Konferencja CST 2019: „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”

Zdjęcie: Konferencja CST 2019: „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”

fot. materiały organizatora

Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie zaprasza do udziału w trzydniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku. Wydarzenie jest okazją do spotkania w jednym miejscu badaczy i krytyków, artystów oraz producentów, którzy wspólnie spróbują podsumować zagadnienie rozwoju tańca i choreografii w Warszawie – od początku XX wieku aż do czasów współczesnych.

O konferencji:

Na konferencję składają się trzy części: naukowa, praktyczna i artystyczna.

Część naukowa konferencji podzielona została na dwa obszary: społeczny (19 września) oraz naukowy (20–21 września). Część społeczna to prezentacje czterech tematów dotyczących aktualnej sytuacji środowiska tańca w Warszawie. Zaprezentowane zostaną możliwości współpracy współczesnych artystów z zagranicznymi twórcami i zespołami oraz proces budowania tanecznej publiczności. W ramach analizy porównawczej przedstawione będą modele finansowania tańca w Warszawie oraz innych ośrodkach, a na koniec – dotychczasowa działalność Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, z prezentacją założeń jego powstania oraz dyskusją na temat możliwości przyszłego funkcjonowania.

Dwudniowa część konferencji – prezentująca referaty o charakterze naukowym – podzielona została z kolei na cztery bloki poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym zarówno historii tańca, jak i jego kulturowych i społecznych aspektów. Mgr Marta Seredyńska, kuratorka tegorocznej części naukowej konferencji, skupiła się na wielowymiarowej refleksji na temat sztuki tańca i choreografii w Warszawie; poszczególni prelegenci i prelegentki zaprezentują więc różnorodne podejścia do wybranych tematów. Szerokie ujęcie tematyki pozwoliło na skomponowanie programu ukazującego zarówno międzywojenny obraz warszawskiego środowiska tańca, jak i prezentującego sylwetki wybranych twórców i twórczyń działających w Warszawie w drugiej połowie XX wieku oraz współcześnie, a także na zestawienie twórczości artystycznej z działaniami społecznymi czy amatorskimi.

Podczas pierwszego dnia konferencji, prezentującego referaty o naukowym charakterze, skupimy się na prezentacji artystów i artystek tańca, którzy pracę zawodową zaczęli w ostatniej dekadzie XX wieku lub na przełomie wieków i kontynuują ją do dziś. Zastanowimy się też nad inspiracjami współczesnych twórców i twórczyń oraz nad społecznym wymiarem podejmowanych w Warszawie inicjatyw związanych z tańcem.

Kolejny dzień konferencji ukierunkowany zostanie na historyczną refleksję, dlatego też prezentowane wystąpienia dotyczyć będą postaci związanych ze środowiskiem tańca w pierwszej połowie XX wieku oraz w kolejnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. Przekrojowe ujęcie tematów, jak i omówienie sylwetek poszczególnych artystów i artystek pozwoli na szersze przyjrzenie się sztuce tańca w stolicy z perspektywy historycznej. Podsumowaniem konferencyjnych obrad stanie się publikacja (wydana w grudniu 2019 roku), zawierająca artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych.

Program części praktycznej to warsztaty pod hasłem „Męskie tańczenie”, które będą poprowadzone przez tancerzy w trzech różnych odsłonach pracy z ciałem. Release Class opiera się na silnym przekonaniu, że taniec jest zarówno przyjemny, fizyczny jak i inteligentny. Nacisk będzie położony na wzorce zmysłowe i dotykowe oraz wgląd w indywidualne możliwości i preferencje uczestników. Clever Method jest metodą warsztatową próbującą inspirować do działania w oparciu o wyobraźnię i potencjał wewnętrzny. Otwiera zamknięte dotąd zakazane pokoje, uwalnia barwy, smaki i dźwięki, o których zapomnieliśmy, że w nas istnieją. Dynamic Flow Dance to warsztat oparty na bazie tańca współczesnego, gdzie ważne są kondycja, eksploracja własnego ciała i dynamika ruchu. Dopełnieniem programu edukacyjnego będą warsztaty site-specific, które mają podkreślić społeczny charakter roku 2019. Kuratorką programu jest Paulina Święcańska.

