Katowice / 30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part: Konferencja „30 lat Festiwalu, 20 lat Teatru A Part”

Zdjęcie: Katowice / 30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part: Konferencja „30 lat Festiwalu, 20 lat Teatru A Part”

Na zdjęciu spektakl „Pogrzeb Mamy” Compagnie Cacahuete z Francji podczas 18. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part w Katowicach w czerwcu 2012 roku. Fot. Arkadiusz Ławrywianiec.

W ramach jubileuszowej, 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part w dniach 13 i 14 czerwca 2024 roku w godz. 10.00–14.00 w sali konferencyjnej Instytutu Korfantego w Katowicach odbędzie się konferencja „30 lat Festiwalu, 20 lat Teatru A Part”. Wstęp wolny.

 

 

Wersja do druku

Udostępnij

Konferencja „30 lat festiwalu, 20 lat Teatru A Part” to podsumowanie naukowe (teatrologiczne) i popularnonaukowe 20-letniej działalności katowickiego Teatru A Part i 30-letniej historii Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part (wcześniej Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A Part).

Autorski Teatr A Part, kierowany przez reżysera Marcina Hericha, jest obecnie jednym z najbardziej znanych polskich teatrów eksperymentalnych i alternatywnych. Teatr A Part wziął swoją nazwę od festiwalu A Part, którego jest organizatorem, a którego pomysłodawcą i kuratorem od początku istnienia imprezy jest Marcin Herich.

Festiwal A Part to odbywający się od 1994 roku w Katowicach międzynarodowy przegląd teatralny, prezentujący dorobek artystyczny najważniejszych artystów teatru eksperymentalnego i poszukującego, w tym teatru tańca i teatru plenerowego oraz sztuk performatywnych. Festiwal A Part jest jedną z najstarszych imprez tego rodzaju w Polsce, jedną z najbardziej znanych w Europie i na świecie, a także pierwszym polskim festiwalem, używającym w nazwie określenia „sztuki performatywne” – obecnie powszechnie stosowanego w teatrologii na nazywanie zjawisk z obszaru sztuk scenicznych (za amerykańskim reżyserem i teoretykiem teatru Richardem Schechnerem), w odróżnieniu od sztuk wizualnych (nazywanych też zamiennie plastycznymi).

Podczas konferencji zostanie omówiona i zarysowana problematyka związana z działalnością artystyczną Teatru A Part i historią festiwalu A Part podczas ostatnich trzech dekad w perspektywie nauk humanistycznych, w tym socjologii, antropologii, teatrologii i w kontekście popularnonaukowym. Tłem dla opisu tego ważnego artystycznie, społecznie i humanistycznie zjawiska będą Katowice jako miasto o zmieniającej się strukturze i wizerunku, miasto-inspiracja, a także miasto-międzynarodowa scena, w którym odbywają sę od 30 lat przedstawienia i performansy, często w przestrzeni otwartej, czyli miejskiej, w wykonaniu artystów i zespołów artystycznych przybywających do Katowic z wszystkich zakątków globu.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności. Po prelekcjach przewidziana jest dyskusja z udziałem słuchaczy. Konferencję poprowadzi dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Dorota Pociask-Frącek.

Konferencja jest współfinansowana przez Miasto Katowice w ramach prezydencji Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

PROGRAM KONFERENCJI

13 czerwca (czwartek), godz. 10.00–14.00

dr hab. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zagubiona tradycja? Teatry studenckie na Śląsku
Maciej Dziaczko (Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach)
Obrazy fotograficzne wraz z tekstem alternatywnym jako suplement do pracy twórczej w Teatrze A Part
dr hab. Artur „Arti” Grabowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Zbieżności i rozbieżności estetyczne pomiędzy Teatrem A Part a sztuką performance
Łukasz Drewniak (Akademia Teatralna w Warszawie)
Oślepieni przez ciała. Improwizowany esej teatralny
dr hab. Mirosław Piróg (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ciało i miłość

