, 2024
Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane


Sekcja B: performerzy
Organizator: Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret , Særkærparken 144 , 7500 Holstebro, Dania

Jak aplikować: Prosimy o przesłanie wniosku z Załącznika I wraz z listem motywacyjnym, CV, portfolio i (opcjonalnie) próbką umiejętności i doświadczenia na adres jenny@ntl.dk.

Daty rezydencji w pierwszym roku: 13. Listopada – 22. Listopada 2024
Daty rezydencji w drugim roku (**): 30. września – 15. listopada 2024
(**) Rezydencja zarezerwowana dla obywateli Ukrainy, wybranych w pierwszym roku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem. Daty podlegają ostatecznemu
potwierdzeniu.

Dyscyplina: Sztuki sceniczne
Liczba miejsc: 10 uczestników
Warunki: Rezydencja jest bezpłatna. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Lista wymagań:
• Uczestnicy powinni mieć prawo do wjazdu i pobytu w Danii na czas rezydencji. Może zostać
wystawiony list zaproszeniowy do procesu aplikacji o wizę. Obowiązkiem kandydata jest
uzyskanie wizy i pokrycie ewentualnych kosztów. Więcej szczegółów:
https://www.nyidanmark.dk/
• Uczestnicy powinni posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w sztukach scenicznych.
Doświadczenie można udokumentować CV, tytułem ze szkoły branżowej lub listem
referencyjnym.
• Język: zdolność do komunikacji w języku angielskim (B2).
Kryteria oceny:
• Uczestnicy muszą mieć od 18 do 35 lat. (15 punktów)
• Uczestnicy z obywatelstwem ukraińskim powinni być dostępni na drugoroczną
rezydencję/trasę od 30 września do połowy listopada 2025 roku (10 punktów dla najlepszych
dwóch – 25% kwoty uczestników (2), 3 punkty dla pozostałych uczestników z obywatelstwem
Ukrainy, którzy nie są dostępni w drugim roku).

Kryteria wykluczenia:
• Uczestnicy nie powinni posiadać aktywnego kontraktu pracy z organizatorem.
• Uczestnicy nie powinni być członkami rodziny wyznaczonego eksperta, który przeprowadzi ocenę.

Ocena będzie przeprowadzona według następującego schematu:

• Umiejętności indywidualne: 25 punktów
• Doświadczenie: 20 punktów
• Motywacja: 20 punktów
• Dostępność: 10 punktów
• Kryteria nagrody: 25 punktów
• Suma: 100 punktów

Sekcja C: tancerze
Organizator: Fundacja B’cause | B’cause Dance Company, ul. Ogrodowa 48/53, 00-873 Warszawa, Poland

Jak aplikować: Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony załącznik I wraz z listem motywacyjnym, CV
oraz 2-3 minutowym filmem przedstawiającym Twój taniec (najlepiej nagranym statyczną kamerą bez żadnych edycji i umieszczonym na platformie umożliwiającej oglądanie online). Zgłoszenie powinno być wysłane na adres info@bcausedancecompany.com i zatytułowane: „Meeting point—audition”.

Daty rezydencji w pierwszym roku: 13. października – 26. października 2024
Daty rezydencji w drugim roku (**): 30. września – 15. listopada 2024
(**) Rezydencja zarezerwowana dla obywateli Ukrainy, wybranych w pierwszym roku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem. Daty podlegają ostatecznemu potwierdzeniu.

Dyscyplina: Taniec
Liczba miejsc: 6 uczestników
Warunki: Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500 EUR (*), a rezydencja jest bezpłatna. Organizator zapewni zakwaterowanie i wyżywienie. (*)

Aby otrzymać wynagrodzenie za pobyt, uczestnicy muszą mieć prawo do pracy w Polsce.

Lista wymagań:
• Uczestnicy powinni mieć możliwość wjazdu i pobytu w Polsce na czas rezydencji.
• Istnieje możliwość otrzymania listu z zaproszeniem do procesu aplikacji o wizę. Obowiązkiem kandydata jest uzyskanie wizy i pokrycie ewentualnych kosztów.
• Uczestnicy powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w sztukach scenicznych. Doświadczenie można udokumentować CV, tytułem ze szkoły branżowej lub listem referencyjnym.
• Język: zdolność do komunikacji w języku angielskim (B2).
• Uczestnicy powinni wysłać film przedstawiający ich taniec. Powinien to być 2-3 minutowy film nagrany statyczną kamerą bez żadnych edycji, umieszczony na platformie umożliwiającej oglądanie online.

Kryteria oceny:
• Uczestnicy muszą mieć od 18 do 35 lat. (15 punktów) Uczestnicy z obywatelstwem ukraińskim
powinni być dostępni na drugoroczną rezydencję/trasę od 30 września do połowy listopada
2025 roku (10 punktów dla najlepszych dwóch – 25% kwoty uczestników (2), 3 punkty dla
pozostałych uczestników z obywatelstwem Ukrainy, którzy nie są dostępni w drugim roku).

Kryteria wykluczenia:
• Uczestnicy nie powinni posiadać aktywnego kontraktu pracy z organizatorem.
• Uczestnicy nie powinni być członkami rodziny wyznaczonego eksperta, który przeprowadzi
ocenę.

Ocena będzie przeprowadzona według następującego schematu:

• Umiejętności indywidualne: 25 punktów
• Doświadczenie: 20 punktów
• Motywacja: 20 punktów
• Dostępność: 10 punktów
• Kryteria nagrody: 25 punktów
• Suma: 100 punktów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close