Część naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, na którą złożą się spektakle w większości zrealizowane przez warszawskie artystki. Zgodnie z ideą „Choreografia jest kobietą” zaprezentowane zostaną różne prace wybrane w ramach Programu Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019 przez komisję w składzie: Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska. W środowisku tańca reprezentacja kobiet jest bardzo silna i wyrazista, dlatego program części artystycznej konferencji ma na celu wyeksponować różne spojrzenia na sprawy społeczne z perspektywy kobiety. Będą to prace zarówno młodych twórczyń, które dopiero kończą uczelnie artystyczne, jak i prace dojrzałych, doświadczonych choreografek i tancerek, które stworzyły wiele prac prezentowanych i nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Kuratorką artystycznej części konferencji jest Agata Życzkowska.

Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W roku 2018 zorganizowana została konferencja Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura, a także ukazała się publikacja pod tym samym tytułem. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem idei analizy i zobrazowania warszawskiego środowiska tańca. Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się sztuce tańca i choreografii w Warszawie oraz wspólnego stawiania pytań o przyszłość tańca w stolicy.

Osoby biorące czynny udział w konferencji:

 

Część naukowa – kuratorka: Marta Seredyńska

Karol Adamowicz, Anna Godowska, Julia Hoczyk, Włodzimierz Kaczkowski, Aleksandra Kleinrok, Grzegorz Kondrasiuk, Sławomir Krawczyński,  Ewa Kretkowska, Aleksandra Konarska, Janusz Marek, Małgorzata Matuszewska, Mikołaj Mikołajczyk, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Aleksandra Pacak-Dragańska, Elwira Piorun, Anna Piotrowska, Magdalena Przybysz, Hanna Raszewska-Kursa, Justyna Stanisławska, Joanna Stasina, Joanna Tabaka, Ilona Trybuła, Iwona Wojnicka, Zofia Załęska

 

Część praktyczna – kuratorka: Paulina Święcańska

Artur Grabarczyk, Michał Adam Góral,  Anna Piotrowska, Filip Szatarski

Część artystyczna – kuratorka: Agata Życzkowska na podstawie spektakli wybranych w roku 2019 przez komisję w składzie: Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska;

Maria Bijak, Agnieszka Borkowska, Józef Buchnajzer, Marek Bula, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Izabela Chlewińska, Alicja Czyczel, Karolina Kraczkowska, Paweł Mandziewski, Natalia Oniśk, Aleksandra Osowicz, Piotr Piotrowicz, Anna Piotrowska, Renata Piotrowska-Auffret, Joanna Halszka Sokołowska, Maria Stokłosa,  Maciej Tomaszewski, Zofia Tomczyk, Magda Tuka, Anita Wach, Agata Wiedro, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Dawid Żakowski

Organizacja: Paulina Święcańska, Agata Życzkowska oraz Joanna Kosiorek,  Patrycja Jaszczuk, Adriana Liwara, Angelika Mizińska, Kinga Szewczuk

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: formularz zgłoszenia

Termin zgłoszeń: 8 września 2019 roku

 

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku – prelekcje, warsztaty taneczne, spektakle, spotkania: 

 

19 września 2019 roku – czwartek

Część społeczna

Taniec w Warszawie: Współczesne środowisko tańca

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15 – Otwarcie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10.15-11.00 – mgr Iwona Wojnicka – Modele finansowania tańca w kraju i za granicą

11.00-11.30 – Dyskusja

11.30-11.45 – Przerwa

11.45-12.30 – mgr Włodzimierz KaczkowskiMiędzynarodowa współpraca warszawskich artystów tańca w XXI w.

12.30-13.00 – Dyskusja

13.00-13.15 – Przerwa

13.15-14.00 – Joanna TabakaBudowanie publiczności tańca w Warszawie

14.00-14.30 – Dyskusja

14.30-14.45 – Przerwa

14.45-15.30 – mgr Joanna Stasina / mgr Janusz Marek – Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – historia, obecny model, wizja rozwoju

15.30-16.30 – Dyskusja

16.30 – Podsumowanie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

Część praktyczna – warsztaty

9.00-12.00 – Artur Grabarczyk / Release Class

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 roku.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Część artystyczna – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

18.00 – Spektakl Obserwator / Izabela Chlewińska / premiera / 60 min

Bilety: 20 zł

19.15 – Oficjalne otwarcie konferencji

− Spektakl 3×20 / Aleksandra Bożek-Muszyńska / Zofia Tomczyk / premiera / 60 min

Bilety: 20 zł

21.00 – Spektakle Deus ex Running Machina/ National Body Art / Vanitas Zdekomponowany / Tuka Wach / 60 min

Bilety: 20 zł

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle jest bezpłatny.