14 czerwca (piątek) godz. 10.00–14.00

dr Magdalena Figzał-Janikowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Między intymnością a działaniem kolektywnym. Z historii festiwalu A Part
Radosław Kobierski (Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów)
Teatr życia
Katarzyna Pastuszak (Uniwersytet Gdański)
Czyje spojrzenie? Czyje ciało? Czyj performans? Rozważania wokół spektaklu „Cztery”
Natalia Kruszyna (Muzeum Historii Katowic)
Anatomia obrazu w Teatrze A Part. O spektaklu „Cyrk Bellmer”
Jarosław Fret (Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu)
Język/języki Teatru A Part

O PRELEGENTACH
(w kolejności wystąpień)

dr hab. Dorota Fox – profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się lokalną kulturą teatralną, polskim teatrem i krytyką teatralną dwudziestolecia międzywojennego, teatrem ludowym i amatorskim oraz formami sztuki estradowej. Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (2007) oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914–1939 (2014). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Maciej Dziaczko – nauczyciel, instruktor teatralny, arteterapeuta, fotograf i niezależny twórca: aktor, reżyser, dramaturg, reżyser światła. Pomysłodawca i prowadzący Koła Naukowego Młodych Aktorów przy Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego. Był członkiem zespołu Teatru Cogitatur i formacji Suka Off. Prowadzi Teatr Gliwicka 9a i Fundację #wszystkierodzajeteatru. Współpracuje z wieloma grupami teatralnymi, w tym z Teatrem T.C.R. w Tychach oraz Teatrem A Part. Był słuchaczem studiów doktoranckich „Humanistyka bez granic” na Uniwersytecie Śląskim.

dr hab. Artur „Arti” Grabowski – artysta interdyscyplinarny: malarz, aktor, performer, reżyser teatralny. Prowadzi Pracownię Performance na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracuje na stałe z teatrami Porywacze Ciał, Cinema oraz KTO. Szeroko zajmuje się działalnością kuratorską i organizacją wydarzeń promujących sztukę performance.

Łukasz Drewniak – krytyk teatralny, eseista, publicysta. Wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej na wydziałach Reżyserii i Wiedzy o Teatrze. Selekcjoner Złotego Yoricka, konkursu na najlepsze wystawienie utworów Williama Szekspira w ramach Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Autor cyklu „Kołonotatnik” na portalu teatralny.pl.

dr hab. Mirosław Piróg adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek Psyche i symbol (1999), Wiliama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego (2011) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących psychologii głębi C.G. Junga i filozofii religii. Od lat prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria ukazujące powiązania pomiędzy współczesną filozofią i psychologią a starożytnymi tradycjami mądrościowymi.

dr Magdalena Figzał-Janikowska teatrolożka, kulturoznawczyni. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książki Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym (2017) i przewodnika A walking guide. Cracow of Tadeusz Kantor (2020). Recenzentka teatralna. Prowadzi badania poświęcone performansom artystycznym, muzyce scenicznej oraz eksperymentalnym formom teatru muzycznego.

Radosław Kobierski poeta, prozaik, dziennikarz, felietonista. Pisze o książkach, teatrze i sztuce. Publikował m. in. w „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Chimerze”, „Śląsku”. Pracuje w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

dr Katarzyna Pastuszak – tancerka, performerka, choreografka i dyrektorka artystyczna Amareya Theatre & Guests w Gdańsku, adiunktka w Zakładzie Badań nad Sztukami Performatywnymi (IAiA ‒ Uniwersytet Gdański), członkini Grupy Badawczej Between.Pomiędzy (UG). W działaniach artystycznych porusza się głównie w obszarze nowej choreografii i teatru fizycznego, łącząc poszukiwania ruchowe z aktualnymi nurtami myśli humanistycznej. Pracuje z mniejszościami etnicznymi i grupami narażonymi na wykluczenie. Bada relacje między storytellingiem i choreografią.

Natalia Kruszyna historyczka sztuki, muzeolożka i aktorka. Prowadzi popularne wykłady o sztuce, jest autorką wystaw, esejów i artykułów. Pracuje w Muzeum Historii Katowic, gdzie m. in. opiekuje się kolekcją portretów „Asymetrycznej Damy” Witkacego oraz tworzy jedyną w Polsce kolekcję prac Hansa Bellmera. Jest kuratorką Galerii Teatru Korez w Katowicach, współpracuje z Instytutem Witkacego w Warszawie. Od 2007 roku występuje w przedstawieniach Teatru A Part.

