Bydgoszcz/Festiwal Prapremier 2015: Kampnagel Hamburg/Teatr Polski Bydgoszcz „Cabinet of Political Wonders” – reż. Ana Vujanović

Zdjęcie: Bydgoszcz/Festiwal Prapremier 2015: Kampnagel Hamburg/Teatr Polski Bydgoszcz „Cabinet of Political Wonders” – reż. Ana Vujanović

Fot. Anja Beutler

Wersja do druku

Udostępnij

Życie w świecie (neo)liberalnym opiera się na ideach poli­ty­cznej i oso­bis­tej wol­ności. Jak moglibyśmy w ogóle funkcjonować bez tych pojęć? Być może jed­nak nie mają one nic wspól­nego z pod­miotowoś­cią, prawami jed­nos­tki i prawem włas­ności. Grupa artystów, teo­re­tyków i akty­wistów kul­tury pracu­ją­cych w Serbii i Niem­czech nie daje gotowych odpowiedzi na te pyta­nia, lecz zaprasza pub­liczność do gabi­netu poli­ty­cznych osobli­wości i wzię­cia udzi­ału w akty­wności dyskursy­wnej. To tam ważne przemówienia z XX i XXI wieku posz­erzają znacze­nie oso­bis­tej i poli­ty­cznej wol­ności. Jako prze­ci­wwaga ogól­nego trendu umuzeal­nienia chore­ografii, pow­stała het­ero­topia kon­trastuje głosy, ciała, i obrazy, które byłyby niekom­paty­bilne w każdym innym miejscu. Ta przestrzeń zachęca do zadawa­nia trud­nych pytań.

Trailer

Ana Vujanović jest jedną z najważniejszych postaci współczes­nych sztuk per­for­maty­wnych w Europie. Badaczka, dra­maturżka, autorka książek na temat społecznego i poli­ty­cznego kon­tek­stu sztuk per­for­maty­wnych, współtwór­czyni leg­en­darnego kolek­tywu Walk­ing The­ory, współpracuje m.in. z Sašą Asen­tić, Martą Popivoda, Bojaną Cve­jić, Eszter Sala­mon. Tym razem, wspól­nie z Sašą Asen­tić i grupą stałych współpra­cown­ików zaprasza do gabi­netu poli­ty­cznych osobli­wości, w którym mowy poli­tyków przepisane zostają na ruch, transponowane są w konkretne rozwiąza­nia chore­ograficzne, wpisy­wane w insta­lacje. Całość tworzy niezwykłą, niepoko­jącą paradę osobli­wości, wys­tawę upi­orów współczes­nej poli­tyki i his­torii, w której nudne, nigdy nie wysłuchane do końca mowy doskonale nam znanych poli­tyków nabier­ają nieprzewidy­wal­nej mocy.

Reżyseria, koncept: Ana Vujanović

współpraca koncepcyjna: Saša Asentić, Siniša Ilić, Marta Popivoda, Ana Vujanović
taniec: Alexandre Achour, Santeri Koivisto, Kristin Schaw Minges
performerzy: Saša Asentić, Siniša Ilić, Marta Popivoda, Ana Vujanović
współpraca choreograficzna: Alexandre Achour
asystent dramaturga: Heike Bröckerhoff
inspicjent: Olivera Kovacevic Crnjanski
video: Jelena Maksimovic
dźwięk: Jakov Munižaba

teatr / producent: Kampnagel (Hamburg), Teatr Polski (Bydgoszcz)

Niemcy/ Serbia/ Polska

strona www teatru

facebook teatru

Więcej o festiwalu

ARCHIWUM PREZENTACJI

godz. 21:00

Bydgoszcz: Opera Nova, ul. Ferdynanda Focha 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close