20 września 2019 roku – piątek

Część naukowa

Panel I: Taniec w Warszawie: Osobowości przełomu wieków

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15 – Otwarcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10.15-10.45 – mgr Sonia Nieśpiałowska-OwczarekTeatr Mały. Scena Impresaryjna Pawła Konica

10.45-11.15 – dr Anna PiotrowskaDziałalność choreograficzna Anny Piotrowskiej (okres warszawski: 1995-2013)

11.15-11.45 – mgr Anna Godowska / mgr Sławomir Krawczyński Od Teatru Bretoncaffe do Święta snów

11.45–12.15 – mgr Aleksandra Pacak-Dragańska Edyta Kozak – tancerka, choreografka, kuratorka

12.15-12.45 – mgr Elwira PiorunWarszawska działalność Elwiry Piorun

12.45-13.15 – mgr Ilona Trybuła Twórczość Ilony Trybuły w Warszawie

13.14-13.45 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: Małgorzata Matuszewska

Panel II: Taniec w Warszawie: Współczesne inspiracje 

14.30-15.00 – mgr Magdalena Przybysz Niewidzialne choreografie Warszawy o choreografii codzienności w tkance miasta

15:00–15:30 – Karol Adamowicz – Od tango milonga do choreografii społecznej. O tańczących nie-tancerzach

15:30–16:00 – mgr Anna Królica – Rewizje. Czym jest dziś Pokolenie solo?

16:00–16:30 – mgr Julia Hoczyk – Warszawskie środowisko buto – twórcy, inspiracje, estetyka

16:30–17:00 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: mgr Hanna Raszewska-Kursa

 

Część praktyczna – warsztaty

9.00-12.00 – Filip Szatarski / Clever Method

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 roku.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Część artystyczna – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

19.00 – Spektakl Absolwenci / Agnieszka Borkowska / premiera / 15 min

Spektakl ciało, na głos / Alicja Czyczel / premiera polska / koprodukcja CST / 30 min

Bilety: 20 zł

20.00-21.30 – Spotkanie artystów i artystek z widzami: Choreografia jest kobietą. Przyszłość warszawskiego środowiska tanecznego w kontekście istnienia Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Prowadzenie spotkania: Hanna Raszewska-Kursa

Wstęp wolny.

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle jest bezpłatny.

21 września 2019 roku – sobota

Część naukowa

Panel III: Taniec w Warszawie: życie taneczne w pierwszej połowie XX wieku

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15 – Otwarcie II dnia części naukowej konferencji

10.15-10.45 – mgr Hanna Raszewska-KursaStefania Dąbrowska – od niej wszystko się zaczęło. Dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy liczyć od 1909 r.

10.45-11.15 – dr Aleksandra KleinrokCo się stało z salonem, czyli o społeczno-kulturowych przemianach życia tanecznego Warszawy przed II wojną światową

11.15-11.45 – dr Grzegorz KondrasiukTaniec i akrobatyka cyrkowa w międzywojennej Warszawie

11.45-12.15 – mgr Zofia ZałęskaWarszawski swing i jego przedwojenne inspiracje

12.15-12.45 – Dyskusja

Prowadzenie panelu: Mikołaj Mikołajczyk

Panel IV: Taniec w Warszawie: Osobowości drugiej połowy XX wieku 

13.30-14.00 – mgr Ewa Kretkowska „Oto dlaczego jestem primabaleriną” – portret Marii Krzyszkowskiej

14.00-14.30 – mgr Iwona WojnickaDziałalność taneczna i choreograficzna Witolda Grucy

14.30-15.00 – Mikołaj Mikołajczyk„Kilka razy zaczynałem od zera” – Gerard Wilk na warszawskiej scenie

15.00-15.30 – Aleksandra KonarskaTwórczość artystyczna Stefana Niedziałkowskiego

15.30-16.00 – Dyskusja

16.00-16.30 Zamknięcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

 

Część praktyczna – warsztaty

9.00-12.00 – Michał Adam Góral / Dynamic Flow Dance

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 roku.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Część artystyczna – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

18.00 – Black SQR / Dawid Żakowski/ sztuka nowa/ 50 min / work in progress

Wstęp wolny / rezerwacja bezpłatnych wejściówek: biuro@centrumsztukitanca.eu

20.00 – Wycieka ze mnie samo złoto / Renata Piotrowska-Auffret / 55 min

Bilety: 20 zł

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakl jest bezpłatny.