Jarosław Fret założyciel i lider Teatru ZAR, reżyser, aktor, dyrektor Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Kuratorów i kuratora ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich. Wykłada i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Od 2021 roku współpracuje również z Moniką Wachowicz, z którą powołał Studio Wachowicz/Fret.

30. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part. Plakat: Marcin Stachoń. Zdjęcie na materiałach promocyjnych pochodzi ze spektaklu Teatru A Part „Umarłam ze szczęścia”, fot. Maciej Dziaczko

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part to przegląd najciekawszych zjawisk artystycznych z obszaru sztuk performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru: pozainstytucjonalnego, autorskiego, niewerbalnego, eksperymentalnego, alternatywnego i innowacyjnego. Festiwal powstał w 1994 roku i jest jedną z najstarszych cyklicznych imprez teatralnych w Polsce. Dyrektorem artystycznym od początku istnienia imprezy jest Marcin Herich.

W tym roku festiwal świętuje swój 30. jubileusz.
Portal taniecPOLSKA.pl wspiera medialnie to wydarzenie.

Program 30. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part

7 czerwca 2024 (piątek)

godz. 18.00
Teatr Korez (galeria)
Przymierzanie Cieni. 20 lat Teatru A Part
Otwarcie wystawy fotograficznej. Wstęp wolny.
Wystawa czynna do 23 czerwca na godzinę przed i po spektaklach w Teatrze Korez.

godz. 20.00
Teatr Śląski (duża scena)
The Tiger Lillies (Anglia)
Koncert
Bilety w cenie 50 zł i 5 zł (dla osób z niepełnosprawnościami) dostępne w Teatrze Śląskim.

8 czerwca 2024 (sobota)

godz. 16.00–20.00
Art House Żarki
Czeski Piknik Teatralny

W programie:
R405
Czerwony kapturek albo to co dzieje się, nie przychodzi łatwo

Teatr lalki i przedmiotu.
Vendula Tomsu/Johana Pockova
Spotkaj lisa

Storytelling. Teatr tańca.
Borshch
Dziadek do orzechów. Balet warzywny

Teatr lalki i przedmiotu.

Pomiędzy spektaklami ognisko i poczęstunek.
Organizatorzy zapewniają transport z parkingu Muzeum Śląskiego w Katowicach o 15.00, powrót do Katowic ok. 21.00 w to samo miejsce. (Nie ma możliwości uczestniczenia w wydarzeniu z dojazdem własnym).
Bilety w cenie 150 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: biuro@fundacjaparyz.pl

9 czerwca 2024 (niedziela)

godz. 20.00
Kinoteatr Rialto
Radical Move
Film dokumentalny.
Bilety w cenie 18 i 21 zł dostępne w Kinoteatrze Rialto.

godz. 22.00
Uniwersytet Śląski (parking, ul. Moniuszki)
Teatr A Part
Femina

Widowisko plenerowe. W 25. rocznicę powstania spektaklu.
Wstęp wolny.
+ 18

10 czerwca 2024 (poniedziałek)

godz. 18.00
Biuro Wystaw Artystycznych BWA
Teatr Rawa
Pinok i Barbi

Teatr lalki i przedmiotu.
Bilety w cenie 50 zł do nabycia za pośrednictwem strony internetowej Teatru Rawa oraz przed przedstawieniem.
[wydarzenie towarzyszące]

godz. 20.00
Teatr Korez
Teatr Wolność
Syn

Teatr lalki i przedmiotu.
Bilety w cenie 50 zł dostępne w Teatrze Korez.
Spektakl tłumaczony na PJM.

11 czerwca 2024 (wtorek)

godz. 18.00
Biuro Wystaw Artystycznych BWA
Teatr Rawa
Angekok. Opowieść Arktyczna

Teatr lalki i przedmiotu.
Bilety w cenie 50 zł do nabycia za pośrednictwem strony internetowej Teatru Rawa oraz przed przedstawieniem.
[wydarzenie towarzyszące]

godz. 20.00
Teatr Korez
Aleksandra Kubiak
Czytanie

Performans. Wstęp wolny.
Spektakl tłumaczony na PJM.

12 czerwca 2024 (środa)

godz. 16.00, 16.45, 17.30, 18.15
Katowice Miasto Ogrodów (sala 211)
Teatro del Lemming (Włochy)
Metamorfozi. Di Forme Mutate

Teatr wizualno-ruchowy. Site-specific project.
Bilety w cenie 80 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacjeapart@wp.pl.
+ 18

godz. 20.00
Scena/Atelier Teatru A Part
Teatr A Part
Umarłam ze Szczęścia

Teatr wizualno-ruchowy.
Bilety w cenie 100 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacjeapart@wp.pl.
+ 18

13 czerwca 2024 (czwartek)

godz. 10.00–14.00
Instytut Korfantego (sala konferencyjna)
30 lat Festiwalu, 20 lat Teatru A Part
Konferencja. Wstęp wolny.

godz. 18.00
Katowice Miasto Ogrodów (sala 211)
Studio Wachowicz/Fret
Granica

Performans. Instalacja.
Bilety w cenie 50 zł do nabycia przed przedstawieniem. Płatność wyłącznie gotówką.
Rezerwacje: rezerwacjeapart@wp.pl.
Spektakl tłumaczony na PJM.
+ 18

godz. 20.00
Scena/Atelier Teatru A Part
Teatr A Part
Umarłam ze Szczęścia

Teatr wizualno-ruchowy.
Bilety w cenie 100 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacjeapart@wp.pl.
+ 18

14 czerwca 2024 (piątek)

godz. 10.00–14.00
Instytut Korfantego (sala konferencyjna)
30 lat Festiwalu, 20 lat Teatru A Part
Konferencja. Wstęp wolny.

15 czerwca 2024 (sobota)

godz. 20.00
Katowice Miasto Ogrodów (sala 211)
Via Negativa (Słowenia)
Naked Life

Performans.
Bilety w cenie 80 zł do nabycia przed przedstawieniem. Płatność wyłącznie gotówką.
Rezerwacje: rezerwacjeapart@wp.pl.
+ 18

16 czerwca 2024 (niedziela)

godz. 18.00
Katowice Miasto Ogrodów (sala 211)
Eleni Ploumi (Holandia)
Misslightenment
Teatr tańca.
Bilety w cenie 50 zł do nabycia przed przedstawieniem. Płatność wyłącznie gotówką.
Rezerwacje: rezerwacjeapart@wp.pl.
+ 18

godz. 20.00
Pałac Młodzieży (sala teatralno-filmowa)
Divadlo Continuo (Czechy)
Hic Sunt Dracones

Teatr wizualno-ruchowy.
Bilety w cenie 80 zł do nabycia przed przedstawieniem. Płatność wyłącznie gotówką.
Rezerwacje: rezerwacjeapart@wp.pl.Organizator festiwalu: Stowarzyszenie Teatralne A Part

Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.
Festiwal pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Partnerzy:
Katowice Miasto Ogrodów. Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Miasto Katowice – Katowice dla Odmiany
Europejska Stolica Nauki Katowice 2024

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego

Współpraca:
Ibis Budget Katowice, Kinoteatr Rialto w Katowicach (Instytucja Filmowa Silesia Film), NOVÁ SÍŤ w Pradze, Pałac Młodzieży w Katowicach, Teatr Korez w Katowicach, Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Paryż w Katowicach, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, Związek Polskich Artystów Fotografików. Okręg Śląski

Patronat medialny i wsparcie medialne:
Antyradio, „Gazeta wyborcza”, „Ultramaryna”, TVP Katowice, dziennikteatralny.pl, e-teatr.pl, taniecPOLSKA.pl

Dyrektor artystyczny festiwalu, kurator: Marcin Herich
Koordynatorka festiwalu: Monika Wachowicz

Projekt i przygotowanie materiałów graficznych: Marcin Stachoń

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 10:00

Katowice: Instytut im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4

inne wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close