Wydarzenie towarzyszące:

Warsztat site-specific z Anną Piotrowską dance while walking / streets of presence 

16-20 września 2019 roku

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 roku.

Udział bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: konferencja@centrumsztukitanca.eu

 

Kuratorki konferencji:

 

mgr Marta Seredyńska

Kuratorka konferencji CST 2019: Część naukowa 

Ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze oraz wydział Mediów Interaktywnych i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest doktorantką na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka i prezeska Fundacji Rezonanse Kultury. Jako koordynatorka i organizatorka współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, Fundacją Scena Współczesna w Warszawie, Festiwalem Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu, Fundacją Warsaw Bauhaus. Od 2012 roku pisze i publikuje teksty o tańcu i teatrze. Współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, portalem taniecPOLSKA.pl, Internetowym Magazynem „Teatralia”. Aktualnie współpracuje z kwartalnikiem „Taniec” oraz publikuje teksty na swoim blogu.

https://martaseredynska.wordpress.com/

mgr Paulina Święcańska

Kuratorka konferencji CST 2019: Część praktyczna 

Choreografka, pedagog, manager kultury. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Animacja Kultury i Sportu, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Menedżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Produkcja teatralna.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, TVP2 Dolina Kreatywna, a także Fundacji Art Stations Foundation. Jako kurator i manager kultury współtworzyła warszawski festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje (2009-2012), Warszawską Platformę Tańca (2014), Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (2016-2019). Od 2010 roku jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne.  Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. W pracy zawodowej wykorzystuje techniki i metody pracy z ciałem m.in. takie jak: animal flow, authentic movement, bodywork, contact improvisation, ecstatic dance, improvisation.

www.perform.org.pl

www.polandcontactfestival.com

 

mgr Agata Życzkowska

Kuratorka konferencji CST 2019: Część artystyczna 

Aktorka, performerka, reżyserka, producentka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2001). Jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, członkinią prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury w Warszawie oraz współorganizatorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Od początku związana z teatrem fizycznym w działaniach na pograniczu teatru, tańca i performansu. Przez kilka lat pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jako aktorka. Otrzymała nagrodę im. H. Konieczki dla Najlepszego Młodego Aktora w sezonie 2002/2003 oraz nagrodę za rolę Venticelli w spektaklu Amadeusz / reż. Waldemar Zawodziński, przy którym była także asystentką reżysera, a także nagrodę zespołową podczas I Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 2002 za spektakl Rodzina Wampira / reż. Paweł Szkotak (także asystentka reżysera). Była współproducentką i reżyserką castingu obsady polskiej wersji spektaklu The SHOW MUST GO ON chor. Jérôme Bel / Teatr Dramatyczny w Warszawie (2011), w którym brała także udział jako producentka i performerka. Przez kilka lat była Redaktor Naczelną pisma społeczno-kulturalnego RAZEM. Świat w naszych oczach. Współpracowała z Fundacją Ciało/Umysł jako koordynatorka Festiwalu Ciało/Umysł oraz Warszawskiej Sceny Tańca. W 2011 roku założyła Teatr HOTELOKO – obecnie HOTELOKO movement makers, który współtworzy z Magdaleną Przybysz. Zrealizowała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i HOTELOKO jako producentka, reżyserka, aktorka i performerka ponad 20 projektów teatralnych, tanecznych, społecznych i edukacyjnych m.in. nowe wyzwolenie, Syrena herbem twym zwodnicza – RZECZ O WOLNOŚCI, frau blush, #moiprzyjacieletancza, Absolutely Fabulous Dancers, Darklena, Insta Show.

www.fundacjarozwojuteatru.pl

 

***

 

Współpraca w ramach projektu CST: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Fundacja Wspierania Kultury Strefa ArtsInn, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Liwia Bargieł, Tomasz Bazan, Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Mikołaj Mikołajczyk, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

KALENDARIUM

ARCHIWUM WYSTAWIEŃ

godz. 10:00

Warszawa: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close